Přejít k obsahu

Archiv příspěvků

ERASMUS+   

Vážené a milé studentky a studenti,

právě jsme v portále zveřejnili nabídky pobytů ERASMUS+.

 Katedra výtvarné výchovy a kultury má smlouvy s těmito univerzitami:

  • Univerzita Krakow (KVK), PL
  • Univerzita Regensburg (KVK), DE
  • Univerzita Osnabruck (KVK), DE
  • Univerzita Flensburg (KVK), DE
  • Pedagogická vysoká škola Vídeň, AT

Veškeré naše nabídky jsou v názvu označeny KVK.

Prosím hlaste se letos poprvé přímo přes portál a to do 20.1.20120. V případě dotazu ohledně konkrétních pobytů napište vedoucí katedry dr. Uhl Skřivanové – uhl@kvk.zcu.cz. V případě dotazu technického charakteru se obracejte na paní sekretářku pí. Šurkalovou – suromar@kvk.zcu.cz 

V letošním roce vycestovali 4 naše studentky na Univerzity Flensburg a Krakow a jsou velice spokojeny. Pokud bude zájem, můžeme zorganizovat společné setkání a poskytnout více informací a sdělit osobní zkušenosti.

Této skvělé možnosti doporučujeme využít.


                            V rámci XXV. Festivalu komorní grafiky v Galerii Hollar byla dne 4. 12. 2019 udělena

                            Cena Sdružení českých umělců grafiků Hollar

 

                                        panu Františku Hodonskému

 

                        Složení komise: Alena Laufrová (předsedkyně komise, kurátorka výstavy), Jana Hubatková,

                                               Ditta Jiřičková, Patrik Hábl, Pavel Hora, Ivan Špirk

 

Vyjádření komise: Laureátem ceny SČUG Hollar se stává František Hodonský. Jeho grafiky si získaly porotu svojí suverénní výtvarností a neutuchající invencí.

                                                              

Článek na info.zcu.cz


Pozvanka_FHodonsky_Umelecka_beseda19


Vyhlášení výběrového řízení na obsazení míst v programu

INTER-19 v akademickém roce 2019 - 2.kolo

V případe zájmu o tuto mobilitu odevzdejte následující formuláře do 4.2. 2020 na sekretariát KVK 

(http://international.zcu.cz/freemovers/mobilitni_program/vyber_rizeni.html)


Účel zahraniční studijní stáže v projektu INTER:

1) Absolvování celého semestru výuky na zahraniční instituci splněním v případě zemí s ECTS systémem min. 20 ECTS kreditů a zemí bez ECTS systému splněním min. čtyř, popř. více předmětů.
2) Zpracování podkladů/výzkumu pro bakalářskou, diplomovou či disertační práci včetně sběru materiálů, např. v knihovně, archívu apod., pobyt má délku minimálně 30 dní.
3) Jazykový či jiný odborný kurz. Jazykový kurz se týká především studentů, jejichž hlavním oborem je studium daného jazyka. Popř. se bude akceptovat výjezd studenta na odborný jazykový kurz v rámci specializovaných kurzů (většinou letní školy) organizované zahraničními univerzitami. Rozsah min. 15 hodin týdně, pobyt má délku minimálně 30 dní.
**Informace pro studenty včetně aktualizovaného obecného postupu výběrového řízení jsou uvedeny na stránkách:
http://international.zcu.cz/freemovers/mobilitni_program/ <http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-cs-0&cat_id=189&>

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK - grant

Výše finančního příspěvku, tj. grantu z projektu se odvíjí od státu cílové destinace. Aktuální sazby finančních příspěvků 2020.


Dětská univerzita

Naše katedra se i letos podílela na kurzech Dětské univerzity, která je organizována Fakultou pedagogickou a Fakultou aplikovaných věd ZČU v Plzni ve spolupráci s dalšími partnery. 

„Džungle - obří společné puzzle“

   DU_džungle_ŠUR_1

„Tajemství v krabici“

           


Vzpomínka na 17. listopad 1989

Kurt Gebauer a Společnost pro veselejší skutečnost - Červeno modro bílé sopky  (k oslavě zvolení Václava Havla presidentem Československé socialistické republiky). Staroměstské náměstí v Praze,  prosinec 1989
Autor fotografie: Gebauer Kurt,89

17. listopad 2019 v Praze u Národního divadla, Srdce pro Václava Havla...

