Přejít k obsahu

Publikace

viz původní stránky katedry:

http://kof.zcu.cz/vusc/pc/

Publikace za rok 2023

  Počet Rok
Počet titulů 18
HONZÍKOVÁ, J. A CHILDREN PLAYGROUND AS ONE OF THE WAYS OF DEVELOPING TECHNICAL CREATIVITY AND IMAGINATION. Slovinsko, Portorož, 2023.26th International Science Symposium - TECHNICAL CREATIVITY IN SCHOOL'S CURRICULA WITH THE FORM OF PROJECT LEARNING ?FROM IDEA TO THE PRODUCT? - FROM THE KINDERGARTEN TO THE TECHNICAL FACULTY
  Detail publikace
MOC, P. Hornobřízský puchýř 2023. 2023.
  Detail publikace
MOC, P. Konference zástupců akademických senátů Pedagogických fakult. 2023.
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J. KROTKÝ, J. Membership of the editorial board Journal of Education and Future – Dergi Journal of Education. 2023. ISSN:2146-8249
  Detail publikace
MOC, P. Pokročilá střelecká aprobace MV 501 - Ministerstvo vnitra. 2023.
  Detail publikace
MOC, P. HONZÍKOVÁ, J. Programování PLC automatů a laserové frézky na ZŠ. 2023.
  Detail publikace
MOC, P. KROTKÝ, J. Programování PLC automatů na ZŠ. 2023.
  Detail publikace
MOC, P. Střelecká příprava MV 201 - Ministerstvo vnitra. 2023.
  Detail publikace
MOC, P. Střelecká příprava MV 301 - Ministerstvo vnitra. 2023.
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J. KROTKÝ, J. MOC, P. FADRHONC, J. