Přejít k obsahu

Publikace


Publikace za rok 2020

  Počet Rok
Počet titulů 27
KOHOUT, J. . Badatelsky zaměřené laboratorní práce na problematiku hustoty a plování těles. Praha, 2020.
  Detail publikace
PĚCHOUČKOVÁ, Š. ., HONZÍK, L. . Cuisenairovy hranolky ve výuce matematiky na 1. stupni základní školy. Inovace a technologie ve vzdělávání, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 28-32. ISSN: 2571-2519
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J.., SIMBARTL, P.., BAJTOŠ, J.. Digitální technologie jako nástroj školního podvádění. In Trendy ve vzdělávání 2020 : mezinárodní konference. Olomouc: Univerzita Palackého, 2020. s. 1. ISBN: 978-80-244-5687-4
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J. ., SIMBARTL, P. ., BAJTOŠ, J. . Digitální technologie jako nástroj školního podvádění na střední škole. Journal of Technology and Information Education, 2020, roč. 12, č. 2, s. 102-111. ISSN: 1803-537X
  Detail publikace
KAŠPAROVÁ, M. . Elegantní řešení úlohy MO. Rozhledy matematicko-fyzikální, 2020, roč. 95, č. 1, s. 29-30. ISSN: 0035-9343
  Detail publikace
RANDA, M.., HAVEL, V.., KÉHAR, O.., KOHOUT, V.., KRATOCHVÍL, P.., MASOPUST, P.., PROKŠOVÁ, J.., RAUNER, K.. Fyzika 9 : příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2020, 112 s. ISBN: 978-80-7489-477-0
  Detail publikace
BAJTOŠ, J. ., HONZÍKOVÁ, J. ., BAJTOŠ, M. . Hrozby plagiátorstva počas dištančného štúdia v období pandémie covid-19. Inovace a technologie ve vzdělávání, 2020, roč. 3, č. 1, s. 82-87. ISSN: 2571-2519
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J.. Kol. autorů: Mezipředmětovost ve vzdělávacích oblastech RVP. Plzeň : ZČU v Plzni, 2020.
  Detail publikace
KROCOVÁ, J.., NOVÁKOVÁ, J.., VAŇKOVÁ, M.., SIMBARTL, P.. MOŽNOSTI INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU VŠEOBECNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ V KONTEXTU FENOMÉNU 4.0. In Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI. a jarni/podzimní konference ČAS Region plzeňský "Nursing Now".Recenzovaný sborník z kongresu a mezinárodními příspěvky. Plzeň: ZČU v Plzni, 2020. s. 121-132. ISBN: 978-80-261-0963-1
  Detail publikace
KROCOVÁ, J. ., NOVÁKOVÁ, J. ., SIMBARTL, P. . Možnosti inovace studijního programu Všeobecné ošetřovatelství prezenční forma studia v rámci fenoménu 4.0.. Florance, 2020, roč. 16, č. 6, s. 28-32. ISSN: 1801-464X
  Detail publikace
SLAVÍK, J. ., MENTLÍK, P. ., KOHOUT, J. . Nový přístup ke zjišťování vztahu mezi charakteristikami učebního prostředí a mentálními schématy žáků. Ostrava, 2020.
  Detail publikace
Moc, P., Honzíková, J., Olympiáda techniky Plzeň 2020. Plzeň, 26.10.2020 - 26.10.2020.
  Detail publikace
MOC, P. . Podpora technického vzdělávání pomocí počítačem řízených strojů. Inovace a technologie ve vzdělávání, 2020, roč. Neuveden, č. 2, s. 23-27. ISSN: 2571-2519
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J. ., KROTKÝ, J. . Podpora technického vzdělávání v Karlovarském kraji. Technika a vzdelávanie, 2020, roč. 9, č. 2, s. 2-6. ISSN: 1338-9742
  Detail publikace
FRANK, J.., HONZÍK, L.. Positivity of polynomial in the context of Czech education. In 19th conference on applied mathematics : Aplimat 2020 proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2020. s. 437-447. ISBN: 978-80-227-4983-1
  Detail publikace
KOHOUT, J.., MENTLÍK, P.., HAJEROVÁ MÜLLEROVÁ, L.., JANÍK, T.., SLAVÍK, J.. Rozvoj oborově-didaktického výzkumu jako prostředku pro zvýšení kvality práce pedagogů v Plzeňském kraji. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, 70 s. ISBN: 978-80-261-0938-9
  Detail publikace
SIMBARTL, P. ., HONZÍKOVÁ, J. ., KROTKÝ, J. . Rozvoj technické gramotnosti za pomocí počítačem řízených strojů. Trendy ve vzdělávání, 2020, roč. 13, č. 1, s. 35-42. ISSN: 1805-8949
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J.., SIMBARTL, P.. Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference Olympiáda techniky Plzeň 2020. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, 26 s. ISBN: 978-80-261-0966-2
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J.. Stebila a kol.: DIDAKTIKA PRE UČITEĽOV PREDMETU TECHNIKA. UMB : UMB Banská Bystrice, 2020.
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J. . Studium učitelství pro mateřské školy v distanční formě při nouzovém stavu. Inovace a technologie ve vzdělávání, 2020, roč. 3, č. 1, s. 14-19. ISSN: 2571-2519
  Detail publikace
KOHOUT, V.. Use of interactive programs in seminars on probability theory and statistics in university education. In INTED 2020 : 14th International Technology, Education and Development Conference : Conference Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2020. s. 1496-1502. ISBN: 978-84-09-17939-8 , ISSN: 2340-1079
  Detail publikace
KOHOUT, V.., PĚCHOUČKOVÁ, Š.. Use of new tools for better quality teaching of calculus and algebra. In INTED 2020 : 14th International Technology, Education and Development Conference : Conference Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2020. s. 1503-1510. ISBN: 978-84-09-17939-8 , ISSN: 2340-1079
  Detail publikace
MOC, P.. Výuka programování počítačem řízených strojů na ZŠ a SŠ. In Trendy ve vzdělávání 2020 : mezinárodní konference. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. s. 38. ISBN: 978-80-244-5686-7
  Detail publikace
FRANK, J. . Výuka v čase koronaviru na 2. stupni ZŠ Chlumčany pohledem učitele matematiky. Chlumčanský občasník, 2020, roč. 63, č. květen, s. 24-25.
  Detail publikace
VACHKOVÁ, I. ., KOHOUT, J. . Ze světa neformálního vzdělávání. Pedagogika, 2020, roč. 70, č. 3, s. 289-292. ISSN: 0031-3815
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J.. Zlatica Huĺová: Technické vzdelávanie na primárnom stupni školy a vzťah učiteľov k obsahu technického vzdelávania. Ružomberok, SK : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, SK, 2020.
  Detail publikace
PAVELKA, J.., ĎURIŠ, M.., HONZÍKOVÁ, J.., ŠOLTÉS, J.., TOMKOVÁ, V.. Záujem žiakov základných škôl o technické činnosti a technické vzdelávanie. 2. vyd. Prešov : Vydavatel'stvo Prešovskej univerzity, 2020, 270 s. ISBN: 978-80-555-2547-1
  Detail publikace

Patička