Přejít k obsahu

Publikace za rok 2023

  Počet Rok
Počet titulů 23
MORÁVKOVÁ, N. 3/4 století plzeňské pedagogické fakulty. Plzeň: Západočeská univerzita, 2023. ISBN 978-80-261-1188-7. 308 s.
  Detail publikace
BAŤKO, J.; BENEDIKTOVÁ, L.; FATKOVÁ, G.; FRITZOVÁ, M. COVIDO ERGO SUM: Distanční vzdělávání a e-learning v humanitních studijních programech v České republice. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2023. ISBN 978-80-261-1171-9. 135 s.
  Detail publikace
BREITFELDER, M. Cestování ve středověku. 2023.
  Detail publikace
MORÁVKOVÁ, N. Cestování ve středověku. 2023.
  Detail publikace
ŘEHÁČEK, K. K vývoji meziválečného slovenského archivnictví. Archivní časopis, 2023, roč. 73, č. 2, s. 152-165. ISSN 0004-0398.
  Detail publikace
SLEPIČKA, M. Karel IV. jako zbožný podporovatel církve a umění. Římskokatolická farnost Plzeň u katedrály sv. Bartoloměje, 2023.Karel IV. jako zbožný podporovatel církve a umění.
  Detail publikace
ŘEHÁČEK, K. Karlovarská lázeňská oblast (znovu) v roce jedna. První poválečná lázeňská sezóna na Karlovarsku (1945–1946). Západočeské archivy, 2023, roč. 14, č. 2023, s. 127-148. ISSN 1804-9737.
  Detail publikace
SLEPIČKA, M. Kontrola kronikářských záznamů ve statutárním městě Ostrava - městském obvodě Hrabová za rok 2022. 2023.
  Detail publikace
BREITFELDER, M. Lov a boj ve středověku. 2023.
  Detail publikace
MORÁVKOVÁ, N. Lov a boj ve středověku. 2023.
  Detail publikace
ŘEHÁČEK, K. Proměna českého archivnictví v letech okupace a po jejím skončení. Archivní časopis, 2023, roč. 73, č. 3, s. 258-278. ISSN 0004-0398.
  Detail publikace
KILIÁN, J. První a druhá generace rabštejnských Müllingů. Tvůrci honorace malého západočeského města. Bohemiae Occidentalis Historica, 2023, roč. 9, č. 1, s. 79-101. ISSN 2336-7547.
  Detail publikace
FRITZOVÁ, M.; SOUČKOVÁ, T. Představení činnosti Střediska orální historie (SOHI) a časopisu MEMO. Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Muzejná 10, Bratislava, 2023.Rozděleni, přesto stále spolu: Hranice v orálně-historické perspektivě.
  Detail publikace
ŘEHÁČEK, K. Svůj k svému? Česká menšina na jihozápadě Čech 1880–1938. Praha: viaCentrum, 2023. ISBN 978-80-87646-33-5. 384 s.
  Detail publikace
KILIÁN, J. Třicetiletá válka. 1. vyd. Praha: Paseka, 2023. ISBN 978-80-7637-403-4. 158 s.
  Detail publikace
SLEPIČKA, M. Zaniklé opevnění Kozlov u Ošelína. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2023.
  Detail publikace
SLEPIČKA, M. Člen Mediální komise Rady městského obvodu Hrabová. 2023.
  Detail publikace
BREITFELDER, M. Řemesla a zemědělství ve středověku. 2023.
  Detail publikace
MORÁVKOVÁ, N. Řemesla a zemědělství ve středověku. 2023.
  Detail publikace
FRITZOVÁ, M. Život na univerzitě během pandemie: izraelsko-české srovnání. Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Muzejná 10, Bratislava, 2023.Rozděleni, přesto stále spolu: Hranice v orálně-historické perspektivě.
  Detail publikace
BREITFELDER, M. Život ve středověké vesnici. 2023.
  Detail publikace
MORÁVKOVÁ, N. Život ve středověké vesnici. 2023.
  Detail publikace
ŘEHÁČEK, K. „Slovenská karta“ v plzeňské politice po vzniku Československa. Komparace vývoje na západě a východě republiky v letech 1919–1920. Česko-slovenská historická ročenka, 2023, roč. 25, č. 2, s. 193-219. ISSN 1214-8334.
  Detail publikace

Patička