Přejít k obsahu

Informace pro uchazeče o studium na KVK FPE ZČU v Plzni

!!! PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA KVK !!!

Podmínky -https://fpe.zcu.cz/study/applicants/podminky_prijeti/

Úprava podmínek pro přijímání na studijní programy KVK FPE (aktualizace vyhlášek o přijímání k 29.4.2020).

https://fpe.zcu.cz/export/sites/fpe/study/applicants/dokumenty/2020/Vyhlaska-prijimani-20_21_KVK_10.pdf

Podmínky dané vyhláškou 2VD/2020 z 8. ledna 2020 a 3VD/2020 z 5. února 2020 zůstávají v platnosti kromě změny formy přijímací zkoušky pro zde uvedené studijní programy a z toho vyplývající další skutečnosti. Termíny odevzdání elektronických přihlášek se rovněž nemění.

● Forma zkoušky ústní a talentová se mění na hodnocení portfolia.

● Mezní datum odevzdání portfolia je v případě bakalářských programů stanoveno na 1. 6. 2020.

● Mezní datum odevzdání portfolia v případě navazujících magisterských programů je stanoveno na 17. 6. 2020.

Bc. - Výtvarná výchova a kultura se zaměřením na vzdělávání

NMGr. - Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ

NMGr. - Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy

Obdržená portfolia: 

Bc. komplet:220166, 232899, 247574, 244507, 244601, 251150, 244542, 244433, 229741, 250611, 250800, 251154, 251156, 241943, 244867, 251115, 244962, 244674, 246960, 238267, 244480, 245853, 248853, 247087, 244517, 251116, 238616, 245034, 251121, 226343, 246245, 238689, 244683, 238261, 235439, 247805

Bc. Maior, Minor: 247558, 232899, 247311, 235909, 234561, 246273, 238309, 250611, 248581, 245705, 235188, 251090, 245833, 247080, 250183,  246038, 247761, 242292, 247558, 246960, 245853, 249599, 247422, 248164, 244638, 245786, 247320, 247536, 244413, 245040, 248335,226343, 223689, 249515, 251084, 244572, 238261, 248871, 251054, 238619, 248768, 239978, 251020, 246944, 242722, 244906, 246404, 250229, 247595, 248496, 244883, 233078, 245083, 245037, 247727, 244872, 239592, 250728, 241778, 246345, 244517, 239960, 251121, 251132, 246245, 245723, 246300, 247486, 244938, 243161, 246245, 246397, 246259, 250797, 247597, 247129,248076, 

NMgr. komplet: 220278, 226494, 251229, 218061, 213964, 228749, 206609, 226669, 214039, 226640, 220254, 251225, 226618, 206714, 230440, 251245, 

NMgr. maior,minor: 226494, 220200, 226703, 206413, 227384, 222492, 214039, 251225, 230401, 226781, 251245, 245943, 

Vyhlášky o přijímání pro akademický rok 2020/2021

Podoba přjímacího řízení na KVK se v době koronakrize mění. Prosím sledujte naše stránky. V nejbližších dnech budou zveřejněny bližší informace k přijímacímu řízení na KVK.

 

Bakalářský studijní program

Uchazeč se hlásí u většiny bakalářských studijních programů se zaměřením na vzdělávání ke studiu programu sdruženého typu, tzn. na studijní program maior v kombinaci se studijním programem minor. Na oba tyto programy (maior i minor) koná přijímací zkoušku. U studijního programu Výtvarná výchova a kultura se zaměřením na vzdělávání na Katedře výtvarné výchovy lze studovat také pouze jeden studijní program, tzv. komplet.

Výtvarná výchova a kultura se zaměřením na vzdělávání - prezenční forma studia, standardní doba studia 3 roky

Komplet (jeden program = jednooborové studium výtvarné výchovy) 

Maior - dvouoborové studium

Minor: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání Český jazyk se zaměřením na vzdělávání, Historie se zaměřením na vzdělávání, Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání, Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání, Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání.

Navazující magisterský program

Uchazeč se hlásí u většiny navazujících magisterských studijních programů učitelství pro střední školy ke studiu programu sdruženého typu, tzn. na studijní program maior v kombinaci se studijním programem minor. Na oba tyto programy (maior i minor) koná přijímací zkoušku. U studijního programu Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy na Katedře výtvarné výchovy lze studovat také pouze jeden studijní program, tzv. komplet.

Učitelství pro SŠ a ZUŠ – prezenční forma studia, standardní doba studia 2 roky 

Komplet (jeden program = jednooborové studium výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ)

Maior  (dvouoborové studium - SŠ)

Minor: Učitelství českého jazyka pro SŠ, Učitelství německého jazyka pro , Učitelství ruského jazyka pro , Učitelství dějepisu pro , Učitelství hudební výchovy pro

Učitelství pro ZŠ – prezenční forma studia, standardní doba studia 2 roky 

Uchazeč se hlásí do navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro základní školy a vybírá ze stanovených kombinací dvou specializací: Učitelství českého jazyka pro ZŠ, Učitelství anglického jazyka pro ZŠ, Učitelství německého jazyka pro ZŠ, Učitelství ruského jazyka pro ZŠ, Učitelství dějepisu pro ZŠ, Učitelství hudební výchovy pro ZŠ, Učitelství výchovy ke zdraví pro ZŠ

Přijímány jsou pouze elektronické přihlášky podané na adrese http://eprihlaska.zcu.cz

Termín odevzdání přihlášek: 

  • bakalářské studijní programy: do 10. 5. 2020  
  • navazující magisterské studijní programy do 25. 5. 2020 

Termíny přijímacích zkoušek: 

Na bakalářské studijní programy se bude přijímací zkouška konat v termínu od 1. do 5. června 2020.
Přijímací zkouška na navazující magisterské studijní programy se bude konat od 22. do 23. června 2020.
Náhradní termín přijímací zkoušky na bakalářské a navazující magisterské studijní programy se bude konat 16. července 2020


Patička