Přejít k obsahu

Výuka

Zkratka Název Semestr
KMT/ASTR1 Astronomické poznatky na 1. stupni ZŠ Letní
KMT/ASTR Astronomie Letní
KMT/AAO Astronomie pro každého Letní
KMT/AJFY Atomová a jaderná fyzika Letní
KMT/BPN Bakalářská práce Letní
KMT/BAP1T Bakalářská práce 1 Zimní
KMT/BP1M Bakalářská práce 1 Zimní
KMT/BP2M Bakalářská práce 2 Letní
KMT/BAP2T Bakalářská práce 2 Letní
KMT/BRAN Branná výchova a přežití v přírodě Letní
KMT/DETEM Dějiny techniky Letní
KMT/DITPM Didaktická technologie Letní
KMT/DITMŠ Didaktická technologie MŠ Letní
KMT/DITNŠ Didaktická technologie NŠ Letní
KMT/D1T Didaktická technologie 1. stupeň Letní
KMT/9NDIP Didaktické pomůcky Letní
KMT/DIP Didaktické pomůcky Zimní
KMT/9DSFS Didaktický rozšiřující seminář SŠ Letní
KMT/DS1S Didaktický seminář 1 SŠ Zimní
KMT/DS1Z Didaktický seminář 1 ZŠ Zimní
KMT/DS2S Didaktický seminář 2 SŠ Letní
KMT/DS3Z Didaktický seminář 3 ZŠ Letní
KMT/DS4Z Didaktický seminář 4 ZŠ Letní
KMT/DITAM Didaktika A Zimní
KMT/DITBM Didaktika B Letní
KMT/DITCM Didaktika C Letní
KMT/9DFS Didaktika fyziky rozšiřující pro SŠ Letní
KMT/DIF1S Didaktika fyziky 1 pro SŠ Zimní
KMT/DIF1Z Didaktika fyziky 1 ZŠ Letní
KMT/DIF2S Didaktika fyziky 2 pro SŠ Letní
KMT/DIF2Z Didaktika fyziky 2 ZŠ Zimní
KMT/DIZ1 Didaktika matematiky I Letní
KMT/DIZ2 Didaktika matematiky II Letní
KMT/DIM3 Didaktika matematiky III Letní
KMT/9DOV2 Didaktika odborného výcviku 2 Zimní
KMT/9DOP Didaktika odborných předmětů Letní
KMT/9DOP1 Didaktika odborných předmětů 1 Letní
KMT/9DOP2 Didaktika odborných předmětů 2 Zimní
KMT/DPV Didaktika pracovní výchovy Letní
KMT/MŠDI Didaktika pracovního vyučování a praxe Letní
KMT/9DPV1 Didaktika praktického vyučování 1 Letní
KMT/9DPV2 Didaktika praktického vyučování 2 Zimní
KMT/DPX Dílenská praxe Zimní
KMT/DP1M Diplomová práce 1 Letní
KMT/DP2M Diplomová práce 2 Letní
KMT/DISE Diplomový seminář Letní
KMT/DSTC Diplomový seminář Letní
KMT/DSTCA Diplomový seminář Letní
KMT/DS Diplomový seminář Letní
KMT/DSTCB Diplomový seminář 2 Letní
KMT/DS2T Diplomový seminář 2 Letní
KMT/DS2F Diplomový seminář 2 Letní
KMT/DS2M Diplomový seminář 2 Letní
KMT/EKOL Ekologie v technické výchově Zimní
KMT/EP Elektronické praktikum Letní
KMT/ES Elektronika pro učitele Zimní
KMT/ELTC Elektrotechnika pro učitele Letní
KMT/ELTE Elektrotechnika pro vzdělávání Letní
KMT/EAMG Elektřina a magnetismus Letní
KMT/ELA Elementární algebra Letní
KMT/EFS Elementární funkce a základy statistiky Letní
KMT/EXTCB Exkurze B Letní
KMT/EXTCC Exkurze C Letní
KMT/9EFS2 Exkurze k didaktice fyziky SŠ Letní
KMT/9EFS1 Exkurze k moderní fyzice SŠ Letní
KMT/9EFZ Experimentální fyzika pro učitele ZŠ Letní
KMT/FV Finanční výchova Letní
