Přejít k obsahu

Vítejte na stránkách Centra biologie, geověd a envigogiky

Centrum biologie a geověd (CBG) je pracoviště, které vzniklo k 1. září 2012 sloučením katedry biologie a části bývalé katedry geografie. Kromě zajištění výuky studentů bakalářského oboru Přírodovědná studia a navazujících učitelských programů biologie a geografie pro 2. stupeň základní školy a pro střední školy se aktivity CBG zaměřují na výzkum v biologických vědách, paleontologii a geomorfologii. CBG je členěno na dvě oddělení: Oddělení biologie a Oddělení geověd.

Kde nás najdete
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta pedagogická
Centrum biologie, geověd a envigogiky
Klatovská tř. 51
306 19 Plzeň

Tel: +420 377 636 241

Sekretariát CBG: Mgr. Tereza Gerátová: geratovt@cbg.zcu.cz

Patička