Přejít k obsahu

Publikace

viz původní stránky katedry:

http://kof.zcu.cz/vusc/pc/

Publikace za rok 2023

  Počet Rok
Počet titulů 52
HONZÍKOVÁ, J. A CHILDREN PLAYGROUND AS ONE OF THE WAYS OF DEVELOPING TECHNICAL CREATIVITY AND IMAGINATION. Slovinsko, Portorož, 2023.26th International Science Symposium - TECHNICAL CREATIVITY IN SCHOOL'S CURRICULA WITH THE FORM OF PROJECT LEARNING ?FROM IDEA TO THE PRODUCT? - FROM THE KINDERGARTEN TO THE TECHNICAL FACULTY
  Detail publikace
KOHOUT, J. Akce a reakce ve fyzice a v chemii. In Kéhar, O. Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 10. Jak se za 20 let změnila výuka fyziky? sborník z konference. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2023. s. 98-103. ISBN: 978-80-261-1159-7
  Detail publikace
MOC, P. KROTKÝ, J. Branná výchova na letním táboře Svojšín. 2023.
  Detail publikace
HONZÍK, L. FRANK, J. Den otevřených dveří 2023. 2023.
  Detail publikace
MOC, P. KROTKÝ, J. LUKŠÍKOVÁ, M. FADRHONC, J. AICHINGER, D. HONZÍKOVÁ, J. Den otevřených dveří FPE ZČU. 2023.
  Detail publikace
Krotký, J. Fadrhonc, J. Frank, F. Lomička, Z. Vrbová, V. Král, J. Zíka, M. Dny vědy a techniky v Klatovech. Klatovy, 08.06.2022 - 08.06.2022.
  Detail publikace
HOUSAROVÁ, P. HONZÍKOVÁ, J. Edukační karty pro práci se dřevem na 1. stupni základní školy. Inovace a technologie ve vzdělávání, 2023, roč. neuveden, č. 1, s. 4-11. ISSN: 2571-2519
  Detail publikace
MOC, P. Hornobřízský puchýř 2023. 2023.
  Detail publikace
MOC, P. UNGR, T. Inteligentní? elektroinstalace v technické? výchově? na ZŠ. In Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference. Plzeň: Západočeská univerzita, 2023. s. 22. ISBN: 978-80-261-1157-3
  Detail publikace
BURŠÍKOVÁ, D. KOHOUT, J. BÍLKOVÁ, Z. JOŠT, J. Knowledge of and attitudes towards epilepsy among homeroom teachers of children with epilepsy in the Czech Republic. Epilepsy & Behavior, 2023, roč. 144, č. JUL 2023, s. nestránkováno. ISSN: 1525-5050
  Detail publikace
MOC, P. Konference zástupců akademických senátů Pedagogických fakult. 2023.
  Detail publikace
COUFALOVÁ, J. PĚCHOUČKOVÁ, Š. LÁVIČKA, M. POTŮČEK, J. Matematika pro 6. ročník základní školy aktualizované a doplněné vydání. 4. vyd. Praha : Nakladatelství Fortuna, 2023, 215 s. ISBN: 978-80-7373-174-8
  Detail publikace
KAŠPAROVÁ, M. FRANK, J. HONZÍK, L. PĚCHOUČKOVÁ, Š. Matematika pro každého sedmáka a sedmačku. 1. vyd. Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2023, 228 s. ISBN: 978-80-7489-590-6
  Detail publikace
KAŠPAROVÁ, M. FRANK, J. HONZÍK, L. PĚCHOUČKOVÁ, Š. Matematika pro každého šesťáka a šesťačku. 1. vyd. Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2023, 184 s. ISBN: 978-80-7489-589-0
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J. KROTKÝ, J. Membership of the editorial board Journal of Education and Future – Dergi Journal of Education. 2023. ISSN:2146-8249
  Detail publikace
MOC, P. Pokročilá střelecká aprobace MV 501 - Ministerstvo vnitra. 2023.
  Detail publikace
MOC, P. MACH, P. Postoj společnosti ke střelným zbraním v ČR. In Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference. Plzeň: Západočeská univerzita, 2023. s. 14-15. ISBN: 978-80-261-1157-3
  Detail publikace
MOC, P. HONZÍKOVÁ, J. Programování PLC automatů a laserové frézky na ZŠ. 2023.
  Detail publikace
MOC, P. KROTKÝ, J. Programování PLC automatů na ZŠ. 2023.
  Detail publikace
MOC, P. Programování inteligentní elektroinstalace v domácnosti na ZŠ. In Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2023. s. 10-11. ISBN: 978-80-261-1157-3
  Detail publikace
MOC, P. KROTKÝ, J. Projektový den Gymnázium Plasy. 2023.
  Detail publikace
MOC, P. KROTKÝ, J. Projektový den ZŠ Merklín. 2023.
  Detail publikace
MOC, P. Projektový den na ZŠ Plánice. 2023.
  Detail publikace
HONZÍK, L. Předseda zkušební komise pro absolutoria. 2023.
  Detail publikace
HONZÍK, L. Předseda zkušební komise pro absolutoria. 2023.
  Detail publikace
HONZÍK, L. Předseda zkušební komise pro absolutoria. 2023.
  Detail publikace
HONZÍK, L. Předseda zkušební komise pro absolutoria. 2023.
  Detail publikace
MOC, P. Předseda zkušební komise pro absolutoria. 2023.
  Detail publikace
HONZÍK, L. KROTKÝ, J. Přijímací zkoušky bakalářského oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání. 2023.
