Přejít k obsahu


Katedra německého jazyka

Na katedře německého jazyka můžete studovat bakalářské a magisterské studijní programy. Učitelské navazující magisterské programy nabízíme jak pro základní, tak i pro střední školy. Více informací o přijímacím řízení najdete zde. Naši studenti se vzdělávají nejen v oblastech jazykovědných, literárních a didaktických, ale mohou participovat na celé řadě aktivit, které katedra připravuje. Mohou se také účastnit řady studijních pobytů, spolupracovat na výzkumných projektech apod.

Katedra německého jazyka byla řešitelem projektu ESF Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 6 Vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Katedra německého jazyka je členem mezinárdního projektu v rámci Erasmus+, který je naplánován na roky 2020-2023. Název projektu je "DiaLog - Schüler_innen diskutieren kontroverse Fragen zum Klimawandel. Entwicklung schriftlicher Argumentationskompetenz in der Erst-, Zweit- und Fremdsprache Deutsch im mehrsprachigen europäischen Kontext"

Lehrstuhl für deutsche Sprache

Am Lehrstuhl für deutsche Sprache können Sie Bachelor- und Masterstudiengänge studieren. Das Masterstudium für Lehramt bieten wir für Grund- und Mittelschulen an. Mehr Informationen zur Zulassung finden Sie hier. Unsere Studierenden werden  nicht nur im Bereich Sprachwissenschaft, Literatur und Didaktik ausgebildet, sondern sie können sich auch an einer ganzen Reihe von Aktivitäten, Studienaufenthalten und Studentenprojekten beteiligen, die der Lehrstuhl veranstaltet.

 

Department of German Language

At the Departement of German Language you can graduate as a Bachelor or Master. The Masterdegree can be achieved for primary and secondary schools. Further information regarding  the admittance here. Our students  are trained not only in linguistics, literary studies and methodology, but they can also join a wide range of activities and take part in study visits and projects organised by the departement.

 

Kde nás najdete?

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta pedagogická

Katedra německého jazyka
Chodské náměstí 1
301 00 Plzeň

Česká republika

Telefon: (00420) 377 636 142

 

Najdete nás též na našem katedrálním Facebooku: https://www.facebook.com/knjfpezcuvplzni/

... a máme taky Instagram: https://instagram.com/knj.fpe.zcu?igshid=YmMyMTA2M2Y= :)

  

Fungování sekretariátu:

Referentka pro administrativní a správní činnost:

Klára Frausová

frausova@rek.zcu.cz

+420 735 713 962

Nebojte se nás kontaktovat mailem nebo telefonicky! 

 

So finden Sie uns...

 
Pädagogische Fakultät der Westböhmischen Universität

Lehrstuhl für deutsche Sprache
Chodské náměstí 1
301 00 Pilsen

Tschechische Republik
Telefon: (00420) 377 636 142

 


Patička