Autor fotografie: Gebauer Kurt, 2019
Autor srdce: Gebauer Kurt

KVK ZA GIACOMETTIM

dne 18. 10.  a 6. 11. vyrazili studenti KVK do Prahy za jedinečnou výstavou Alberta Giacomettiho ve Veletržním paláci . Výstavou provázel sochař prof. Gebauer a výklad k umění ve Veletržním paláci zajistil doc. Bláha.

6. 11. byla na programu navíc návštěva ateliéru prof. Hodonského.

    


Katedra výtvarné výchovy a kultury FPE ZČU v Plzni opět perlila

Ve sklářské dílně katedry výtvarné výchovy a kultury opět vznikla hlavní cena již druhého ročníku soutěže "Perla Plzeňského kraje".

V sobotu 19. října od 18. 00 hod. proběhlo v nové budově DJKT vyhlášení výsledků této soutěže. Účastní se jí talentované děti, které se realizují v oblasti volnočasové umělecké činnosti. V průběhu vyhlašování cen ve dvanácti kategoriích se odehrálo okolo 30 hudebních a tanečních vystoupení včetně módní přehlídky.

V letošním ročníku se objevila v udělování cen novinka, kterou si vymínil hejtman Plzeňského kraje, Josef Bernard. Jednalo se o udělení ceny tzv. „hejtmanovy srdcovky“. Dr. Rudolf Podlipský z katedry výtvarné výchovy a kultury FPE ZČU v Plzni proto navrhl a zrealizoval nejen drobnou skleněnou plastiku z čirého skla ve tvaru mušle, ale také tzv. "hejtmanovu srdcovku“ z rubínově červeného skla a hejtman ji udělil až po předání všech cen na základě vlastního úsudku.

Více o Perle Plzeňského kraje včetně výsledků čtěte na webu Střediska volného času Radovánek

Perla2019

Na snímku jsou autor Hejtmanovy srdcovky Rudolf Podlipský, vedoucí orchestru Tremolo ze ZUŠ Třemošná Dalibor Bárta a mladý spolumoderátor večera Ondřej Tolar.Vážené studentky, vážení studenti,

v zimním semestru jsme pro Vás připravili cyklus rozšiřujících a vyrovnávacích kurzů.
Tyto kurzy jsou pro Vás ZDARMA.

1) Soudobé tendence ve výtvarném umění - Vyrovnávací kurz k předmětu KVK/HU1 4 - Mgr. Jakub Havlíček
Termíny: čtvrtek 28. 11., 5. 12., 12. 12. a 19. 12. 2019 od 13.55 - 19.15 hod. (8 - 13 hodina v rozvrhu).

Obsahem kurzu jsou soudobé přístupy ve výtvarném umění. Na příkladu umění světla budou objasněny vývojové tendence ztvárnění a zpracování média světla v umění i ve výtvarné výchově. Je sledováno rozličné využití světla v rámci oboru světlo vs. čas, světlo vs. místo, světlo coby prostředek vyjádření uměleckého ztvárnění, komparace přístupů práce se světlem v rámci středoevropského a skandinávského kontextu aj. Značná pozornost je věnována aplikaci získaných teoretických obsahů do tvůrčích aktivit. Jednotlivé bloky budou založeny na aktivní práci studentů na určitých námětech, uplatňován bude diskusní a reflexivní přístup.
Pomůcky a materiál: kresebné náčiní - tužky, centrofixy, nůžky, lepidlo, lepicí pásky.

2) Prostorová tvorba ve skle - Vyrovnávací kurz k předmětu KVK/PT - PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D.
Termíny: každou středu v 15.45 - 18.20 hod. (10-12 hodina v rozvrhu) ve dnech 9. 10. až 27. 11. mimo 13. 11. kdy je rektorský den.

