Přejít k obsahu

Chceš u nás už na podzim 2020 studovat?

21

Termíny pro přijmací zkoušky pro balakářské studijní programy byly změněny na 4. - 10. 6. 2020

Vyhlášky o přijímání pro akademický rok 2020/2021

FAQ aneb nejčastější otázky zájemců o studium na naší fakultě

Nepovedly se mi přijímací zkoušky a uvažuji, že podám odvolání. Jak to mám udělat? A má to smysl?

 • Odvolání se podává písemně do 30 dnů po převzetí rozhodnutí, musí mít originální podpis psaný rukou a není na něj žádný formulář. Napište ho tedy jen volně na čistý papír. Odvolání má smysl podat, pokud uchazeč nebyl přijat z kapacitních důvodů a vyhověl ze všech částí přijímací zkoušky. Naopak ho nemá smysl zasílat, pokud uchazeč nebyl přijat pro nevyhovění u přijímací zkoušky (i pokud to bylo jen z jedné části).

Musím mít na přijmací zkoušce roušku?

 • Ano, všichni uchazeči absolvují přijímací zkoušky v „rouškách“. Informace jsou uvedeny ve vyhlášce děkana 15VD/2020. Při přijímacím řízení nejsme schopni splnit všechny podmínky, aby se na nás vztahovala výjimka z opatření Ministerstva zdravotnictví (usnesení 537 atd.)

Mohou se vzhledem k současné koronakrizi měnit nějaké termíny?

 • Ano, kromě termínů podání elektronických přihlášek se termíny měnit mohou. Prosím, sledujte naše webové stránky a náš Facebook nebo Instagram.

Jak je to vlastně s odpouštěním přijímacích zkoušek?

 • V reakci na současnou situaci se některé obory rozhodly upustit od realizace přijímacích zkoušek. Toto rozhodnutí platí pro některé bakalářské programy a jeden magisterský program. Na navazující magisterské studium se můžete ještě hlásit (do 25. 5. 2020) a o případném odpuštění přijímacích zkoušek v navazujícím magisterském studiu budeme informovat až po tomto datu.
 • Jak jsme deklarovali již dříve, snaží se naše fakulta vyjít vstříc uchazečům o studium, kteří to v současné době nemají vůbec jednoduché. Důkladné propočty kapacity oborů a úvahy o konkrétním způsobu realizace přijímacích zkoušek vedly vedení fakulty k rozhodnutí, že v těchto bakalářských oborech nebudou uchazeči konat přijímací zkoušku a získají automaticky plný počet bodů: matematika, technická výchova, ruština, němčina, fyzika a chemie. Přijímací zkoušku rovněž nebudou konat uchazeči o studium Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.
 • Co to znamená v praxi? Pokud máte přihlášku např. na kombinaci němčina – angličtina, konáte zkoušku jen z angličtiny. Jestli jste se přihlásili na kombinaci matematika – fyzika, jste podmínečně přijati a stačí později doložit maturitní vysvědčení, aby bylo přijetí definitivní. Totéž platí u Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.
 • Přijímací zkoušky do bakalářského studia byly přeloženy na období 4. 6. – 10. 6. 2020.
 • Ti, kterým byla přijímací zkouška prominuta v obou programech zvolené kombinace, obdrží dopis o podmínečném přijetí až společně s těmi, co budou přijímací zkoušky konat, tzn. koncem června. Dopisy tedy neočekávejte hned! O termínu předložení maturitního vysvědčení budeme informovat v dopise o podmínečném přijetí, resp. o výsledku přijímací zkoušky.
 • Vysvědčení prosím tedy zatím neposílejte, vyčkejte na tento dopis.

Jak se mohu ke studiu přihlásit?

Jaké jsou vlastně přesné podmínky přijetí?

 • O přesných podmínkách pro přijetí se dočtete zde.

Když budu přijat, mám nějakou možnost seznámit se s ostatními ještě před začátkem semestru?

 • Ano, připravujeme pro vás seznamovací kurz pro nastupující 1. ročníky AMOS 2020. Kurz měl v minulosti velký úspěch, hlaste se včas. Pro zájemce o studium jsme také zřídili skupinu na facebooku, určitě se připojte! Najdete ji zde.

Na stránkách jsem četl/a pojmy maior a minor. Co to znamená?

 • Student se hlásí ke studiu programu sdruženého typu, tzn. na studijní program maior v kombinaci se studijním programem minor (dva obory). Na oba tyto programy (maior i minor) koná přijímací zkoušku. Seznam otevíraných kombinací maior a minor najdete zde po kliknutí na jednotlivé předměty nebo ve vyhláškách o přijímání. U vybraných studijních programů lze studovat také pouze jeden studijní program, tzv. komplet. Z programu maior se volí téma kvalifikační práce.

Mohu se nějak připravit na studium a přijímací zkoušky?

 • Ano, nabízíme přípravné kurzy, testy nanečisto i nulté ročníky. Informace jsou k dispozici v sekci Přípravné kurzy a testy.

Mohu u vás studovat Učitelství pro první stupeň?

 • Ano, přijímací řízení na studijní program Učitelství pro 1. stupeň (nově akreditované) je vyhlášeno. Studium bude probíhat pouze v prezenční formě. Kombinovanou formu budeme otevírat pravděpodobně v dalším akademickém roce. Studenti se zájmem o kombinovanou formu mají možnost nastoupit do programu celoživotního vzdělávání (CŽV), tento program je i pro studenty bez dosavadního pedagogického vzdělání. Na tuto možnost se ptejte na adrese czv@fpe.zcu.cz

Pokud vystuduji Učitelství pro střední školu mohu učit i na škole základní?

 • Ano, absolvent programu Učitelství pro střední školy je plně kvalifikován i pro výuku na základní škole.

Jak vypadalo přijímací řízení v předchozích letech? A kolik jste přijali uchazečů?

Absolvoval jsem bakalářské studium na jiné než pedagogické fakultě. Mohu i tak u vás studovat v navazujícím studiu učitelství?

 • Ano, je však nutné splnit doplňující modul  pedagogicko-psychologický a praxe. Cílem tohoto programu celoživotního vzdělávání je získat základní znalosti a dovednosti v oblasti pedagogicko-psychologické problematiky obsažené v povinných předmětech společného základu zařazeného ve všech bakalářských studijních programech se zaměřením na vzdělávání. Info zde. Program bude realizován i v době mimořádných opatření souvisejících s koronakrizí, protože má distanční charakter.

Jak je to s potvrzením od foniatra, když chci studovat Hv se zaměřením na vzdělávání?

 • Stačí jakákoli zpráva od foniatra, nemusí být na nějakém konkrétním formuláři. Pokud Váš lékař zrovna teď neordinuje, stačí potvrzení doložit později.

 

Jak je to s přijímacím řízením do doktorských studijních programů?

 • Veškeré informace o přijímacím řízení do doktorských studijních programů naleznete zde.

 

Potřebuji se zeptat ještě na něco jiného

 • Pokud potřebujete další informace o studiu, přijímacích zkouškách, obsahu studia, o ubytování studentů nebo něco dalšího, napište nám na adresu: vzdelani@fpe.zcu.cz nebo volejte na  377 636 010. Rádi vám odpovíme!

Patička