KMT/HRA Fyzikální hrátky pro každého Letní
KMT/FP1 Fyzikální praktikum 1 Letní
KMT/FP2 Fyzikální praktikum 2 Zimní
KMT/FP3 Fyzikální praktikum 3 Letní
KMT/FP4 Fyzikální praktikum 4 Zimní
KMT/HF Historie fyziky Zimní
KMT/9NIS1 Integrovaný seminář 1 Zimní
KMT/9NIS2 Integrovaný seminář 2 Letní
KMT/9ISP2 Integrovaný seminář 2 Letní
KMT/9KFZ1 Klasická fyzika pro učitele ZŠ1 Letní
KMT/9KFZ2 Klasická fyzika pro učitele ZŠ2 Letní
KMT/9KFZ3 Klasická fyzika pro učitele ZŠ3 Letní
KMT/KVA Kmity, vlny, akustika Zimní
KMT/KST Kombinatorika a statistika na počítači Letní
KMT/KOTVN Konstrukční tvořivost pro učitele Letní
KMT/KOSMZ Kosmologie Zimní
KMT/LEGO Lego dacta Zimní
KMT/SOCT Lidé a technika Zimní
KMT/LA Lineární algebra Zimní
KMT/MPF2 Matematika pro fyziky 2 Letní
KMT/9MFZ Matematika pro učitele fyziky ZŠ Letní
KMT/MSD3 Matematika s didaktikou /aritmetika/ Letní
KMT/MSD2 Matematika s didaktikou /aritmetika/ Letní
KMT/MSD1 Matematika s didaktikou /aritmetika/ Letní
KMT/MSD5 Matematika s didaktikou /geometrie/ Letní
KMT/MSD4 Matematika s didaktikou /geometrie/ Letní
KMT/MF1 Matematiky pro fyziky 1 Zimní
KMT/MŠMA Materiály a pracovní techniky Zimní
KMT/MTTGA Materiály a technologie A Letní
KMT/MTTGE Materiály a technologie pro učitele Letní
KMT/MECH1 Mechanika 1 pro učitele Letní
KMT/MCH2 Mechanika 2 pro učitele Letní
KMT/MCH3 Mechanika 3 pro učitele Letní
KMT/9MPZČ Metodika pracovní zájmové činnosti Zimní
KMT/MMM1 Metody matematického modelování 1 Letní
KMT/ŘU1 Metody řešení matematických úloh Letní
KMT/ŘU2 Metody řešení matematických úloh 2 Letní
KMT/9MOFZ Moderní fyzika pro učitele ZŠ Letní
KMT/MMV Multimédia ve vyučování na 1. stupni ZŠ Zimní
KMT/NAPXF Náslechová praxe - bakalářská (F) Letní
KMT/NAPXT Náslechová praxe - bakalářská (TE) Letní
KMT/NAPNF Náslechová praxe - navazující (F) Letní
KMT/NAPNM Náslechová praxe - navazující (M) Letní
KMT/NAPNT Náslechová praxe - navazující (TE) Letní
KMT/OA/3 Obecná algebra Letní
KMT/OTSM Odborný technický seminář Letní
KMT/OPTI Optika pro učitele Letní
KMT/PMS Práce s matematickým softwarem Letní
KMT/PČM Pracovní činnosti a materiály Zimní
KMT/PŠPS1 Praktikum školních pokusů SŠ 1 Letní
KMT/PŠPS2 Praktikum školních pokusů SŠ 2 Letní
KMT/PSPZ1 Praktikum školních pokusů ZŠ 1 Letní
KMT/PSPZ2 Praktikum školních pokusů ZŠ 2 Letní
KMT/PAS Pravděpodobnost a statistika Zimní
KMT/9PSTF Praxe souvislá Zimní
KMT/9NPS Praxe souvislá Zimní
KMT/PSTCM Principy a systémy techniky C Zimní
KMT/PSTCD Principy a systémy techniky D Letní
KMT/PRKM Projekty a konstrukční materiály - tchv Zimní
KMT/PPS Předmětová praxe SŠ Letní
KMT/PPTC Předmětová praxe tchv Letní
KMT/PPZ Předmětová praxe ZŠ Letní
KMT/PFV Převodníky fyzikálních veličin Zimní
