Přejít k obsahu

Složení vědecké rady

 • doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.
 • prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
 • doc. Mgr. Dana Buršíková, Ph.D.
 • doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc.,
 • doc. Ladislav Čepička, Ph.D.
 • doc. RNDr. Katarína Holcová, Ph.D.
 • doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček
 • prof. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
 • doc. PaedDr. Helena Chýlová, Ph.D.
 • doc. PhDr. Jan Kilián, Ph.D.
 • doc. Jiří Kohout, Ph.D.
 • doc. RNDr. Petr Kraft, Ph.D
 • prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
 • doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
 • doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.
 • prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.
 • doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D.
 • doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D.
 • prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
 • doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
 • prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
 • prof. PhDr. MgA. Jan Vičar, CSc.
 • prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

Patička