Ve vyrovnávacím kurzu bude zájemce teoreticky i prakticky seznámen s problematikou výtvarného prostorového zpracování skla. Účastník kurzu získá potřebné znalosti a dovednosti zaměřené na využití výrazových možností skla při tvorbě skleněných objektů. Samotný obsah kurzu zahrnuje čtyři výtvarné metodické řady, v jejichž rámci se účastníci naučí vytvářet výtvarně koncipované prostorové skleněné objekty. V produktivní rovině účastníci kurzu navrhnou a vytvoří čtyři prostorové skleněné objekty. Organizace kurzu je řešena jako osm tříhodinových lekcí. Vzhledem k prostojům, které jsou zapříčiněny tavením a chlazením skla, a vzhledem k rozdílnému pracovnímu tempu, mohou jednotlivci v každém setkání realizovat rozdílné části programu. Každé setkání je zakončeno metodickou reflexí. Účastníkům bude poskytnut metodický materiál (v elektronické podobě) ke všem sklářským technikám.

3) Točená a stavěná keramika - Vyrovnávací kurz k předmětu KVK/KE a KVK/SKE - Mgr. Naděžda Potůčková
Termíny: 21. 10., 4. 11., 11. 11., 18. 11., 25. 11., 27. 11. 14:50 - 18:10 (9 - 12 hodina).

Studenti budou seznámeni se základy práce na hrnčířském kruhu, s přípravou kvalitní hmoty a potřebnými pomůckami. Prakticky si vyzkoušejí základní postupy práce - centrování, tažení střepu do výšky, možnosti jeho tvarování, retušování a další činnosti nutné k dokončení výrobku. Vyzkoušejí si také základní postupy vytváření stavěné keramiky, naučí se vyrobit reliéfní i prostorový objekt či užitou nádobu menšího rozměru. (Počet účastníků kurzu max. 6).
Pomůcky: menší špičatý nůž, pracovní oděv (staré tričko a kalhoty, boty), ručník, krém na ruce.

ZÁJEMCI O TOTO DOPLŇUJÍCÍ STUDIUM ZDARMA SE NAHLÁSÍ MAILEM U PANÍ SEKRETÁŘKY MARTINY ŠURKALOVÉ: suromar@kvk.zcu.cz do začátku kurzů.
Budeme se na Vás těšit! Martina Šurkalová sekretářka KVK


Katedra výtvarné výchovy a kultury se opět zúčastnila Víkendu otevřených ateliérů

V sobotu 28. září se katedra výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické ZČU již tradičně připojila k akci Víkend otevřených ateliérů. V galerii a ateliérech katedry byla k vidění díla z oblasti malby, kresby, grafiky, knižní ilustrace, fotografie i animovaného filmu. Návštěvníci se měli možnost přesvědčit, že výtvarná tvorba je důležitou součástí přípravy k povolání učitele výtvarné výchovy.............

Víkend otevřených ateliérů - galerie


Vážení, srdečně vás zveme na zahájení výstavy

AUTOPORTRÉT : IDENTITA - REALITA?

ve středu 4. září 2019 v 17 h v Galerii Hollar

Kurátor výstavy: Miloslav Polcar

Facebook: https://www.facebook.com/events/874216929631472/

Doprovodný program: ST 11. 9. 2019 v 17 h - komentovaná prohlídka výstavy s Miloslavem Polcarem, Lenkou Vilhelmovou a Františkem Hodonským

Výstava potrvá do 29. 9. 2019.

Fanis Ainacidis, Jiří Altmann, Pavla Aubrechtová, Jan Blaha, Šimon Brejcha, Jana Budíková, Lenka Falušiová, Petr Fiala, Eduard Halberštát, František Hodonský, Xénia Hoffmeisterová, Zbyněk Hraba, Tomáš Hřivnáč, Said Ismail, Eva Jakubcová, Zbyněk Janáček, Jarmila Janůjová, Lenka Kahuda Klokočková, Bedřich Kocman, Jan Kocman, Petr Korbelář, Jiří Kornatovský, Alena Laufrová, Michaela Lesařová-Roubíčková, Renata Maesová, Martin Mulač, Berenika Ovčáčková, Pavel Piekar, Miloslav Polcar, Marek Sibinský, Miloš Sláma, Jiří Slíva, Karel Šafář, Jan Šafránek, Lenka Vilhelmová, Eva Vlasáková

..


Srdečně Vás zveme na výstavu naší kolegyně Moniky Plíhalové, kterou pořádá společně s doktorandkami Vilmou Brzezinovou a Petrou Pětiletou v Galerii 1.

Vernisáž je 3.9. od 18:00.


Víkend otevřených ateliérů 2019 - http://www.otevreneateliery.cz/

Na KVK dne 28.9. od 14 hod. do 18 hod. v KL 321, KL 326 a v Galerii KVK ve 3. patře

..


Vítání nového člena katedry.Mezinárodní konference České sekce InSEA na Katedře výtvarné výchovy a kultury FPE ZČU v Plzni

Ve dnech 17. a 18. června 2019 se na Katedře výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické ZČU v Plzni konala významná konference mezinárodní společnosti pro výchovu uměním InSEA „Pozice české výtvarné výchovy v mezinárodním kontextu“, viz program konference: https://inseaplzen2019.zcu.cz/  . Cílem konference, které se zúčastnilo asi sto padesát vysokoškolských odborníků z ČR i ze zahraničí, pracovníci galerií a muzeí, ale také umělci a učitelé výtvarné výchovy, je přispět k ozřejmění a reflexi pozice české výtvarné výchovy v mezinárodním kontextu. 

Součástí konference jsou také dvě výstavy. V Galerii Evropského domu je možné do konce června zhlédnout výstavu DIDART, která formou posterů prezentuje soudobé přístupy výuky výtvarné výchovy a zprostředkování umění na katedrách výtvarné výchovy a kultury v České republice i galeriích, muzeích a vybraných základních či středních školách.

V industriálním prostoru DEPO2015 je nainstalována do konce července výstava ARTEDUCO, na které prezentují tvorbu umělci – učitelé z pedagogických fakult ČR. Plzeňská veřejnost má tak možnost obdivovat dílo Kurta Gebauera, Magdaleny Jetelové, Jitky Svobodové, Františka Hodonského, Vladimíra Franze, Margity Titlové-Ylovsky, Barbary Benish, Stanislava Poláčka a dalších umělců pedagogů. Výstava rovněž odkazuje na nově instalované dílo sochaře Kurta Gebauera na Mlýnské strouze „Nohy z vody“.

Výstavy jsou v rámci projektu, který je realizován za finanční podpory statutárního města Plzeň.

FOTOGALERIE:

KONFERENCE InSEA Plzeň 2019 - zahájení 17. 6. 2019

DIDART - Galerie Evropského domu 

"NOHY Z VODY" - Mlýnská strouha

ARTEDUCO 2019 - DEPO2015

KONFERENCE InSEA Plzeň 2019 - den druhý 18. 6. 2019

Věra Uhl Skřivanová

  


pozvanka_arteduco2Umeni kurt plakat


U Pramenů na Roudné byla odhalena připomínka zaniklé osady Amerika – fotky

https://plzenoviny.cz/u-pramenu-na-roudne-byla-odhalena-pripominka-zanikle-osady-amerika-fotky/?fbclid=IwAR1dvNh7P8QTePz18nz7ZOIgQK5Hp2VnSdkED96Sm9TKXqREezJwjZawED4

Autorem památníku je sochař Kurt Gebauer.


OBJEVENÍ (SE) AMERIKY U PRAMENŮ NA ROUDNÉ

_PRAMENY PP_ObjeveniSeAmerikyUPramenu


U příležitosti Dne učitelů převzalo ve čtvrtek od hejtmana Josefa Bernarda a jeho náměstkyně Ivany Bartošové ocenění 27 pedagogů ze škol a školských zařízení v Plzeňském kraji.

Za svoji pedagogickou práci byl oceněn i doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. z Katedry výtvarné výchovy a kultury FPE ZČU v Plzni

den učitelů- radnice


Český rozhlas - vyprávění Kurta Gebauera v pořadu Stříbrný vítr


PF 2019


Památník Františka Palackého vytvořil sochař z Fakulty pedagogické
Myšlenka na kamennou knihu v Neratovicích vznikla v roce 1995, jejím autorem je akademický sochař Kurt Gebauer.

