Přejít k obsahu

Publikace za rok 2020

  Počet Rok
Počet titulů 30
Dějiny města Radnic do roku 1850. České Budějovice, 2020., ISBN: 978-80-88030-53-9,
  Detail publikace
ŘEHÁČEK, K. . Hospodářský rozvoj karlovarské lázeňské oblasti mezi válkami. Západočeské archivy, 2020, roč. 11, č. Září, s. 134-149. ISSN: 1804-9737
  Detail publikace
FRITZOVÁ, M. . Klíčové kompetence v souvislosti s fenoménem Průmysl 4.0 ? relevance pro studenty FPE ZČU. Zoom Meeting https://cesnet.zoom.us/j/99086437996, 2020.
  Detail publikace
ŘEHÁČEK, K.. Kolovečští Hutterové a případ Josefa Grunda. In Vlastivědný sborník Muzea Šumavy. Sušice: Muzeum Šumavy Sušice, 2020. s. 377-390. ISBN: 978-80-87235-12-6
  Detail publikace
Kilián, J.Konference Dějiny města Radnic do roku 1850. Plzeň, 13.10.2020 - 13.10.2020.
  Detail publikace
FRITZOVÁ, M.Kvalita distanční výuky na katedrách a ústavech historie v době covid-19. Pedagogická orientace, 2020, roč. 30, č. 2, s. 255-265. ISSN: 1211-4669
  Detail publikace
SOUKUPOVÁ, P. CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z. KAŠPAROVÁ, M. KLIMTOVÁ, V. KRATOCHVÍL, P. LIŠKOVÁ, Š. PEŠKOVÁ, M. PLÍHALOVÁ, M. PODROUŽEK, L. SALCMANOVÁ, E. SVOBODA, M. ŠPOTTOVÁ, P. ŠRÁMOVÁ, A. UHL SKŘIVANOVÁ, V. VALACH, P. VOTÍK, J. VÝCHODSKÁ, H. Mezipředmětovost ve vybraných vzdělávacích oblastech RVP : metodika transdisciplinárního inovativního kurzu a studijní text pro přípravu studentů na integraci mezipředmětových vztahů do výuky. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2020, 119 s. ISBN: 978-80-261-0979-2
  Detail publikace
MORÁVKOVÁ, N. . Mladší generace Plzeňské historické školy a Václav Mentberger. Bohemiae Occidentalis Historica, 2020, roč. Neuveden, č. 2, s. 59-73. ISSN: 2336-7547
  Detail publikace
MORÁVKOVÁ, N. . Modifikace studijních programů pedagogických fakult v souvislosti s fenoménem Průmysl 4.0. Olomouc, 2020.
  Detail publikace
KILIÁN, J. Městská správa a hospodářství v Radnicích v raném novověku. In Dějiny města Radnic do roku 1850. České Budějovice : Veduta, 2020, s. 66-84. ISBN: 978-80-88030-53-9
  Detail publikace
MORÁVKOVÁ, N. Nekrolog za profesorem PhDr. Tomášem Jílkem, CSc.. MEMO, 2020, roč. 10, č. 1, s. 125-128. ISSN: 1804-753X
  Detail publikace
ŘEHÁČEK, K. . Osídlovací úřad a Fond národní obnovy v Bratislavě a jejich role v budování poválečného Slovenska. Slovenská archivistika, 2020, roč. 50, č. 2, s. 50-92. ISSN: 0231-6722
  Detail publikace
MORÁVKOVÁ, N. . Perník a západní Čechy. Kudowa Zdrój, 2020.
  Detail publikace
KILIÁN, J. . Pichlové z Pichelberka a sourozenecký spor o dědictví. Bohemiae Occidentalis Historica, 2020, roč. Neuveden, č. 1, s. 5-22. ISSN: 2336-7547
  Detail publikace
KILIÁN, J. Plukovník, rebel a zbožná vdova. Bleylebenové v Čechách 17. století. 1. vyd. Praha : Vyšehrad, 2020, 283 s. ISBN: 978-80-7601-421-3
  Detail publikace
ŘEHÁČEK, K. . Pozoruhodný životní příběh menšinového učitele a básníka Vojtěcha Elhoty. Sborník Západočeského muzea v Plzni. Historie, 2020, roč. 20, č. Listopad, s. 61-70. ISSN: 0862-3597
  Detail publikace
ŘEHÁČEK, K.. Projevy poválečného radikalismu na Klatovsku. In 100. výročí vzniku Československa. Klatovy: Městská knihovna Klatovy, 2020. s. 101-113. ISBN: 978-80-907785-1-1