  Detail publikace
HONZÍK, L. KROTKÝ, J. Přijímací zkoušky bakalářského oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání - náhradní termín. 2023.
  Detail publikace
KAŠPAROVÁ, M. FRANK, J. HONZÍK, L. PĚCHOUČKOVÁ, Š. HAŠEK, R. SCHOVANCOVÁ, J. Příručka učitele Matematika pro každého sedmáka a sedmačku. 1. vyd. Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2023, 92 s. ISBN: 978-80-7489-610-1
  Detail publikace
KAŠPAROVÁ, M. FRANK, J. HONZÍK, L. PĚCHOUČKOVÁ, Š. HAŠEK, R. SCHOVANCOVÁ, J. Příručka učitele Matematika pro každého šesťáka a šesťačku. 1. vyd. Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2023, 64 s. ISBN: 978-80-7489-596-8
  Detail publikace
VAKILI, M. GHOLAMI, F. ZWAIN, HM. WANG, W. MOJIRI, A. TOMÁŠ, M. CAGNETTA, G. GHOLIZADEH, R. DASTYAR, W. GHOLAMI, Z. Removal of GenX by APTES functionalized diepoxyoctane cross-linked chitosan beads. Journal of Environmental Chemical Engineering, 2023, roč. 11, č. 5, s. nestránkováno. ISSN: 2213-2929
  Detail publikace
SOUKUP, V. TUREK, J. MOC, P. Siemens Logo na základní škole. Inovace a technologie ve vzdělávání, 2023, roč. neuveden, č. 1, s. 25-28. ISSN: 2571-2519
  Detail publikace
MOC, P. Střelecká příprava MV 201 - Ministerstvo vnitra. 2023.
  Detail publikace
MOC, P. Střelecká příprava MV 301 - Ministerstvo vnitra. 2023.
  Detail publikace
KOHOUT, J. SLAVÍK, J. JANÍK, T. STACKE, V. KUBERSKÁ, M. KONEČNÁ, P. MASOPUST, P. FERDIÁNOVÁ, V. MENTLÍK, P. TRANSFORMACE OBSAHU VE ŠKOLNÍ TŘÍDĚ: VLIV DETAILŮ VÝUKY NA STRUKTURACI ŽÁKOVSKÉ ZKUŠENOSTI AKTIVNÍM OBSAHEM. In Sborník příspěvků XXXI. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu: PEDAGOGICKÝ VÝZKUM A PROMĚNY VZDĚLÁVÁNÍ. Brno: Masarykova univerzita, 2023. s. 142-145. ISBN: 978-80-280-0359-3
  Detail publikace
KOHOUT, J. STACKE, V. KUBERSKÁ, M. KONEČNÁ, P. MASOPUST, P. FERDIÁNOVÁ, V. MENTLÍK, P. SLAVÍK, J. Transformace obsahu ve třídě: vliv detailů výuky na žákovské porozumění struktuře vědecké znalosti. Pedagogika, 2023, roč. 73, č. 2, s. 117-172. ISSN: 0031-3815
  Detail publikace
VAKILI, M. GHOLAMI, F. ZWAIN, HM. WANG, W. MOJIRI, A. GHOLAMI, Z. TOMÁŠ, M. GIWA, AS. CAGNETTA, G. Treatment of As(III)-contaminated food waste using alkali treatment and its potential application for methylene blue removal from aqueous solutions. Journal of Water Process Engineering, 2023, roč. 55, č. OCT 2023, s. nestránkováno. ISSN: 2214-7144
  Detail publikace
HONZÍK, L. Tvorba posterů ke 3/4 století vysokoškolského vzdělávání učitelů v Plzni. Plzeň, 2023.3/4 století vysokoškolského vzdělávání učitelů v Plzni
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J. KROTKÝ, J. MOC, P. FADRHONC, J. Weather Lore (Pranostika) as Czech Folk Traditions. Heritage, 2023, roč. 6, č. 4, s. 3777-3788. ISSN: 2571-9408
  Detail publikace
MOC, P. Základní střelecká aprobace - Ministerstvo vnitra. 2023.
  Detail publikace
HONZÍK, L. Účast v porotě katedrálního kola SVOČ 2023. 2023.
  Detail publikace
MOC, P. Český rozhlas Plzeň - studentský ombudsman a výuka branné výchovy na FPE ZČU. 2023.
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J. Členka redakční rady časopisu Trends in Education. 2023. ISSN:1805-8949
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J. Členka vědeckého výboru mezinárodního sympozia Technical Crteativity in Schoolś Curricula with the Form of Project Learning "From Idea to the Product" - From the Kindergarten to the Technical Fakulty". 2023.
  Detail publikace
HONZÍK, L. Členství v redakční radě časopisu Inovace a technologie ve vzdělávání. 2023. ISSN:2571-2519
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J. Členství v redakční radě časopisu Inovace a technologie ve vzdělávání. 2023. ISSN:2571-2519
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J. členka redakční rady časopisu Edukácia. 2023. ISSN:1339-8725
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J. členka redakční rady časopisu Technika a vzdelávanie,. 2023. ISSN:1339-9888
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J. členka vědeckého výboru mezinárodní studentské konference Olympiáda techniky 2023. 2023.
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J. členka vědeckého výboru mezinárodní vědecko-odborné konference Trendy ve vzdělávání. 2023.
  Detail publikace

Patička