Přejít k obsahu

Program celoživotního vzdělávání (CŽV)
Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na rozšíření odborné kvalifikace

  • Rozšiřující studium Anglického jazyka pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ (5 semestrů)
  • Rozšiřující studium Anglického jazyka pro učitele SŠ (5 semestrů)
  • Učitelství anglického jazyka pro SŠ pro absoloventy učitelství AJ pro 2. stupeň ZŠ (3 semestry)

Koordinátorka programu: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D. 

Bližší informace o studiu naleznete v menu Continuing Education (CŽV) - Study Programs.

Obecné informace o celoživotním vzděláváním na FPE ZČU v Plzni naleznete zde.

Patička