  Detail publikace
ŘEHÁČEK, K. . Proměna postavení farských hospodyní v polovině 20. století s přihlédnutím k situaci na Plzeňsku. Bohemiae Occidentalis Historica, 2020, roč. 6, č. 1, s. 67-83. ISSN: 2336-7547
  Detail publikace
Morávková, N. Proměna role vysoké školy a inovace studijních programů v rámci fenoménu 4.0. v oblastech strojních, pedagogických a zdravotnických. Plzeň, 18.08.2020 - 18.08.2020.
  Detail publikace
KILIÁN, J. Radnice za třicetileté války. In Dějiny města Radnic do roku 1850. České Budějovice : Veduta, 2020, s. 105-113. ISBN: 978-80-88030-53-9
  Detail publikace
SLAVÍK, J.., HAJEROVÁ MÜLLEROVÁ, L.., SOUKUPOVÁ, P.., BENEŠOVÁ, D.., CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z.., LUKAVSKÝ, J.., KUBERSKÁ, M.., STACKE, V.., VEJVODOVÁ, J.., VÝCHODSKÁ, H.. Reflexe a hodnocení kvality výuky I.. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, 217 s. ISBN: 978-80-261-0920-4
  Detail publikace
ŘEHÁČEK, K.Ryplové z Hor Matky Boží a Plzeň. In Vlastivědný sborník Muzea Šumavy. Sušice: Muzeum Šumavy, 2020. s. 241-253. ISBN: 978-80-87235-12-6
  Detail publikace
HLAVÁČEK, P. Sudeti montes - Die intellektuelle Reflexion des böhmisch-sächsischen Erzgebirges als eine spezifische Montanregion. In Bergbau und Mobilität im Mittelalter : Archäologische, historische und naturwissenschaftliche Fallstudien zum (über-)regionalen Kultur- und Technologietransfer zwischen Montanrevieren. Dresden : Landesamt für Archäologie Sachsen, 2020, s. 119-134. ISBN: 978-3-943770-56-8
  Detail publikace
FRITZOVÁ, M. ., VÁNĚ, J. ., KALVAS, F. . Výzkum rozvoje klíčových kompetencí souvisejících s požadavky čtvrté průmyslové revoluce u vysokoškolských studentů na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. AULA (časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku), 2020, roč. 28, č. 1-2, s. 1-23. ISSN: 1210-6658
  Detail publikace
ŘEHÁČEK, K.. Z periferie do centra? Rok 1919 ve vývoji českého menšinového školství. In Rok 1919 a Československo. Postavenie a premeny periférií nového štátu v procese jeho konštituovania. Prešov : Prešovská univerzita, 2020, s. 161-171. ISBN: 978-80-555-2527-3
  Detail publikace
ŘEHÁČEK, K.Zdravotní péče na Karlovarsku v letech 1938?1945. Sborník muzea Karlovarského kraje, 2020, roč. 28, č. 2020, s. 89-119. ISSN: 1803-6066
  Detail publikace
HLAVÁČEK, P.Země nového štěstí? : České hledání v ?kalném proudu? (1918?1945/48). Soudobé dějiny, 2020, roč. 27, č. 3-4, s. 525-537. ISSN: 1210-7050
  Detail publikace
MORÁVKOVÁ, N. . Změny na FPE ZČU v Plzni a modifikace studijních programů v souvislosti s fenoménem Průmysl 4.0. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
Morávková, N., Fritzová, M., Edl, M., Baierl, P., Váně, J., Kalvas, F., Krocová, J., Nováková, J. Závěrečná konference projektu TL 01000081 ?Proměna role vysoké školy a inovace studijních programů v rámci fenoménu 4.0 v oblastech strojních, pedagogických a zdravotních?. Plzeň, 20.11.2020 - 20.11.2020.
  Detail publikace
ŘEHÁČEK, K.. Ústřední likvidátor peněžních ústavů a podniků. In Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň : Aleš Čeněk, s.r.o., 2020, s. 771-773. ISBN: 978-80-7380-795-5
  Detail publikace

Patička