Přejít k obsahu

Konference

Katedra českého jazyka a literatury

Fakulty pedagogické ZČU v Plzni

Vás zve

na 10. mezinárodní vědeckou konferenci

navazující na konference o slangu a argotu

 

Sociolekty v různých sférách komunikace 

 

Čas a místo konání konference: 22.–23. listopadu 2022 v prostorách Fakulty pedagogické, Veleslavínova 42 v Plzni.

 

Tematické okruhy jednání:

  • sociální stratifikace češtiny
  • sociolekt a spisovný jazyk
  • vztahy sociolektů navzájem
  • vztahy sociolektů k regionálním útvarům
  • místo sociolektů ve vyučování
  • uplatnění sociolektů v uměleckém diskursu

 

Vítány jsou příspěvky teoretické i materiálově zaměřené, orientované synchronně i diachronně.

Příspěvky budou posouzeny dvěma recenzenty a po kladném posouzení publikovány.

Konferenční poplatek (platí jen referující): 2000 Kč, studenti 1000 Kč

V případě nepříznivé epidemické situace proběhne konference on-line.

 

Důležitá data:

Do 15. 5.: odeslání přihlášky (viz níže): název + abstrakt příspěvku

Do 6. 6. 2022: všem přihlášeným účastníkům bude rozeslán cirkulář s podrobnějšími informacemi o konferenci (včetně programu) + pokyny k platbě

 

Těšíme se na setkání s Vámi.

 

Za organizační výbor konference:

prof. Marie Čechová, DrSc.

doc. Helena Chýlová, Ph.D.

PaedDr. Jitka Málková, Ph.D.

 

 

Přihláška na konferenci

Sociolekty v různých sférách komunikace

(datum konání 22.–23. 11. 2022)

 

Jméno a příjmení, tituly:

Instituce:

E-mailový kontakt:

Telefonický kontakt:

Název příspěvku:

 

Stručná anotace: zaměření příspěvku (max. 800 znaků vč. mezer);

prosíme o konkrétní a výstižné představení předkládaného tématu):

 

 

 

 

 

Vyplněnou přihlášku pošlete do 15. 5. 2022 na adresu:

chylova@kcj.zcu.cz

nebo

jmalkova@kcj.zcu.cz

Patička