Přejít k obsahu

Projekty

 

 

 

Projekty a granty

2015

 • CZ.1.07/1.1.30/02.0024, Praktická výuka přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ, viz https://fpe.zcu.cz/kch/BFCh.html
 • Mezinárodní seminář Das physikalische Experiment in Forschung und Unterricht; Muzeum Mnichov, SRN
 • Dětská univerzita viz deti.zcu.cz
 • CZ.1.07/1.1.30/02.0024, Praktická výuka přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ, viz https://fpe.zcu.cz/kch/BFCh.html
 • CZ.1.07/1.3.47/02.0008, Nové technologie v praxi učitelů základních a středních škol
 • CZ.1.07/2.3.00/45.0007, PVBV, Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky

2014

 • CZ.1.07/1.1.30/02.0024, Praktická výuka přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ, viz https://fpe.zcu.cz/kch/BFCh.html
 • Mezinárodní seminář Das physikalische Experiment in Forschung und Unterricht; Muzeum Mnichov, SRN
 • Mezinárodní seminář v Mnichově a konference v Bad Honnef
 • Dětská univerzita viz deti.zcu.cz
 • CZ.1.07/1.3.47/02.0010, Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji
 • CZ.1.07/2.3.00/35.0014, SPPVaV - Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU
 • CZ.1.07/1.1.30/02.0024, Praktická výuka přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ, viz https://fpe.zcu.cz/kch/BFCh.html
 • CZ.1.07/1.3.47/02.0008, Nové technologie v praxi učitelů základních a středních škol
 • CZ.1.07/2.3.00/45.0007, PVBV, Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky


2013

 • CZ.1.07/1.1.30/02.0024, Praktická výuka přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ, viz https://fpe.zcu.cz/kch/BFCh.html
 • Mezinárodní seminář Das physikalische Experiment in Forschung und Unterricht; Muzeum Mnichov, SRN<
 • Mezinárodní seminář v Mnichově a konference v Bad Honnef

 • Dětská univerzita
 • CZ.1.07/2.3.00/35.0014, SPPVaV - Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU
2012
 • Multimediální učební text Astronomia - revize stránek sluneční soustavy a rozšíření o didaktické materiály
2011
 • Reprezentace města Plzně v rámci aktivit studentů na mezinárodních konferencích

 • Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 5
2009
2008
 • Začlenění astrofotografie do výuky

2007

2005
2004
2003

2002

 • Internetové stránky sluneční soustava - modernizace, aktualizace
 • Multimediální učební text astronomie (mlhoviny, hvězdokupy, galaxie

2001

 • Multimédia ve výuce na 1. stupni

Projekty

Technická olympiáda

Trvání: 01.01.2024 - 31.12.2024
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Didaktická metodika pro tvorbu SW nástrojů ve virtuální realitě

Trvání: 01.04.2023 - 30.06.2023
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Mimořádná stipendia města Plzně pro studenty ZČU a LFUK

Trvání: 01.01.2023 - 31.12.2023
Poskytovatel: statutární město Plzeň ()
Detail projektu

Innovative Sustainability Education for Prosperous Schools (Innovative STEPS)

Trvání: 01.11.2022 - 31.08.2025
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Olympiáda techniky Plzeň 2022

Trvání: 01.01.2022 - 31.12.2022
Poskytovatel: statutární město Plzeň ()
Detail projektu

Experimentální vývoj modulu adaptivního procvičování - Škola s nadhledem

Trvání: 01.01.2021 - 30.09.2023
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Internacionální středoškolská technická univerzita a stáže studentů SŠ na pracovištích ZČU

Trvání: 01.01.2021 - 31.12.2021
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Olympiáda techniky Plzeň 2021

Trvání: 01.01.2021 - 31.12.2021
Poskytovatel: statutární město Plzeň ()
Detail projektu

Vývoj screeningového nástroje umožňujícího identifikovat žáky ohrožené sníženou efektivitou při distanční výuce

