Přejít k obsahu

O katedře českého jazyka a literatury (KČJ)

Od akademického roku 2020/2021 probíhá na katedře českého jazyka a literatury bakalářské i navazující magisterské studium podle nově akreditovaných studijních plánů.

V bakalářském stupni studia se jedná o studijní program Český jazyk se zaměřením na vzdělávání, který je možno studovat jako hlavní studijní program (maior) nebo vedlejší studijní program (minor) v rámci sdružených studijních programů jako základ pro navazující studium magisterské. Student absolvuje tříleté bakalářské studium zakončené bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce. Absolvent bakalářského studia může pokračovat v navazujícím dvouletém magisterském studiu studijního programu Učitelství pro základní školy se specializací Učitelství českého jazyka pro základní školy nebo studijního programu Učitelství českého jazyka pro střední školy.

Absolventi bakalářského stupně studia získají znalosti současné jazykové normy českého jazyka ve všech rovinách, znalosti literárněhistorických, literárněteoretických a obecně jazykovědných pojmů a metod. Absolventi prokazují znalosti současného českého jazyka ve všech jeho rovinách i znalosti jeho historického vývoje a vývojových tendencí. Ovládají lingvistickou terminologii, orientují se v lingvistických disciplínách, v základní odborné literatuře oboru, jsou schopni využívat odbornou literaturu pro svou práci. Absolventi navazujících studijních programů se v souladu s požadavky současného kurikula uplatní jako kvalifikovaní učitelé českého jazyka.

Kontakt

Katedra českého jazyka a literatury
Veleslavínova 42
301 00 Plzeň

Sekretariát:
Pavla Jelínková
tel.: +420 377 63 6541
email: pavlasou@kcj.zcu.czAktuality:

https://webmail.zcu.cz/SOGo/so/pavlasou/Mail/0/folderINBOX/62254/2/%C4%8Cten%C3%AD%20Radky%20Denemarkov%C3%A9_10.5.%2C10.15.%20FPE%20ZCU.jpg

Link na interview s Radkou Denemarkovou: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12072033166-artzona/324294340010006/cast/1041184/Na FB je vytvořena skupina KČJ FPE ZČU pro studenty KČJ. Vítáni jsou studenti všech typů studia včetně CŽV. Odkaz zde: https://www.facebook.com/groups/377708379035582/Pedagogické praxe - nový web
Podrobné informace ke všem typům pedagogické praxe nově naleznete na webové stránce: https://skoly.zcu.cz/informations
Na KČJ zajišťuje pedagogické praxe Mgr. Růžena Písková, Ph.D. (piskovar@kcj.zcu.cz).Na katedře českého jazyka a literatury je jako termín odevzdání kvalifikačních prací pro letní obhajoby stanoven 31. březen.23. února se na KČJ konala přednáška prof. PhDr Jiřího Holého, DrSc., o ineditní literatuře a neoficiálním vzdělávání během normalizace (z pohledu vědce i účastníka) "Samizdat a druhá kultura očima pamětníka". Přednáška byla nahrávána, odkaz na videozáznam je zde: https://www.youtube.com/watch?v=xYLb8BmbUsMKatedra českého jazyka a literatury pořádá pro uchazeče o studium oborů

- Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

- Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

- Učitelství pro mateřské školy

- Speciální pedagogika 

1. Intenzivní kurz českého jazyka a literatury k přijímacím zkouškám na VŠ, k maturitě i pro studenty VŠ

Intenzivní kurz českého jazyka a literatury bude probíhat on-line každé úterý od 5. března do 7. května 2024 vždy od 15.00 do 18.00 hodin.

Proč se vyplatí kurz absolvovat?

Chcete být úspěšní u přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury na VŠ? Pak je kurz určen právě Vám.

Chcete uspět u státní maturitní zkoušky z českého jazyka, ale nejste si jisti, zda dokážete správně určit funkční styl předloženého textu, dominantní slohový postup a že se ve struktuře jazykových prostředků orientujete tak, abyste byli schopni určit jejich funkci v textu? Nejste si jisti, zda máte dostatečné literárněhistorické znalosti? Pak je kurz určen právě Vám.

Studujete na VŠ studijní obor, v jehož studijním programu je nutné absolvovat dílčí zkoušky z českého jazyka, a Vy si nejste jisti, zda máte dostatečné vstupní znalosti a dovednosti, abyste zkoušky úspěšně absolvovali? Jste opakovaně při těchto zkouškách neúspěšní? Pak je kurz určen právě Vám.

Kurz bude probíhat jedenkrát týdně formou deseti on-line seminářů. Každý seminář budou tvořit tři šedesátiminutové výukové jednotky.

Další informace jsou ZDE.

Přihláška

2. Přijímací zkoušku nanečisto

Přijímací zkouška nanečisto proběhne on-line v pátek 10. května 2024 od 14.00 do 18.00 hodin.

Uchazeč vyplní test, který obsahem, rozsahem i náročností odpovídá přijímacímu testu. Spolu s vyučujícími pak bude provedena společná analýza, budou vysvětleny jednotlivé úkoly a problémy, bude doporučena literatura pro další přípravu k přijímací zkoušce.

Veškeré další informace jsou na přihlášce zde:

Přihláška

případně pište na e-mail pavlasou@kcj.zcu.cz (Pavla Jelínková) 

 Katedra českého jazyka a literatury Vás zve na autorské čtení Edy Kriseové z povídek Mluvící hora.

