Přejít k obsahu

Informace pro studenty

 

Mezní termín pro splnění stanovených podmínek prvního semestru studia

 • Studenti prvního ročníku musí do 17.2.2023 splnit podmínky pro první semestr studia - tzn. mít splněno 20 kreditů!! (nevztahuje se na studenty, kterým bylo z předchozího studia uznáno alespoň 30 kreditů)

NJPX

 • Informace k předmětu NJPX (Němčina v praxi) naleznete zde. Kromě aktivit, které přímo nabízí KNJ (autorská čtení, akce v Schönsee, Tandemu apod.), jsou uznávány z praxí, které si student zařídí sám, pouze ty, jež jsou vykonávány v SRN nebo Rakousku delší dobu než 3 dny.
 • Prosíme všechny studenty, aby si nechávali tabulku ihned po konání akci podepsat svou účast někým z organizátorů.
 • Řádně vyplněná a odevzdaná tabulka u paní Dr. Voltrové je podkladem pro udělení zápočtu.

 

Individuální způsob plnění

 • Studenti, kteří chtějí zařídit individuální způsob plnění studia musejí dodržet tento postup:
  • doručení papírové žádosti na sekretariát katedry (osobně nebo poštou), naskenované žádosti zasílané mailem nemůžeme akceptovat. Žádosti můžete rovněž vhodit do schránky katedry u vrátnice na Klatovské.
  • k žádosti doložte všechny přílohy (pracovní smlouva, potvrzení od lékaře, apod.)
  • katedra vyřídí vaší žádost centrálně - nebudete tedy chodit za každým vyučujícím jednotlivě
  • po vyřízení zašle katedra žádost ke schválení na studijní oddělení (o této skutečnosti Vás budeme informovat)
    

Povinnosti studenta

 • Upozornění: Student je povinen dostavit se první týden semestru do výuky nebo minimálně kontaktovat vyučujícího. Pokud se student nebude informovat o podmínkách k získání zápočtu nejpozději do konce druhého týdne semestru nebo se neomluví vyučujícímu nebo vedoucí KNJ, nezíská zápočet.
 • Studenti mají povinnost číst univerzitní e-maily!

 

Různé

 • Chtěli bychom studentům připomenout, aby měli na mysli, že úřední a konzultační hodiny členů KNJ se mění vždy během každého semestru a i zkouškového období. Děkujeme za pochopení.
   

Patička