Přejít k obsahu

KATEDRA HISTORIE

Vedení katedry

Vedoucí katedry: doc. PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.

Zástupce vedoucí katedry: PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D.

Tajemnice a sekretářka katedry: Eva Mrázová


Katedra historie nabízí studentům plně strukturované studium bakalářské i magisterské, a to v několika programech či oborech

Bakalářský program Historie se zaměřením na vzdělávání je zaměřen především na odborně historické discipliny (české a obecné dějiny, pomocné vědy historické, historiografii, regionální dějiny apod.) a připravuje v tříletém programu studenty, kteří se dále chtějí věnovat studiu či práci v oblasti vzdělávání, muzejnictví, památkové péče či jiné praktické aplikaci historického vzdělání. Ukončené bakalářské studium dává možnost pokračovat v magisterských programech, a to jak pedagogických, tak nepedagogických. 

Magisterské studium učitelství lze samozřejmě absolvovat na naší katedře. Dvouletý magisterský obor Učitelství dějepisu pro základní školy připravuje studenty, kteří se dále chtějí věnovat učitelství dějepisu, a je zaměřen především na odborně historické disciplíny (české a obecné dějiny) a kurz pedagogiky, psychologie a didaktiky. Dále Katedra historie nabízí navazující dvouletý magisterský studijní program Učitelství dějepisu pro střední školy

KHI se vrátila i k přípravě učitelů občanské výchovy: v roce 2020 jsme otevřeli  bakalářský program Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání a od zimného semestru akademického roku 2024/25 je otevřen i navazující magisterský program Učitelství občanské výchovy pro základní školy.

Učebny katedry historie se nacházejí v budově FPE ve Veleslavínově ulici č. p. 42, kde jsou studentům k dispozici nově zařízená seminární učebna, multimediální přednášková učebna a příruční knihovna. Studenti kromě standardní výuky (přednášky, semináře, pedagogická praxe) absolvují úvodní soustředění a během studia se zúčastní několika odborných exkurzí. Některé studijní materiály lze nalézt na e - learningových systémech Google Classroom, Microsoft Teams, Couresware Moodle.

 

Katedra historie

tel.: +420 377 636 601

Pedagogická fakulta ZČU v Plzni

fax: +420 377 636 612

Veleslavínova 42, PLZEŇ

kontaktní e-mail: emrazova@khi.zcu.cz


Patička