KMT/RMMŠ1 Rozvoj log. a matem. myšlení 1 Letní
KMT/RMMŠ2 Rozvoj log. a matem. myšlení 2 Letní
KMT/RFUL Řešení fyzikálních úloh Letní
KMT/SBP1 Seminář k bakalářské práci 1 Zimní
KMT/SBP2M Seminář k bakalářské práci 2 Letní
KMT/SAN5 Seminář z matematické analýzy Letní
KMT/SUM Software pro učitele matematiky Letní
KMT/STP Speciální technická praktika Letní
KMT/SFT Statistická fyzika a termodynamika Letní
KMT/SFTE Statistická fyzika a termodynamika Letní
KMT/SZBF Státní závěrečná zkouška Letní
KMT/SZNŠ Státní závěrečná zkouška Letní
KMT/SZBT Státní závěrečná zkouška Letní
KMT/SZBM Státní závěrečná zkouška Letní
KMT/DPVMS Státní závěrečná zkouška - 7. část Letní
KMT/SZZS Státní závěrečná zkouška SŠ Letní
KMT/SZTC Státní závěrečná zkouška z tchv Letní
KMT/SZZZ Státní závěrečná zkouška ZŠ Letní
KMT/SZN Státní závěrečná zkouška 1. stupeň Letní
KMT/SZ2 Státní zkouška 2. st. Letní
KMT/STRJ Strojírenství pro učitele Letní
KMT/STRJB Strojírenství pro učitele B Zimní
KMT/SPRA Školní praktika A Zimní
KMT/SPRB Školní praktika B Letní
KMT/GKOA Technická dokumentace pro učitele A Letní
KMT/GKOB Technická dokumentace pro učitele B Letní
KMT/TCPRC Technická praktika Zimní
KMT/TCPSC Technická praktika Letní
KMT/TCPRE Technická praktika Letní
KMT/TES1 Technický seminář 1 Zimní
KMT/TES2 Technický seminář 2 Letní
KMT/9TFS1 Teoretická fyzika pro učitele SŠ 1 Letní
KMT/9TFS2 Teoretická fyzika pro učitele SŠ 2 Letní
KMT/TEM Teorie měření Zimní
KMT/TERMD Termodynamika pro učitele Zimní
KMT/MŠTD1 Tvořivá dílna 1 Zimní
KMT/MŠTD2 Tvořivá dílna 2 Letní
KMT/ÚMP Úlohy mat. analýzy na počítači Letní
KMT/ÚMO Úlohy matematické olympiády Zimní
KMT/USF Úvod do studia fyziky Zimní
KMT/9USFZ Úvod do studia fyziky pro učitele ZŠ Letní
KMT/USM Úvod do studia matematiky Letní
KMT/USMA1 Úvod do studia matematiky 1 Letní
KMT/USMA2 Úvod do studia matematiky 2 Letní
KMT/UE Užitá elektronika Letní
KMT/9UEFZ Užitá elektronika pro učitele fyziky ZŠ Letní
KMT/ZVT Videotechnika ve škole Letní
KMT/AMKA Vybrané kapitoly z autom. pro učitele A Letní
KMT/AMKB Vybrané kapitoly z autom. pro učitele B Letní
KMT/VKMA Vybrané kapitoly z matematické analýzy Letní
KMT/9PUFZ Výpočetní technika pro učitele fyziky Letní
KMT/VPFY1 Využití počítačů ve fyzice 1 Letní
KMT/VPF2 Využití počítačů ve fyzice 2 Zimní
KMT/TVPS Základy technické výchovy Letní
KMT/9ZPFZ Závěrečná práce - fyzika Letní
KMT/9ZPFS Závěrečná práce - fyzika Letní
KMT/99ZFY Závěrečná zkouška - didaktika fyziky Letní
KMT/99ZMT Závěrečná zkouška - didaktika matematiky Letní
KMT/9ZZFS Závěrečná zkouška - fyzika Letní
KMT/9ZZFZ Závěrečná zkouška - fyzika Letní
KMT/9ZZDP Závěrečná zkouška - metodika odb. před. Letní

Patička