Přejít k obsahu

Výuka

Zkratka Název Semestr
KČJ/9ANAL Analýzy současné literatury Letní
KČJ/ALV Aplikovaná literární věda Letní
KČJ/BAKQ Bakalářská práce Letní
KČJ/AA Česká literatura 19. stol. Letní
KČJ/AAN Česká literatura 19. stol. Letní
KČJ/AB Česká literatura 19. stol. Letní
KČJ/CJPH Čeština a KJP pro humanisty Letní
KČJ/CJ1 Čeština jako cizí jazyk 1 Letní
KČJ/CJ2 Čeština jako cizí jazyk 2 Letní
KČJ/DINT Didaktická interpretace liter. textu Letní
KČJ/9DIJS Didaktika českého jazyka Letní
KČJ/DIJS Didaktika českého jazyka pro SŠ Letní
KČJ/DIJZ Didaktika českého jazyka ZŠ Letní
KČJ/DID1 Didaktika českého jazyka 1 Zimní
KČJ/DID2 Didaktika českého jazyka 2 Letní
KČJ/DL Didaktika literatury Letní
KČJ/DIDSŠ Didaktika literatury pro SŠ Letní
KČJ/DIDL Didaktika literatury pro ZŠ Letní
KČJ/DPRX1 Didaktika prvopočátečního čtení Letní
KČJ/DPRX2 Didaktika psaní Letní
KČJ/DISS Didaktika slohové a komun. výchovy Letní
KČJ/DISZ Didaktika slohové a komunikativ. výchovy Letní
KČJ/DSČ Diplomový seminář Letní
KČJ/DS2N Diplomový seminář Letní
KČJ/DS2 Diplomový seminář 2 Letní
KČJ/HIG Historická gramatika Letní
KČJ/9HIG1 Historická gramatika 1 Letní
KČJ/ICT ICT v předmětu český jazyk a literatura Letní
KČJ/9ICT ICT v předmětu český jazyk a literatura Letní
KČJ/JIT Jazyková interpretace textů Letní
KČJ/JV Jazyková výchova v MŠ Letní
KČJ/JVNM Jazykový výklad textu a norm. mluvnice Letní
KČJ/KJPH Kultura jazykového projevu Letní
KČJ/KMPV Kultura mluveného projevu Letní
KČJ/LLTSA Lexikologie, lexikografie a tvoření slov Letní
KČJ/LV Literární výchova v MŠ Letní
KČJ/JVPV2 Literární výchova v předškolním věku Letní
KČJ/LIFIV Literatura a film Letní
KČJ/LMNŠ Literatura pro děti a mládež Zimní
KČJ/L1M1 Literatura pro děti a mládež 1 Zimní
KČJ/L1M2 Literatura pro děti a mládež 2 Letní
KČJ/LIMLZ Literatura pro mládež ZŠ Zimní
KČJ/LI20 Literatura 1. pol. 20. století Letní
KČJ/MPU Mluvený projev učitele a žáka Letní
KČJ/MONA Moderní metody a formy práce Letní
KČJ/NAPX Náslechová praxe - bakalářská Letní
KČJ/NAPN Náslechová praxe - navazující Letní
KČJ/LIT3Q Německy psaná literatura z českých zemí Zimní
KČJ/PRAV Pravopisný proseminář Letní
KČJ/PCCS Problematika cizinců v české společnosti Zimní
KČJ/TEPS Problematika odborného funkčního stylu Letní
KČJ/PS Public speech Letní
KČJ/RPP3 Reflektovaná pedagogická praxe 3 Zimní
KČJ/SLS Slavistika a staroslověnština Letní
KČJ/9SLS1 Slavistika a staroslověnština 1 Letní
KČJ/SMCJC Sociokulturní minimum pro učitele Letní
KČJ/SMCJ2 Sociokulturní minimum pro učitele 2 Letní
KČJ/SČLN Současná česká literatura Letní
KČJ/9SČLA Současná česká literatura Letní
KČJ/SČLB Současná česká literatura Letní
KČJ/SČLA Současná česká literatura Letní
KČJ/9SČJN Současný český jazyk Letní
KČJ/SČJN Současný český jazyk Letní
KČJ/SČJ1 Současný český jazyk 1 Letní
KČJ/SČA Současný český jazyk 1 Letní
KČJ/SČJ2 Současný český jazyk 2 Zimní
KČJ/SČB Současný český jazyk 2 Zimní
KČJ/SČC Současný český jazyk 3 Zimní
KČJ/DAN Starší česká literatura Letní
KČJ/DB Starší česká literatura Letní
KČJ/SZB Státní závěrečná zkouška Letní
KČJ/SZNŠ Státní závěrečná zkouška NŠ Letní
KČJ/SZN Státní závěrečná zkouška 1. stupeň Letní
KČJ/STB Stylistika Letní
KČJ/SLI Světová literatura Zimní
KČJ/SLMV Světová literatura pro mládež Letní
KČJ/TL TL a didaktická interpr. literár. textu Letní
KČJ/TP Tvůrčí psaní Letní
KČJ/UDLB Úvod do lingvistické terminologie Zimní
KČJ/Ú1ČJ Úvod do studia českého jazyka Zimní
KČJ/ÚJFNŠ Úvod do studia českého jazyka NŠ Zimní
KČJ/ZAJA Úvod do studia jazyka Zimní
KČJ/USL Úvod do studia literatury Letní
KČJ/PSŠ Výstupová praxe Letní
KČJ/PEZŠ Výstupová praxe ZŠ Letní
KČJ/VJBZ Vývoj jazyka Letní
KČJ/PRAVC Základy českého pravopisu pro cizince Letní
KČJ/ZCG Základy čtenář. gram. a vývoj psaní v MŠ Letní
KČJ/ZSČS Závěrečná státní zkouška SŠ Letní
KČJ/ZSČZ Závěrečná státní zkouška ZŠ Letní
KČJ/99ZCJ Závěrečná zkouška - didaktika ČJ Letní

Patička