Přejít k obsahu

Projekty

Projekty

Didaktika na hranicích - učíme se společně pro budoucnost

Trvání: 01.07.2020 - 31.03.2023
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Dějiny města Radnic do roku 1850

Trvání: 01.04.2020 - 15.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Digitální stopy regionální historie

Trvání: 01.01.2020 - 31.12.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Historická soutěž KHI 2019

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Společně do muzea

Trvání: 01.05.2018 - 31.10.2021
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Odkaz plzeňského vědce, pedagoga a buditele Josefa Františka Smetany

Trvání: 01.04.2018 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Městečka českého severozápadu za třicetileté války

Trvání: 01.03.2018 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Proměna role vysoké školy a inovace studijních programů v rámci fenoménu 4.0. v oblastech strojních, pedagogických a zdravotnických.

Trvání: 01.02.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Postgraduální vzdělávání učitelů ? kompetence k tvorbě vzdělávacích programů a výukových materiálů pro témata multikulturalita, holocaust a integrace menšin

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

III. ročník historické soutěže pro ZŠ a osmiletá gymnázia

Trvání: 01.03.2017 - 01.09.2017
Poskytovatel: statutární město Plzeň ()
Detail projektu

Archeocentrum Čechy-Bavorsko- chránit a sdílet společný kulturní prostor

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

II. ročník historické soutěže pro ZŠ a osmiletá gymnázia

Trvání: 01.03.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: statutární město Plzeň ()
Detail projektu

Doplňková učebnice - Vlastivěda na obou stranách české a bavorské hranice

Trvání: 01.12.2014 - 30.06.2015
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Didaktická aplikace regionálních dějin Plzně a Plzeňského kraje

Trvání: 01.02.2012 - 31.12.2015
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky ()
Detail projektu

Dějiny a literatura po roce 1945 - moderní odborné a didaktické trendy (Kombinované studium)

Trvání: 01.03.2011 - 30.05.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Videodokument: Plzeňský kraj méně známý (Toulky venkovskou krajinou)

Trvání: 01.07.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Biografie a prospografie saského národa pražské právnické univerzity 1372-1419

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Historická dílna v roce 2009

Trvání: 01.01.2009 - 30.11.2009
Poskytovatel: statutární město Plzeň ()
Detail projektu

Historie česko-bavorského pohraničí v letech 1945 - 2008

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Videodokument: Šumava v díle Karla Klostermanna

Trvání: 28.05.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Příprava budoucích učitelů k integrované environmentální výchově

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Studentská konference "Scamma super Misam I" a její sborník

Trvání: 01.01.2008 - 30.11.2008
Poskytovatel: statutární město Plzeň ()
Detail projektu

Redukce bariér při získávání učitelské praxe

Trvání: 19.12.2006 - 30.06.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Muzeum a škola - odborná konference

Trvání: 01.12.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Západočeská univerzita v Plzni ()
Detail projektu

Západní Čechy: kulturně historický vývoj v srdci Evropy

Trvání: 01.01.2002 - 31.12.2004
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu


Patička