Přejít k obsahu

Lidé na katedře

Vedení:

Dr. phil. Michaela Voltrová

vedoucí katedry / Lehrstuhlleiterin

proděkanka pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání

 

PhDr. Jiří Stočes. Ph.D.

zástupce vedoucí pro vědy a projekty / Vertreter für Wissenschaft und Projekte

 

Mgr. Hana Menclová, Ph.D.

zástupkyně vedoucí pro studium / Vertreterin für Studium

*** 

Vyučující:

Mag. Jürgen Ehrenmüller

prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc.

Alicja Kowalska, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Iva Motlíková – mateřská dovolená

doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D.

Mgr. Eva Salcmanová

Mag. phil. Bettina Steinbauer

***

Sekretariát:

Klára Frausová (paní Mgr. Netrvalová je od poloviny června 2021 na mateřské dovolené)

referentka pro administrativní a správní činnosti

Patička