Přejít k obsahu

Study Programs/Studijní programy v akademickém roce 2022/2023


Bakalářské studium

Specializace v pedagogice - Anglický jazyk se zaměřením na vzdělání - denní studium - informace o podmínkách přijetí 

  • Obsahem studia jsou předměty zaměřující se na studium anglické jazyka, lingvistiky a kulturních studií.  V rámci studia si student ke studiu anglického jazyka zvolí vedlejší sloup z jiného oboru a rozšírí si tak znalosti v jiné odborné oblasti.

Více informací o studijních plánech pro uchazeče naleznete zde

Navazující magisterské studium
Učitelství anglického jazyka pro základní školy

  • Obsahem studia jsou předměty zaměřující se na základní vědomosti a dovednosti učitele cizích jazyků a rozšiřující odborné vědomosti a dovednosti v související s rolí kultury a jejího vlivu na jazyk a text.  

Více informací o studijních plánech pro uchazeče naleznete zde

Celoživotní vzdělávání
Rozšiřující studium anglického jazyka

  • V systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nabízí katedra program učitelství AJ pro ZŠ (pro absolventy učitelství pro 1. nebo 2. st. ZŠ bez kvalifikace pro výuku AJ), učitelství AJ pro SŠ (pro absolventy učitelství pro 3. st. Bez kvalifikace pro výuku AJ) a učitelství pro SŠ (pro absolventy učitelství AJ pro 2. st. ZŠ). Cílem programů je připravit učitele, absolventy učitelství 1, 2. a 3 stupně bez kvalifikace pro výuku AJ (2,5 leté studium), či rozšířit kvalifikaci pro výuku AJ na 2. st. ZŠ o obor Učitelství anglického jazyka pro SŠ (1,5 leté studium).

Více informací o studiu pro uchazeče naleznete zde.

Patička