Přejít k obsahu

KATEDRA HISTORIE


 width=


Aktuální informace a odkazy

Úřední hodiny sekretariátu KHI: pondělí 9:00 - 13:00 hod., středa 10:00 - 14:00 hod. (Jiný čas dle mailové či telefonické dohody.)  width=

Termínovník činností ve studijní oblasti pro akademický rok 2020/2021 na FPE

Vyhláška děkana č. 21VD/2020 k mimořádnému opravnému termínu státních závěrečných zkoušek a obhajob kvalifikačních prací v akademickém roce 2020/2021.


Vzpomínka na prof. PhDr. Tomáše Jílka, CSc., emeritního vedoucího Katedry historie


Katedra historie nabízí studentům plně strukturované studium bakalářské i magisterské, a to v prezenční i kombinované formě

Bakalářský program Historie se zaměřením na vzdělávání je zaměřen především na odborně historické discipliny (české a obecné dějiny, pomocné vědy historické, historiografii, regionální dějiny apod.) a připravuje v tříletém programu studenty, kteří se dále chtějí věnovat studiu či práci v oblasti vzdělávání, muzejnictví, památkové péče či jiné praktické aplikaci historického vzdělání. Ukončené bakalářské studium dává možnost pokračovat v magisterských programech, a to jak pedagogických, tak nepedagogických.

Magisterské studium učitelství lze samozřejmě absolvovat na naší katedře. Dvouletý magisterský obor Učitelství dějepisu pro základní školy připravuje studenty, kteří se dále chtějí věnovat učitelství dějepisu, a je zaměřen především na odborně historické disciplíny (české a obecné dějiny) a kurz pedagogiky, psychologie a didaktiky. Po mnohaleté odmlce Katedra historie znovu nabízí navazující dvouletý magisterský studijní program Učitelství dějěpisu pro střední školy a postupně se vrací k přípravě učitelů občanské výchovy - do zimního semestru přijímá posluchače bakalářského programu Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání.

Hlavní učebny katedry historie jsou dočasně umístěny v budově někdejšího Amerického centra v Dominikánské ulici. Po ukončení rekonstrukce budovy ve Veleslavínově ulici se vrátíme do starých, avšak jistě vkusně a moderně upravených prostor, kde jsou studentům k dispozici nově zařízené seminární učebna, přednášková učebna, příruční knihovna a multimediální učebna. Studenti kromě běžné výuky absolvují také úvodní soustředěnía během studia se zúčastní několika odborných exkurzí

Katedra historie

tel.: +420 377 636 601

Pedagogická fakulta ZČU v Plzni

fax: +420 377 636 612

Veleslavínova 42, PLZEŇ

kontaktní e-mail: emrazova@khi.zcu.cz


Patička