Přejít k obsahu

O katedře psychologie

STĚHOVÁNÍ KPS

Katedra psychologie je od července 2024 v budově Fakulty strojní v 7. patře (Univerzitní 22).

Z důvodu stěhování jsou nyní všechny pevné telefonní linky na KPS nedostupné min. do 15. 7. 2024.

V případě potřeby využívejte e-mailovou komunikaci.

V neodkladných záležitostech volejte na mobil sekretariátu: 733 515 973.

 Sekretariát KPS

Od července 2024 je sekretariát KPS v budově Fakulty strojní, 7. patro, kancelář UK 706.

DOVOLENÁ: 29.7. - 9.8.2024


video o katedře

prezentace o katedře

Katedra psychologie je pracovištěm s celouniverzitní působností, které se orientuje na vzdělávání a výzkum v oblasti psychologických disciplín. Nejvýznamnější publikační činnost katedry, a to i na mezinárodní úrovni, je zaměřena na pedagogicko-psychologické aspekty epilepsie u dětí. Mezi další významné publikace patří výzkum věnující se problematice studijní neúspěšnosti vysokoškolských studentů. Dále katedra pokračuje ve výzkumu neurotičnosti studentů. 

Někteří členové katedry pracují v psychologické poradně Informačního a poradenského centra ZČU, kde poskytují psychologickou pomoc studentům i zaměstnancům ZČU.

Katedra psychologie zabezpečuje výuku psychologických předmětů tzv. společného základu pro bakalářské obory se zaměřením na vzdělávání a pro všechny učitelské obory: Učitelství pro MŠ, Učitelství pro 1. a 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro SŠ. Katedra vyučuje psychologické disciplíny i pro ostatní fakulty ZČU, především pro FZS, FF a FPR.  

V rámci celoživotního vzdělávání nabízí katedra řadu kurzů určených nejen odborníkům z praxe, ale i široké veřejnosti:

Kontakt:

Univerztní 22
301 00 Plzeň
Jitka Vítovcová - sekretářka katedry
E-mail: jvitovco@kps.zcu.cz
Tel.: +420 37763 6371
kancelář UK706

 

 

Patička