Přejít k obsahu

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky

Obecné informace o přijímacích zkouškách

Odevzdání přihlášek:

 • bakalářské studium do 30. 4. 2024,
 • navazující magisterské studium do 30. 4. 2024.

Bakalářské studium

 • Přijímací zkouška slouží k posouzení orientace uchazeče v daném oboru. Základním kritériem při výběru uchazečů bude jejich umístění v sestupném pořadí podle úspěšnosti v přijímací zkoušce.
 • Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení maturitní zkoušky. Povinnou součástí přijímacího řízení je prezenční písemná zkouška odborných znalostí.
 • Písemná zkouška odborných znalostí se skládá z 30 otázek. Ze 4 nabízených odpovědí je vždy právě jedna správná. Za správnou odpověď se přičítají dva body, za nesprávnou odpověď se neodečítá žádná hodnota. Jedná se o zkoušení znalostí a kompetencí z oblasti německého jazyka v rozsahu studia na gymnáziu. Délka trvání zkoušky je 60 minut. Minimální počet pro úspěšné absolvování zkoušky je 20 bodů.
 • Více info zde.

Navazující magisterské studium

 • Podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu Učitelství je absolvování bakalářského nebo magisterského studia zaměřeného na vzdělávání, v němž již studenti absolvovali vybrané předměty pedagogicko-psychologické, didaktické a rovněž i pedagogickou praxi, a to nejpozději do 15. 9. 2024. Pokud je uchazeč absolventem studijního programu s jiným zaměřením, prokáže, že během předcházejícího studia absolvoval předměty zaměřené na získání kompetencí odpovídajících výše uvedenému typu bakalářských studijních programů zaměřených na vzdělávání (formou výběrových předmětů absolvovaných během bakalářského studia, či jinou doložitelnou formou, jako např. certifikátem z kurzu celoživotního vzdělávání apod. – více informací na: https://www.pc.fpe.zcu.cz/index.php?obor/153/45).

  Povinnou součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška z jednotlivých oborů (maior a minor). Uchazeč tedy koná dvě přijímací zkoušky.
 • Písemná zkouška oborových znalostí z německého jazyka se skládá z 20 otázek. Ze 4 nabízených odpovědí je vždy právě jedna správná. Za správnou odpověď se přičítají dva body, za nesprávnou odpověď se neodečítá žádná hodnota. Jedná se o zkoušení znalostí z německého jazyka v rozsahu bakalářských závěrečných zkoušek. Maximum dosažených bodů je 40. Minimální počet pro úspěšné absolvování zkoušky je 10 bodů.
 • Více info pro navazující studium pro ZŠ zde.
 • Více info pro navazující studium pro SŠ zde.

 

 

Patička