Přejít k obsahu

Úřední deska FPE

Vyhlášky děkana

Vyhláška děkana č. 26/2020
Rozhodnutí děkana č. 24/2020
Vyhláška děkana č. 25/2020
Rozhodnutí děkana č. 23/2020
Vyhláška děkana č. 22/2020
Vyhláška děkana č. 21/2020
Vyhláška děkana č. 20/2020
Rozhodnutí děkana č. 19/2020
Rozhodnutí děkana č. 18/2020
Rozhodnutí děkana č. 17/2020
Rozhodnutí děkana č. 16/2020
Vyhláška děkana č. 15/2020
Vyhláška děkana č. 14/2020
Vyhláška děkana č. 13/2020
Vyhláška děkana č. 12/2020
Rozhodnutí děkana č. 11/2020
Rozhodnutí děkana č. 9/2020
Vyhláška děkana č. 8/2020
Vyhláška děkana č. 7/2020
Vyhláška děkana č. 6/2020
Vyhláška děkana č. 5/2020
Vyhláška děkana č. 3/2020
Vyhláška děkana č. 2/2020
Vyhláška děkana č. 1/2020
Rozhodnutí děkana č. 19/2019
Rozhodnutí děkana č.18/2019
Rozhodnutí děkana č. 17/2019
Rozhodnutí děkana č. 16/2019
Rozhodnutí děkana č. 15/2019
Rozhodnutí děkana č. 1/2019
Vyhláška děkana č. 24/2018
Vyhláška děkana č. 8/2018
Vyhláška děkana č. 4/2018
Rozhodnutí děkana č. 5/2018
Vyhláška děkana č. 9VD/2019 Dodatečné přijímací řízení do doktorského studijního programu Hudební teorie a pedagogika
Vyhláška děkana č. 2VD/2018 Organizační zabezpečení a formální náležitosti SZZ a kvalifikačních prací
Vyhláška děkana č. 1VD/2018 Proces zadávání, odevzdávání a vypracování kvalifikační práce
Normy (vyhlášky a rozhodnutí děkana) v působnosti Fakulty pedagogické

Vyhlášky proděkanů

Vyhláška proděkana č. 1/2020 k organizaci a pravidlům povinného doplňujícího pedagogicko-psychologického modulu a praxe.
Pokyn č. 1PD/2020 Pokyn proděkana pro studijní činnost o organizaci upřesňujícího zápisu pro letní semestr akademického roku 2019/2020
Pokyn č. 3PD/2019 - Pokyn proděkana pro studijní činnost o výplatě prospěchových stipendií v akademickém roce 2019/2020
Pokyn č. 02PD/2019 - Kritéria pro ocenění zahraničních studentů mimořádným stipendiem děkana FPE ZČU
Pokyn č. 5PD/2019 - Vyhlášení výběrového řízení na obsazení míst v programu Erasmus+ v akademickém roce 2020/2021, aktivita: studentská mobilita – studijní stáže
Pokyn č. 4PD/2019 - Vyhlášení výběrového řízení na obsazení míst v programu INTER-20 v akademickém roce 2020
Pokyn proděkana č. 1PD/2019 k organizaci upřesňujícího zápisu na LS 2018/19
Pokyn č. 06PD/2018 Doporučený postup při kolizi povinných předmětů v rozvrhu studenta
Pokyn č. 05PD/2018 Pokyn proděkana pro studijní činnost o výplatě prospěchových stipendií v akademickém roce 2018/2019
Pokyn č. 04PD/2018 - Vyhlášení výběrového řízení na obsazení míst v programu Erasmus+ v akademickém roce 2019/2020
Pokyn č. 02PD/2018 k upřesnění postupu při odevzdávání a zveřejňování kvalifikační práce
Pokyn č. 02PD/2016 - Kritéria pro ocenění zahraničních studentů mimořádným stipendiem děkana FPE ZČU
Archív

Dokumenty AS FPE

Výsledky voleb

Konečné výsledky voleb do AS FPE ZČU na období 2020-2021
Zápis jednání volební komise pro řádné volby do AS FPE ZČU pro období 2020-2021
Předběžné výsledky voleb do AS FPE ZČU na volební období 2020-2021
Konečné výsledky voleb do AS FPE ZČU na funkční období 2018-2019
Výsledky voleb do AS FPE ZČU 2015

Volby - volební komise

Vyhlášení doplňovacích voleb do AS ZČU do volebního celku fakulty pedagogické
Zápis z jednání volební komise pro volby do AS FPE ZČU na funkční období 2020-2021
Změna složení volební komise pro volbu AS FPE ZČU v Plzni
Návrhový lístek - volby 2019
Zápis z jednání volební komise pro volby do AS FPE ZČU (9. 9. 2019)
Vyhlášení voleb do AS FPE a jmenování volební komise (období leden 2020 - prosinec 2021)

Volby - obecné informace

Jednací řád AS FPE
Volební řád AS FPE

Volby do AS ZČU

Zápis z 1. jednání VK - doplňovací volby AS ZCU (studentská část FPE 2020)
Návrhový lístek pro doplňovací volby AS ZČU - studentská část
Vyhlášení konečných výsledků doplňovacích voleb do AS ZČU, volební celek FPE na volební období 2018-2020 (prosinec 2019)
Vyhlášení předběžných výsledků doplňovacích voleb do AS ZČU, volební celek FPE ZČU na volební období 2018-2020 (prosinec 2019)

Aktuální dokumenty

Rozpis poplatků z přijímacího řízení 2019
Rozpis poplatků z přijímacího řízení
Rozpočet 2019 - přílohy
Návrh na rozdělení rozpočtových zdrojů pro rok 2019
Zpráva o hospodaření Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni za rok 2018
Rozhodnutí děkana č. XRD/2019 o rozpočtových pravidlech Fakulty pedagogické ZČU
Plán realizace Strategického záměru FPE ZČU na rok 2019
Návrh na úpravu rozpočtových pravidel FPE 2019
Návrh kandidáta na děkana FPE ZČU v Plzni
Vyhláška děkana č. 7VD /2018
Archív

Koleje a menzy

Disciplinární komise

Archív

Nedoručená rozhodnutí

Nedoručená rozhodnutí

Patička