Akce proběhne 13. 5. 2022 od 9.00 do 11.00 hod. v aule FPE, Veleslavínova 42.

Moderace: doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D. a studenti bohemistikyKČJ srdečně zve

všechny své studenty na setkání s jedním ze svých absolventů,

dnes úspěšným spisovatelem a talentovaným slam poetristou Filipem Korytou aneb Dr. Filipitchem.

Nejen autorské čtení se koná 2. května od 17:35 v učebně VC 112.

Pro bližší informace kontaktujte dr. Pokorovou (zvolanko@kcj.zcu.cz).Jazykovědné sdružení ČR

zve na přednášku

prof. Marie Čechové, DrSc.

Regionální témata ve výuce českého jazyka

konanou v úterý 12. dubna 2022

 v 11. 40 v učebně VC 222, Veleslavínova 42, Plzeň

Za plzeňskou odbočku JS ČR

doc. H. Chýlová, Ph.D.Setkání členů katedry českého jazyka a literatury se studenty nad tématy bakalářských a diplomových prací

Kdy: úterý 1. března 2022 od 16 do 18 hodin

Kde: katedra českého jazyka a literatury, Veleslavínova 42 nebo online (dle situace)

Tímto jste na akci srdečně zváni.

Cílem setkání je:

  • diskutovat o tématech, kterým se studenti a jejich vedoucí prací věnují;
  • poskytnout studentům příležitost veřejně promluvit o své práci při neformálním setkání v přátelské atmosféře, a usnadnit tak jejich přípravu na obhajobu práce;
  • nabídnout studentům, kteří uvažují o zadání tématu na KČJ, možnost setkat se s členy katedry i spolužáky a promyslet možné zaměření kvalifikační práce.

Setkání bude rozděleno do dvou sekcí.

Sekce literární s didaktikou: moderuje Jiří Novotný

Sekce jazyková s didaktikou: moderuje Růžena Písková

Během konání akce můžete mezi oběma sekcemi volně přecházet.

O víkendu před konáním akce zašleme přihlášeným účastníkům na e-mail uvedený při registraci aktuální informace o místě (formě) konání a programu.

Registrační formulář pro zájemce o účast na akci je umístěn na tomto odkazu:

https://forms.gle/DJQodZcAks8xdiKNA

Těšíme se na setkání s Vámi.

Za organizátory

Růžena Písková Uváření české národní identity do 19. století
Literaturou a v literatuře. Školou a ve škole.

V letošním roce oslaví významné životní jubileum literární historik profesor Viktor Viktora, dlouholetý vedoucí katedry českého jazyka a literatury FPE ZČU v Plzni. U této příležitosti vydává KČJ odbornou monografii, která tematicky navazuje na oblast jeho odborného zájmu. Publilkace, která obsahuje celkem 15 odborných statí (včetně dvou statí jubilantových), je v současné době k prodeji v knihkupectvích nebo v eshopu Vydavatelství ZČU.
https://e-shop.zcu.cz/publikace/odborne-publikace/utvareni_ceske_narodni_identity-detailEDIT: Kolokvium se z důvodu nemoci pana prof. Viktory odkládá, termín bude ještě upřesněn.

Kolokvium u příležitosti životního jubilea prof. Viktora Viktory

Srdečně Vás zveme k účasti na kolokviu pořádaném u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Viktora Viktory, CSc.

Utváření české národní identity. Literaturou a v literatuře. Školou a ve škole.

Kolokvium se uskuteční ve čtvrtek 6. ledna 2022 od 10:00 do 16:00 hodin na katedře českého jazyka a literatury FPE v Plzni, Veleslavínova 42.

Na setkání bude představena kolektivní monografie, která vychází při této příležitosti. Program bude rozdělen do tří tematických bloků, v nichž vystoupí spoluautoři jednotlivých kapitol monografie.

Předběžný program:

10:00–10:30 Přivítání účastníků, zdravice (Marie Čechová, Martin Kuba)

10:30–10:45 Úvodní referát profesora Viktory

10:45–11:45 1. blok referátů – Starší česká literatura (Ladislava Lederbuchová, Jiří Novotný, Mieczysław Balowski) + diskuse

Přestávka s občerstvením

12:30–13:30 2. blok referátů – Česká literatura 19. století (Bohuslav Hoffmann, Jitka Málková, Markéta Pokorová) + diskuse

Přestávka s občerstvením

14:00–15:00 3. blok referátů – Škola a regionalismus od západu k východu (David Franta, Stefan Michael Newerkla, Helena Chýlová) + diskuse

15:00 Slovo na závěr (Viktor Viktora)

Ukončení kolokvia

Kolokvium je plánováno v hybridní formě, přispěvatelé i účastníci se tedy mohou připojit také online.

Podrobný program a technické pokyny k připojení Vám budou zaslány na základě Vaší přihlášky nejpozději do konce prosince 2021.

K účasti se prosím přihlaste nejpozději do 31. prosince 2021 vyplněním formuláře na tomto odkazu:

https://forms.gle/8WQBHLU14vWPM2Gu9

Těšíme se na setkání s Vámi.

Za organizátory

Marie Čechová, Martina Spěváčková, David Franta, Růžena PískováNa katedře českého jazyka a literatury je jako termín odevzdání kvalifikačních prací pro letní obhajoby stanoven 31. březen.


 

Patička