Přejít k obsahu

O katedře psychologie

video o katedře

Katedra psychologie je pracovištěm s celouniverzitní působností, které se orientuje na vzdělávání a výzkum v oblasti psychologických disciplín. Nejvýznamnější publikační činnost katedry, a to i na mezinárodní úrovni, je zaměřena na pedagogicko-psychologické aspekty epilepsie u dětí. Mezi další významné publikace patří výzkum věnující se problematice studijní neúspěšnosti vysokoškolských studentů. Dále katedra pokračuje ve výzkumu neurotičnosti studentů. 

Někteří členové katedry pracují v psychologické poradně Informačního a poradenského centra ZČU, kde poskytují psychologickou pomoc studentům i zaměstnancům ZČU.

Katedra psychologie zabezpečuje výuku psychologických předmětů tzv. společného základu pro bakalářské obory se zaměřením na vzdělávání a pro všechny učitelské obory: Učitelství pro MŠ, Učitelství pro 1. a 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro SŠ. Katedra vyučuje psychologické disciplíny i pro ostatní fakulty ZČU, především pro FZS, FF a FPR.  

V rámci celoživotního vzdělávání nabízí katedra řadu kurzů určených nejen odborníkům z praxe, ale i široké veřejnosti: Rozšiřující studium Učitelství psychologie pro SŠ, Arteterapie a muzikoterapieForenzní psychologie I - základy forenzní psychologie a Kurz forenzní psychologie II - forenzně-psychologické postupy, Psychologie umění žít. Další informace naleznete zde.

Kontakt:

Chodské náměstí 1
301 00 Plzeň
Bc. Alena Bláhová - tajemnice a sekretářka katedry
E-mail: akasakov@kps.zcu.cz 
Tel.: +420 37763 6371
kancelář CH210

 

 

Patička