Přejít k obsahu

Didaktika na hranici / Didaktik über Grenzen

Od roku 2019 byl připravován ve spolupráci Západočeské univerzity v Plzni, spolkem Via Carolina - Goldene Strasse a Ostbayrische Technische Hochschule Amberg - Weiden připravován projekt Didaktika na hranici - Učíme společně pro budoucnost / „Didaktik über Grenzen – Wir unterrichten gemeinsam für die Zukunft”. Hlavním cílem projektu je připravit nové a moderní učební prostředky pro výuku regionálních dějin a vlastivědy v digitální a interaktivní podobě a zajistit metodiku pro novou generaci učitelů humanitních předmětů na úrovni pregraduální přípravy. Projekt byl v roce 2020 schválen, ukončen bude v prosinci roku 2022. 

Partneři projektu: 

Západočeká univerzta v Plzni (vedoucí partner)
Via Carolina - Goldene Straße, Ostbayrische Technische Hochschule Amberg - Weiden 
Universität Regensburg (asociovaný partner)

Stránky projektu... 

 width=

Patička