Přejít k obsahu

Celoživotní vzdělávání - kurzy KVK

Podrobnější informace o kurzu a termínu konání podá M. Šurkalová - suromar@kvk.zcu.cz, 377 636 493

Kurzy MŠMT jsou hrazeny ministerstvem školství přes Vašeho zaměstnavatele, tak by byla škoda této příležitosti nevyužít:

1. Mediální pedagogika - teorie a praxe  (PhDr. Jan Mašek, Ph.D)

2. Osobnostně sociální rozvoj pedagogů středních škol v artefiletickém pojetí výtvarné výchovy (doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc., PhDr. Martina Komzáková, Ph.D.)

3. Vývojové tendence výtvarného umění 20. století v komparaci s hudbou a literaturou  (doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D.)

4. Filmová a audiovizuální výchova - (PhDr. Jan Mašek, Ph.D.)

5. Přípravný výtvarný kurz na přijímací zkoušky - (MgA. et Mgr. Stanislav Poláček) 

Patička