Přejít k obsahu

O katedře psychologie

Katedra psychologie (KPS) Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni je pracovištěm s celouniverzitní působností, které se orientuje na vzdělávání a výzkum v oblasti psychologických disciplín. V rámci výuky pracovníci katedry zajišťují výuku oborů  učitelství pro mateřské školy (bakalářské studium), učitelství pro I. a II. stupeň základních škol, učitelství pro střední školy (obory magisterského studia), dále bakalářských oborů přírodovědných a historických studií a navazujícího magisterského studia učitelství pro ZŠ a SŠ. Někteří členové katedry pracují v psychologické poradně Informačního a poradenského centra ZČU, kde poskytují psychologickou pomoc studentům a zaměstnancům ZČU.  https://www.zcu.cz/pracoviste/ipc/psychologicke-poradenstvi/

Katedra psychologie také zajišťuje certifikátový program Psychologické aspekty primární prevence sociálně patologických jevů a krizové intervence na základních a středních školách. V rámci celoživotního vzdělávání KPS garantuje rozšiřující studium: 

Učitelství psychologie pro střední školy, Studium Arteterapie, Muzikoterapie, Specializační studium pro učitele v metodice osobnostně-sociálního a skupinového rozvoje.  Informace o těchto studiích naleznete  https://www.pc.fpe.zcu.cz/?cat=41 

Kontakt:

Chodské náměstí 1
306 14 Plzeň
Bc. Alena Bláhová- tajemnice katedry
E-mail: akasakov@kps.zcu.cz 
Tel.: +420 37763 6371

Oddělení psychologie zdraví a výchovy ke zdraví

Oddělení  vzniklo z rozhodnutí kolegia děkanky FPE ZČU v Plzni dne 25. 2. 2008 jako odborné pracoviště v rámci Katedry psychologie. V současné době zajišťuje vzdělávací a výzkumnou činnost v oblastech výchovy ke zdraví, osobnostně-sociálního rozvoje a psychologie primární prevence rizikového chování.

kontaktní vyučující pro obor Výchova ke zdraví
PhDr. Michal SVOBODA, Ph.D.       email: msvoboda@kps.zcu.cz    pověřen vedoucí KPS vedením oddělení, 

Chodské náměstí 1
306 14 Plzeň
Bc. Alena Bláhová - tajemnice katedry
E-mail: akasakov@kps.zcu.cz 
Tel.: +420 37763 6371

 

 

Patička