„Stará krajinářská metoda, která se mi líbí, je dávat do města či krajiny objekty tam, kde se něco stalo, nebo tam, kam by bylo dobré zajít, kdyby byl důvod. Takové objekty často i nezajímavá místa ozvláštní. Lidé tak mají důvod vytáhnout paty z domu, pěkně se projít a ještě něco prožít,“ tvrdí akademický sochař Kurt Gebauer působící na katedře výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické ZČU.

Odkaz na celý článek ZDE


Katedra výtvarné výchovy a kultury otevřela o víkendu ateliéry i galerii
Na jeden den byla k vidění díla budoucích učitelů.

Katedra výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické ZČU se v sobotu 29. září připojila k dalšímu ročníku Víkendu otevřených ateliérů. V galerii KVK a vlastních ateliérech vystavila katedra diplomové a bakalářské práce svých absolventů. Široká veřejnost tak měla možnost vidět díla budoucích učitelů výtvarné výchovy, a to z nejrůznějších oblastí - malby, grafiky, animace, fotografie, digitální kresby a další.

Vedle obdivování vystavených prací návštěvníci také listovali jejich kvalitní textovou částí (kunsthistorický kontext děl a společenské a kulturní kontexty a část didaktická). Katedra rovněž nabídla hravý workshop Oživlé město pod vedením Moniky Plíhalové. Všichni návštěvníci při něm tvořili společný obraz, přičemž námětem workshopu byla zákoutí města Plzně promítaná z dataprojektoru, která ožila kresebnými zásahy malých i větších návštěvníků.

Víkend otevřených ateliéru se konal potřetí, spojil 135 výtvarníků na 61 místech v Plzni a okolí.


Perla Plzeňského kraje vznikla na Fakultě pedagogické

Autorem ocenění, které letos poprvé udílel hejtman Josef Bernard, je Rudolf Podlipský z katedry výtvarné výchovy a kultury.

Jako mušle, která se vejde do dětské dlaně, vypadá ocenění Perla Plzeňského kraje, které v neděli předával hejtman Josef Bernard úspěšným mladým umělcům do dvaceti let. Skleněná cena se udělovala vůbec poprvé a za její podobou stojí Rudolf Podlipský z katedry výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické.

Rudolf Podlipský oceněním upozornil na sklářskou techniku, kterou by rád na škole vyučoval. „Na katedře jsem spoluzakládal ateliér sklářské techniky. Konají se v něm kurzy tvoření ze skla a rád bych do nich přidal také tavení skla do forem, což je technika, kterou vzniklo právě ocenění Perla Plzeňského kraje. Nejprve jsem vytvořil sádrový model, poté formu z takzvaného castalotu, do ní jsem vložil přesné množství kousků skla a roztavil je. Je to poměrně náročná technika a cen, do kterých jsem na závěr vypískoval nápis Perla Plzeňského kraje a vlepil malou kuličku, tímto způsobem vzniklo třináct,“ popisuje Rudolf Podlipský.

Odkaz na celý článek ZDE


Vážení studenti, všichni jste co nejsrdečněji zváni na následující přednášky.

Blaha-prednasky


Kurt Gebauer + Morgenabendtot

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na vernisáž výstavy

Kurta Gebauera a Eugena Jindry ve čtvrtek 6. 9. 2018 v 18.30 hodin do Pop Up galerie, Smetanovo nábřeží 4, Praha 1, 3. patro

Výstava je otevřena již nyní denně od 11 do 18 hodin mimo pondělí, potrvá do 28. 9. 2018

SMETANAQ                                                 

Cermak  Eisenkraft cermakeisenktaft.com |  instagram: cermak_eisenkraft

Kugemat


prof. ak. soch. Kurt Gebauer, dr. h. c.


Banner UMOPED


Vytvarny kurz_pozvanka_23-25.7_2018    Vytvarny kurz_pozvanka_30.7.–1.8_2018


Vážení studenti, přátelé, kolefové,

rádi bychom Vás pozvali na cyklus přednášek, workshopů a exkurzí na téma: UMĚNÍ.

PlakátPatička