Přejít k obsahu

Přijímací řízení

Studium v bakalářském programu Matematika se zaměřením na vzdělávání
Test bude mít formu podobnou maturitní zkoušce, na rozdíl od maturitní zkoušky nejsou dovoleny ani kalkulátory ani tabulky. Obsahuje 30 otázek, ke každé jsou nabídnuty 4 odpovědi, z nichž vždy jedna je správná. Za výběr správné odpovědi se uděluje 1 bod, za výběr špatné se neudělí nic. Na test je vyhrazeno 60 minut, během nichž je ještě potřeba zvládnout zapsat správné odpovědi do záznamového archu.
Pokud jde o obsah, projděte si náplň školního vzdělávacího programu některého gymnázia, např. program klatovského Gymnázia J. Vrchlického http://klatovynet.cz/gymkt/user/skola/svp-vyssi.pdf, kde se jedná o obsah vyučovacích předmětů matematika a seminář z matematiky (str. 152-164 a str. 430-431 zmíněného dokumentu pdf, tj. bez diferenciálního a integrálního počtu).
Další informace k přijímacímu řízení naleznete zde.

Studium v navazujícím magisterském programu Učitelství pro ZŠ specializace Učitelství matematiky pro ZŠ
Přijímací zkoušky probíhají formou pohovoru, podrobnější informace naleznete zde.

Studium v doktorském programu Matematika obor Obecné otázky matematiky
Přijímací zkoušky zajišťuje Fakulta aplikovaných věd, podrobnější informace naleznete zde.


Ukázka přijímacích zkoušek z loňského roku je k nahlédnutí zde.

Patička