Přejít k obsahu

Celoživotní vzdělávání - kurzy KVK

Podrobnější informace o kurzu a termínu konání podá M. Šurkalová - suromar@kvk.zcu.cz, 377 636 493

Kurzy MŠMT jsou hrazeny ministerstvem školství přes Vašeho zaměstnavatele, tak by byla škoda této příležitosti nevyužít:

1. Mediální pedagogika - teorie a praxe  (PhDr. Jan Mašek, Ph.D)

2. Tvoříme z keramické hlíny - Stavíme z hlíny, Lijeme hlínu do forem, Točíme hlínu na kruhu, Tvoříme z hliněných válečků (MgA. et Mgr. Stanislav Poláček, PaedDr. Rudolf Podlipský, Mgr. Naděžda Potůčková)

3. Tvoříme ze skla – Fusing, Tiffany vitráž, Vinutky (PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D., MgA. et Mgr. Stanislav Poláček)

4. Od výtvarné techniky ke kreativním výtvarným činnostem (výtvarný kurz pro učitelky a učitele MŠ a 1. stupně ZŠ)

Část praktická – výtvarný ateliér: explorační tvorba (MgA. et Mgr. Stanislav Poláček)

Část didaktická – reflektivní (PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.)

5. Osobnostně sociální rozvoj pedagogů středních škol v artefiletickém pojetí výtvarné výchovy (doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc., PhDr. Martina Komzáková, Ph.D.)

6. Přípravný výtvarný kurz na přijímací zkoušky - (MgA. et Mgr. Stanislav Poláček) 

7. Vývojové tendence výtvarného umění 20. století v komparaci s hudbou a literaturou  (doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D.)

8. Filmová a audiovizuální výchova - (PhDr. Jan Mašek, Ph.D.)

9. Kurz fusingu (PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D., MgA. et Mgr. Stanislav Poláček)

10. Kurz keramika z válečků (MgA. et Mgr. Stanislav Poláček, PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D.)

11. Kurz lité keramiky (MgA. et Mgr. Stanislav Poláček, PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D.)

12. Kurz stavěné keramiky (MgA. et Mgr. Stanislav Poláček, Mgr. Naděžda Potůčková)

13. Kurz Tiffany vitráže (PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D., MgA. et Mgr. Stanislav Poláček, Mgr. Jana Němejcová)

14. Kurz točíme na kruhu (Mgr. Naděžda Potůčková)

15. Kurz vinutek (PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D., MgA. et Mgr. Stanislav Poláček, Mgr. Jana Němejcová)

Patička