Přejít k obsahu

Welcome to the Department of English!

Please, contact us if you cannot locate the information you need or you find problems with this site.

Important Announcements / Důležitá oznámení 

  • Na základě doporučení vedení FPE ve věci výuky v zimní semestru 2020/2021 uvedeného ve vyhlášce děkana č. 25VD/2020 k organizaci akademického roku 2020/2021 v souvislosti s platností mimořádných opatření bude výuka všech předmětů KAN realizována následovně. Přednášky budou probíhat e-formou od prvního týdne semestru. Jejich obsah bude sdílen v online prostředí, tzn. bude zrušena kontaktní výuka. Semináře budou realizovány kontaktně a distančně. 1-2. týden semestru (21/9-2/10 respektive 5/10, kdy je náhrada za státní svátek 28/9) bude výuka probíhat kontaktní formou se zakrytými dýchacími cestami vhodným způsobem (např. rouškou). 3-9. týden semestru – 6/10-4/12 bude výuka realizována distančně prostřednictví online nástrojů. Výuka prostřednictvím video konference se bude konat v čase, kdy je výuka rozvrhovaná. Závěr semestru tedy 10-12. týden (7/12-19/12) dovolí-li to epidemiologická situace, bude výuka opět kontaktní formou se zakrytými dýchacími cestami. Kombinovaná forma výuky, která se týká 2 setkání za semestr, bude probíhat beze změny avšak se zakrytými dýchacími cestami. Bližší informace o předmětech zašlou jednotliví vyučující prostřednictvím hromadné korespondence.
  • Informace pro studenty, kteří nemohou docházet na výuku.


Other Announcements / Jiná oznámení
 

  • Web pro výjezdy Erasmus+ i další informace o studiu v zahraničí: https://kan-erasmus.weebly.com  
  • Katedru také naleznete na Facebooku na adresehttps://www.facebook.com/kan.zcu
  • ERASMUS+ - Overview of key information.
  • Nabídky praktických stáží v zemích EU včetně asistentských praxí pro budoucí učitele jsou zájemcům z FPE k dispozici u P. Bínové na odd. ZV. Praxe je možné realizovat a financovat v rámci programu Erasmus+ a jsou určené pro studenty i budoucí absolventy ZČU. V případě absolventské stáže je nutné smlouvu uzavřít ještě v době studia na ZČU, tj. mít stáž závazně domluvenou i se zahraniční organizací. V případě zájmu další informace o aktuálních nabídkách poskytne P. Bínová na adrese binova@rek.zcu.cz
  • Explore US Point at ZCU (UU 309)- talks, resources, movies, books, etc. focusing on the topics related to the USA.

Patička