Trvání: 01.10.2020 - 30.09.2022
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

6. studentská vědecká konference Katedry ošetřovatelství a porodní asistence

Trvání: 01.04.2020 - 31.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace technický předmětů za účelem zkvalitnění výuky a zlepšení BOZP

Trvání: 01.04.2020 - 31.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Olympiáda techniky Plzeň 2020

Trvání: 01.04.2020 - 31.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Olympiáda techniky Plzeň 2020

Trvání: 01.01.2020 - 31.12.2020
Poskytovatel: statutární město Plzeň ()
Detail projektu

Dětská univerzita FPE 2019

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Olympiáda techniky Plzeň 2019

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: statutární město Plzeň ()
Detail projektu

Příprava a pilotní realizace systému podpory neaprobovaných učitelů v Plzeňském kraji

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Zajištění potřeb odborné výuky na SŠ

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Odkaz plzeňského vědce, pedagoga a buditele Josefa Františka Smetany

Trvání: 01.04.2018 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dětská univerzita FPE 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Olympiáda techniky Plzeň 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: statutární město Plzeň ()
Detail projektu

2017 STARS - Successfully Teaching AstRonomy in Schools

Trvání: 01.11.2017 - 30.11.2020
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Olympiáda techniky Plzeň 2017

Trvání: 01.04.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: statutární město Plzeň ()
Detail projektu

Dětská univerzita FPE 2017

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Olympiáda techniky Plzeň 2016

Trvání: 01.04.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: statutární město Plzeň ()
Detail projektu

Dětská univerzita FPE 2016

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Dítě s epilepsií v prostředí školy: vývoj adekvátního strukturního modelu

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2018
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

2015:Člověk a svět práce (World of Work)

Trvání: 01.09.2015 - 30.04.2018
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Olympiáda techniky Plzeň 2015

Trvání: 01.04.2015 - 30.10.2015
Poskytovatel: statutární město Plzeň ()
Detail projektu

Dětská univerzita FPE

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Dětská univerzita FPE v r. 2014

Trvání: 01.04.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji

Trvání: 01.03.2013 - 28.02.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dětská univerzita

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Mezinárodní seminář v Mnichově a konference v Bad Honnef

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: statutární město Plzeň ()
Detail projektu

Olympiáda techniky Plzeň 2013

Trvání: 01.01.2013 - 30.11.2013
Poskytovatel: statutární město Plzeň ()
Detail projektu

Školská fyzika

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: statutární město Plzeň ()
Detail projektu

Školská fyzika1

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: statutární město Plzeň ()
Detail projektu

Matematické modelování v predprimárním vzdělávání

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Multimediální učební text Astronomia - revize stránek sluneční soustavy a rozšíření o didaktické materiály

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Olympiáda techniky Plzeň - 2012

Trvání: 01.01.2012 - 30.11.2012
Poskytovatel: statutární město Plzeň ()
Detail projektu

Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 5

Trvání: 01.05.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Olympiáda techniky Plzeň - 2011

Trvání: 01.01.2011 - 30.11.2011
Poskytovatel: statutární město Plzeň ()
Detail projektu

Počítačové dokazování matematických vět

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozšíření a inovace počítačové učebny pro výuku matematiky

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Redukce bariér při získávání učitelské praxe

Trvání: 19.12.2006 - 30.06.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Příprava kombinované formy magisterského studia učitelství přírodovědných oborů

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Počítačové dokazování matematických vět a jeho didaktické aplikace

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Strukturální a obsahová inovace studia geometrie na FPE ZČU

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Didaktické využití programů počítačové algebry

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Projektové vyučování na 1. stupni ZŠ

Trvání: 01.01.2003 - 28.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Modernizace odborné a didaktické přípravy učitelů matematiky

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Multimédia ve výuce na 1.stupni

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace stud. prog.

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Vydání publikace

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu


Patička