Přejít k obsahu

Publikace za rok 2019

  Počet Rok
Počet titulů 36
ŘEHÁČEK, K. . 18. celostátní archivní konference v Plzni. Bohemiae occidentalis historica, 2019, roč. 5, č. 1, s. 211-212. ISSN: 2336-7547
  Detail publikace
HLAVÁČEK, P. Ein Höhepunkt der böhmischen Reformation? Die Christen und die Erneuerung der tschechischen Staatlichkeit im Jahre 1918. Mitteilungen zur Kirchlichen Zeitgeschichte, 2019, roč. 37, č. 13, s. 11-23. ISSN: 0949-5908
  Detail publikace
HLAVÁČEK, P. Fenomén soutoku. Příběh říční krajiny na soutoku Vltavy a Berounky. 1. vyd. Praha : Novela bohemica, 2019, 184 s. ISBN: 978-80-87683-97-2
  Detail publikace
MORÁVKOVÁ, N. . Helena PAVLIČÍKOVÁ, František Mareš. Od fyziologie k filosofii. Praha: Epocha, 2017. 358 s. ISBN 978-80-755-7079-6.. Bohemiae occidentalis historica, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 202-203. ISSN: 2336-7547
  Detail publikace
FRITZOVÁ, M. Historická soutěž KHI2019. 2019.
  Detail publikace
KILIÁN, J. Horažďovice v raném novověku. České Budějovice, 2019., ISBN: 978-80-88030-44-7,
  Detail publikace
KILIÁN, J.. Horažďovičtí a vojáci za třicetileté války. In Horažďovice v raném novověku. České Budějovice : Bohumír Němec - Veduta, 2019, s. 119-129. ISBN: 978-80-88030-44-7
  Detail publikace
MORÁVKOVÁ, N. . Igor ZMETÁK(ed.), Okno do histórie ? Ryba a kláštor. Zborník odborných príspevkov z kultúrno-historického seminára. Trenčín: Trenčínské osvětové středisko, 2019. ISBN 978-80-7092-053-4. Bohemiae occidentalis historica, 2019, roč. 5, č. 1, s. 201-202. ISSN: 2336-7547
  Detail publikace
ŘEHÁČEK, K. Im Namen der deutschösterreichischen Republik. Západočeská justice mezi Plzní a Chebem na konci roku 1918. In Vznik Československa a provincie Deutschböhmen. Litoměřice : Státní oblastní archiv v Litoměřicích, 2019, s. 107-117. ISBN: 978-80-907464-0-4
  Detail publikace
FRITZOVÁ, M., PEŠKOVÁ, M., BREITFELDER, M. Interkulturalita a národnostní menšiny v teorii i praxi - témata, historie, biografie, holocaust. Praha, 2019., ISBN: 978-80-87646-26-7,
  Detail publikace
FRITZOVÁ, M.., PEŠKOVÁ, M.., BREITFELDER, M.. Interkulturalita a národnostní menšiny v teorii i praxi: témata, historie, biografie, holocaust. 1. vyd. Praha : ViaCentrum, 2019, 164 s. ISBN: 978-80-87646-26-7
  Detail publikace
FRITZOVÁ, M. . Jaroslav Slípka o svém otci a dětství stráveném v Bagdádu. Memo, 2019, roč. 9, č. 1, s. 105-114. ISSN: 1804-753X
  Detail publikace
ŘEHÁČEK, K. Jménem národa a pro národ! : české školství v národnostně smíšených oblastech jihozápadu Čech v letech 1880?1945. 1. vyd. Praha : viaCentrum, 2019, 297 s. ISBN: 978-80-87646-27-4
  Detail publikace
ŘEHÁČEK, K. Karlovarská lázeňská oblast v roce jedna. První československá lázeňská sezóna na Karlovarsku (1919?1920). Západočeské archivy, 2019, roč. 10, č. 2019, s. 112-123. ISSN: 1804-9737
  Detail publikace
BREITFELDER, M. Kompendium holocaust. In Interkulturalita a národnostní menšiny v teorii i praxi : témata, historie, biografie, holocaust. Praha : Nakladatelství viaCentrum, 2019, s. 114-160. ISBN: 978-80-87646-26-7
  Detail publikace
Kilián, J. Konference Horažďovice v raném novověku. Plzeň, 01.10.2019 - 01.10.2019.
  Detail publikace
MORÁVKOVÁ, N. . Kongres českých polonistických studií 2019. Bohemiae occidentalis historica, 2019, roč. 5, č. 2, s. 281-283. ISSN: 2336-7547
  Detail publikace
HLAVÁČEK, P. Krajina soutoku: příběh tradice a modernity. In Fenomén soutoku : příběh říční krajiny na soutoku Vltavy a Berounky. Praha : Novela bohemica, 2019, s. 157-175. ISBN: 978-80-87683-97-2
  Detail publikace
ŘEHÁČEK, K. Luby v letech 1945?1989. In Luby : historie města = Schönbach : Geschichte der Stadt. Cheb : Muzeum Cheb, 2019, s. 132-155. ISBN: 978-80-88310-00-6
  Detail publikace
