Přejít k obsahu

Mezinárodní spolupráce


ERASMUS+

Vážené a milé studentky a studenti,

International Office vyhlásil mimořádné doplňkové řízení pro výjezdy na letní semestr 2020/2021 v rámci Erasmus+ a INTER.

 Katedra výtvarné výchovy a kultury má smlouvy s těmito univerzitami:

  • Univerzita Krakow (KVK), PL
  • Univerzita Regensburg (KVK), DE
  • Univerzita Osnabruck (KVK), DE
  • Univerzita Flensburg (KVK), DE

Veškeré naše nabídky jsou v názvu označeny KVK.

Prosím hlaste se  přímo přes portál (ECTS výjezdy – nabídky výjezdů) a to do 30. 9. 2020. Student ke své pobytové přihlášce nahrává přes komponentu portal.zcu.cz (ECTS výjezdy) také nezbytné dokumenty, přihlášku na výjezd a motivační dopis, pokud pracoviště nestanoví jinak. Přihláška je zveřejněna na https://international.zcu.cz/erasmus/studijni_staz_page/formulare.html

V případě dotazu ohledně konkrétních pobytů napište vedoucí katedry dr. Uhl Skřivanové – uhl@kvk.zcu.cz. V případě dotazu technického charakteru se obracejte na paní sekretářku pí. Šurkalovou – suromar@kvk.zcu.cz

V loňském ak. roce vycestovali 4 naše studentky na Univerzity Flensburg a Krakow a jsou velice spokojeny. Pokud bude zájem, můžeme zorganizovat společné setkání a poskytnout více informací a sdělit osobní zkušenosti.

Této skvělé možnosti doporučujeme využít.

Do výběrového řízení se mohou hlásit:

• studenti, kteří budou mít v době zahraničního pobytu ukončený minimálně první rok Bc. studia. Nedoporučujeme výjezd v posledním semestru studia!

Od roku 2014 je program Erasmus součástí souhrnného projektu EU ERASMUS+

podmínky účasti:

http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/pro-studenty/

 


FREEMOVERS - INTER-20

International Office vyhlásil mimořádné *doplňkové řízení pro výjezdy na letní semestr 2020/2021 v rámci Erasmus+ a INTER*.


Prosím hlaste se  přímo přes portál (ECTS výjezdy – nabídky výjezdů) a to do 30. 9. 2020. 

(http://international.zcu.cz/freemovers/mobilitni_program/vyber_rizeni.html)


Výběrová komise bude přihlížet k tomu, zda se jedná o prvovýjezd. Kritéria hodnocení budou také -  na co se chce ve studiu student na konkrétní zahraniční instituci zaměřit a jaké oblasti kompetencí mu vycestování pomůže rozvinout, jazykové schopnosti studenta.

Informace pro studenty včetně aktualizovaného obecného postupu výběrového řízení jsou uvedeny na stránkách:
http://international.zcu.cz/freemovers/mobilitni_program/ <http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-cs-0&cat_id=189&>

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK - grant

Výše finančního příspěvku, tj. grantu z projektu se odvíjí od státu cílové destinace. Aktuální sazby finančních příspěvků 2020.


STIPENDIJNÍ POBYT

Vážení,

dovoluji si Vás upozornit na blížící se termín uzávěrky pro podání přihlášek na stipendia poskytovaná na základě mezinárodních (bilaterálních) smluv na akademický rok 2017/2018:

25.11.2016 - Izrael  

Dlouhodobě registrujeme převahu žádostí o tato stipendia pro humanitní a společenskovědní obory;  upozorňujeme proto, že nabídka je určena také pro technické a přírodovědné obory.

V případě jakýchkoli dotazů jsem Vám k dispozici.

S přátelským pozdravem

Mgr. Eva Jermanová

Akademická informační agentura

Dům zahraniční spolupráce

Na Poříčí 1035/4   I   110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 850 505   I   jermanova@dzs.cz I aia@dzs.cz

www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/

Patička