Přejít k obsahu

Kulatý stůl na téma Implementace DVPP kurzů a pozice koordinátora inkluze na ZŠ – evaluace a perspektivy

V rámci projektu CESTY K INKLUZI (reg.č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000166) se dne 14. 5. 2019 v prostorách Katedry pedagogiky FPE ZČU v Plzni uskutečnil třetí a poslední z bloku kulatých stolů na téma Implementace DVPP kurzů a pozice koordinátora inkluze na ZŠ – evaluace a perspektivy.

Odborné diskuse se účastnili zástupci partnerských organizací (učitelé ZŠ, koordinátoři inkluze), akademici, studenti a hosté.

Obsahem setkání bylo především zhodnocení a diskuse následujících témat: pilotní ověřování pozice koordinátora inkluze v prostředí partnerských základních škol, zkušenosti s pozicí školních speciálních pedagogů a školních psychologů, evaluace a reflexe realizovaných kurzů DVPP v průběhu projektu, jejich přínos a praktické využití získaných poznatků v praxi, které jsou dokladovány prostřednictvím profesních portfolií.

Celkový přínos aktivit tříletého projektu spatřovali účastníci zejména v možnostech výměny zkušeností se zaváděním proinkluzivních opatření včetně pozice koordinátora inkluze, velmi kladně rovněž hodnotili sdílení příkladů dobré praxe (hospitace, setkávání se na kulatých stolech, konferencích…), zlepšení klimatu škol a pozitivní změny postojů pedagogických pracovníků škol ke společnému vzdělávání. V závěru diskuze účastníci ocenili zejména možnosti a limity síťování (networking) v inkluzivním vzdělávání v prostředí partnerských základních škol.

Dagmar Šafránková a Markéta Zachová za KA8 CKI

Logolink_OP_VVV_hor_cb_cz


07.06.19
  • DSCI0182
  • DSCI0183
  • DSCI0184
  • DSCI0185

Zpět na seznam aktualit

Patička