Přejít k obsahu

Fakulta pedagogická ZČU

Fakulta pedagogická je součástí Západočeské univerzity v Plzni.

  • Zabezpečuje bakalářské, magisterské, navazující magisterské a doktorské studijní programy různého typu, především však programy vedoucí k získání učitelské kvalifikace.
  • Rozvíjí široké spektrum programů v rámci celoživotního vzdělávání, zejména programů zaměřených na další vzdělávání učitelů.
  • Připravuje mladé lidi pro výkon povolání a zaměřuje se na jejich pozitivní orientaci k trhu práce a k životu ve společnosti.
  • Prohlubuje spolupráci s praxí a absolventy fakulty.
  • Podporuje výzkumnou a vývojovou činnost.
  • Orientuje studenty a učitele na mezinárodní spolupráci, a to zejména v rámci EU.
  • Realizuje vzdělávací, vědeckou a další spolupráci v rámci ZČU i s ostatními subjekty v ČR i v zahraničí.

Kontakt na děkanát a sekretariát fakulty

Fakulta pedagogická
Veleslavínova 42
306 14 Plzeň

Patička