Přejít k obsahu

Celostátní soutěž bakalářských, diplomových a disertačních prací z fyziky

Na oddělení fyziky Katedry matematiky, fyziky a technické výchovy FPE v Plzni se bude dne 15. 6. 2017 od 10 hodin konat přehlídka závěrečných prací z fyziky. Odborné komise budou hodnotit práce ve třech kategoriích – bakalářské, diplomové a disertační (popř. rigorózní).

Organizaci soutěže zajišťuje RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D. – závazné přihlášky prosím posílejte do 30. 5. 2017 na e-mail: proksovj@kmt.zcu.cz

Přihláška zde

Umístění účastníků je zde

Patička