Přejít k obsahu

Přehled publikací


Publikace za rok 2023

  Počet Rok
Počet titulů 21
KIRSCHENMANN-TENTER, J. Blackboxes im theatrum virtualis. Von raffinierten, bewusstseinslosen Maschinen, die dem Menschen ähnlich werden.. Kunst + Unterricht, 2023, roč. Neuveden, č. 475-476, s. 50-57. ISSN 0931-7112.
  Detail publikace
Mašek, J. Cesta na měsíc aneb setkání s mimozemskými civilizacemi. Plzeň, 13.01.2023 - 13.01.2023.
  Detail publikace
MAŠEK, J. Digitální tvorba studentů J. Maška. 2023.
  Detail publikace
Uhl Skřivanová, V. Dětská univerzita 2023. Plzeň, 05.10.2023 - 05.10.2023.
  Detail publikace
UHL SKŘIVANOVÁ, V.; SLAVÍK, J.; SOUKUPOVÁ, P. Formuláře hodnocení výuky ČŠI v přípravě studentů FPE ZČU na reflektivní praxi. Plzeň, 2023.Proměny vzdělávání.
  Detail publikace
KOVAŘÍKOVÁ, L. Hermeneutika výtvarného projevu. Plzeň, 2023.UMOPED 75.
  Detail publikace
KOVAŘÍKOVÁ, L. Komentované prohlídky k výstavě UMOPED 75 k výročí založení Pedagogické fakulty v Plzni. Plzeň, 2023.UMOPED 75.
  Detail publikace
Zapletal, A. Krabice proměn. Plzeň, 13.01.2023 - 13.01.2023.
  Detail publikace
BLÁHA, J. Od alegorie generace Národního divadla k subjektivnímu symbolu generace devadesátých let. Josef Suk ? Jan Preisler ? Antonin Sova I. Hudební výchova, 2023, roč. 31, č. 1, s. 21-26. ISSN 1210-3683.
  Detail publikace
BLÁHA, J. Od zvnitřnění tématu k expresivní uvolněnosti a výrazové naléhavosti Josef Suk ? Jan Preisler ? Antonin Sova III. Hudební výchova, 2023, roč. 31, č. 3, s. 30-35. ISSN 1210-3683.
  Detail publikace
BLÁHA, J. Pohádka jako kultovní téma secesního symbolismu. Hudební výchova, 2023, roč. 31, č. 4, s. 20-28. ISSN 1210-3683.
  Detail publikace
Plíhalová, M. Prostorové explorace. Experimenty s prostředky umění instalace pro studentky a studenty oborů učitelství pro MŠ a učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Plzeň, 16.01.2023 - 16.01.2023.
  Detail publikace
KIRSCHENMANN-TENTER, J. Reset künstlerischer Konzepte. Kunst+Unterricht, 2023, roč. Neuveden, č. 469-470, s. 62-81. ISSN 0931-7112.
  Detail publikace
UHL SKŘIVANOVÁ, V.; PLÍHALOVÁ, M.; HAVLÍČEK, J. Tvořivost a otevřená mysl. Ostrava, 2023.Mezinárodní vědecká konference České sekce INSEA Výtvarná výchova v interakcích / Art Education in Interactions.
  Detail publikace
UHL SKŘIVANOVÁ, V. Tvořivost a otevřená mysl. Základní kompetence učitelek a učitelů preprimárního a primárního vzdělávání. Výtvarná výchova, 2023, roč. 63, č. 3-4, s. 30-40. ISSN 1210-3691.
  Detail publikace
UHL SKŘIVANOVÁ, V.; PLÍHALOVÁ, M.; HAVLÍČEK, J.; RŮŽIČKOVÁ, V. Tvořivost a otevřená mysl. Základní kompetence učitelek a učitelů preprimárního a primárního vzdělávání. Plzeň, 2023.Proměny vzdělávání.
  Detail publikace
UHL SKŘIVANOVÁ, V.; PLÍHALOVÁ, M.; HAVLÍČEK, J. Tvořivost a otevřená mysl. Základní kompetence učitelek a učitelů pro preprimární a primární vzdělávání. Liberec, 2023.Jak se dělají inovace ve vzdělávání učitelů?.
  Detail publikace
Uhl Skřivanová, V.; Poláček, S.; Smutný, D.; Plíhalová, M.; Gebauer, K.; Potůčková, N.; Zapletal, A. UMOPED 75. Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, 05.10.2022 - 15.12.2022.
  Detail publikace
MAŠEK, J. Výtvarná výchova už dávno není vyučována jen tradičním způsobem aneb proč nevyučovat filmovou a audiovizuální výchovu jako samostatný obor. Výtvarná výchova, 2023, roč. 63, č. 1-2, s. 62-66. ISSN 1210-3691.
  Detail publikace
BLÁHA, J. Zvnitřnění tématu jako cesta k uvolnění formy a obsahu v tvorbě Josefa Suka, Jana Preislera a Antonína Sovy. Hudební výchova, 2023, roč. 31, č. 2, s. 24-27. ISSN 1210-3683.
  Detail publikace
UHL SKŘIVANOVÁ, V. Člen redakční rady odborného časopisu Výtvarná výchova. 2023. ISSN1210-3691.
  Detail publikace

Patička