Přejít k obsahu

KATEDRA HISTORIE


 width=


Vedení katedry

Vedoucí katedry: doc. PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.

Zástupce vedoucí katedry: PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D.

Taejmnice a sekretářka katedry: Eva Mrázová


Aktuální informace a odkazy

Za celoživotní přínos v oboru komeniologie a za propagaci Komenského díla obdržel profesor Kumpera významné ocenění - Komenského medaili.

Úřední hodiny sekretariátu KHI v zimním semestru 2021/22 zatím dle mailové či telefonické dohody: tel.: +420377636601; mobil: +420774880426) 


Katedra historie nabízí studentům plně strukturované studium bakalářské i magisterské, a to v několika programech či oborech

Bakalářský program Historie se zaměřením na vzdělávání je zaměřen především na odborně historické discipliny (české a obecné dějiny, pomocné vědy historické, historiografii, regionální dějiny apod.) a připravuje v tříletém programu studenty, kteří se dále chtějí věnovat studiu či práci v oblasti vzdělávání, muzejnictví, památkové péče či jiné praktické aplikaci historického vzdělání. Ukončené bakalářské studium dává možnost pokračovat v magisterských programech, a to jak pedagogických, tak nepedagogických. 

Magisterské studium učitelství lze samozřejmě absolvovat na naší katedře. Dvouletý magisterský obor Učitelství dějepisu pro základní školy připravuje studenty, kteří se dále chtějí věnovat učitelství dějepisu, a je zaměřen především na odborně historické disciplíny (české a obecné dějiny) a kurz pedagogiky, psychologie a didaktiky.

Po mnohaleté odmlce Katedra historie znovu nabízí navazující dvouletý magisterský studijní program Učitelství dějepisu pro střední školy

KHI se vrací také k přípravě učitelů občanské výchovy: v roce 2020 jsme otevřeli  bakalářský program Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání.

Učebny katedry historie se nacházejí v budově FPE ve Veleslavínově ulici č. p. 42, kde jsou studentům k dispozici nově zařízená seminární učebna, multimediální přednášková učebna a příruční knihovna. Studenti kromě standardní výuky (přednášky, semináře, pedagogická praxe) absolvují úvodní soustředění a během studia se zúčastní několika odborných exkurzí. Výuka v době pandemie způsobené čínským virem probíhá online na e - learningových systémech Google Classroom, Microsoft Teams, Couresware Moodle.

 

Katedra historie

tel.: +420 377 636 601

Pedagogická fakulta ZČU v Plzni

fax: +420 377 636 612

Veleslavínova 42, PLZEŇ

kontaktní e-mail: emrazova@khi.zcu.cz


Patička