Přejít k obsahu

SZZ (akademický rok 2021/22) v programu bakalářského studia historie mají prokázat především odbornou erudici absolventů, a to v oblastech:

 width=

I.  České a československé dějiny
II. Obecné dějiny
III. Pomocné vědy historické

Požadované a hodnocené studijní kompetence v oboru jsou:

  1. obecná i kritická znalost historického tématu,
  2. schopnost strukturovat historické děje v jejich dobových a logických souvislostech,
  3. znalost historických pramenů k dané problematice s důrazem na přínos českých badatelů,
  4. uvědomění si různých výkladů historických skutečností,
  5. schopnost diskuse,
  6. formulace argumentů a obhajoba vlastního názoru,
  7. schopnost vyvodit poučení z historie, které je důležitým činitelem toho, co nazýváme historickým vědomím

Jednotlivé okruhy a přesnější osnovu otázek lze získat v těchto místech...

Patička