MORÁVKOVÁ, N. Modern scholarly biography in the humanities: its teaching potential and possible pitfalls in post-totalitarian Czech society. Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal, 2019, roč. 11, č. 1, s. 81-90. ISSN: 1803-6546
  Detail publikace
KILIÁN, J. Niklasberg 1618-1648. Život a lidé v krušnohorském městě za třicetileté války. 1. vyd. Praha : NLN, 2019, 292 s. ISBN: 978-80-7422-745-5
  Detail publikace
FRITZOVÁ, M. Národnostní menšiny a biografické rozhovory. In Interkulturalita a národnostní menšiny v teorii i praxi : témata, historie, biografie, holocaust. Praha : Nakladatelství viaCentrum, 2019, s. 50-113. ISBN: 978-80-87646-26-7
  Detail publikace
FRITZOVÁ, M. Národnostní menšiny v biografickém výzkumu. Olomouc - Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Na Hradě 5, 2019.
  Detail publikace
ŘEHÁČEK, K. Němečtí antifašisté na Karlovarsku v letech 1938?1948. Sborník muzea Karlovarského kraje, 2019, roč. 27, č. 2019, s. 93-122. ISSN: 1803-6066
  Detail publikace
HLAVÁČEK, P. Otevřená univerzita : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a její cizinci 1918-1938-1948. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova. Filozofická fakulta, 2019, 146 s. ISBN: 978-80-7308-941-2
  Detail publikace
KILIÁN, J. Paměti Michela Stüelera (1629?1649) jako zdroj pro historické i jiné vědní disciplíny. Bohemiae occidentalis historica, 2019, roč. 5, č. 1, s. 65-79. ISSN: 2336-7547
  Detail publikace
ŘEHÁČEK, K. Plzeňský průmyslník Otto Weissberger (1864?1944). In Židé v Čechách 7. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2019. s. 81-97. ISBN: 978-80-87366-59-2
  Detail publikace
KILIÁN, J. Raně novověké sepulkrální památky v kostele sv. Anny v Krupce. In Epigraphica & Sepulcralia 8. Praha: Artefactum, 2019. s. 237-258. ISBN: 978-80-88283-17-1 , ISSN: 2336-3363
  Detail publikace
MORÁVKOVÁ, N. . Rok 1939 a svědectví z druhé ruky resp. od druhé generace. Memo, 2019, roč. 9, č. 1, s. 5-6. ISSN: 1804-753X
  Detail publikace
MORÁVKOVÁ, N. . Vydařený internacionální počin - Kongres českých polonistických studií 2019. Memo, 2019, roč. 9, č. 2, s. 125-127. ISSN: 1804-753X
  Detail publikace
ŘEHÁČEK, K. Výroba proutěného zboží jako prostředek k hospodářskému udržení české menšiny v národnostně smíšených oblastech. In ?Učiňte zkoušku a jistě zůstanete stálým odběratelem!? " proutěná kultura v kontextu času a prostoru. Praha : Státní oblastní archiv v Praze, 2019, s. 62-72. ISBN: 978-80-88148-39-5
  Detail publikace
MORÁVKOVÁ, N. . Zdeněk KRAVAR ? Marek POLONCARZ ? Karel ŘEHÁČEK, Karel (red.). Německá okupační správa v letech 1938?1945. Praha 2018. 304 s.. Bohemiae occidentalis historica, 2019, roč. 5, č. 2, s. 268. ISSN: 2336-7547
  Detail publikace
ŘEHÁČEK, K.. Západočesko-polská archivní setkání ve Vratislavi a Klášteře u Nepomuka. In ČAS v roce 2018 : ročenka České archivní společnosti. Praha: Česká archivní společnost, 2019. s. 103-104. ISBN: 978-80-88223-04-7
  Detail publikace
HLAVÁČEK, P. Čechy v reflexi saského faráře Christiana Lehmanna (? 1688). Bohemiae Occidentalis Historica, 2019, roč. 5, č. 1, s. 57-64. ISSN: 2336-7547
  Detail publikace
MORÁVKOVÁ, N. . ŠVAŘÍČKOVÁ-SLABÁKOVÁ, Radmila - SOBOTKOVÁ, Irena - FILIPOWICZ, Marcin - ZACHOVÁ, Alena - KOHOUTOVÁ, Jitka - PETRŮ, Marek. I rodina má svou paměť: Rodinná paměť v interdisciplinárním kontextu. Praha: NLN, 2018, 244 s. ISBN: 978-80-742-2584-0. Memo, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 118-119. ISSN: 1804-753X
  Detail publikace
MORÁVKOVÁ, N. . ŠVAŘÍČKOVÁ-SLABÁKOVÁ, Radmila - SOBOTKOVÁ, Irena. Rodina a její paměť v nás ve světle třígeneračních vyprávění. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 318 stran. ISBN 978-80-7553-638-9.. Memo, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 120. ISSN: 1804-753X
  Detail publikace

Patička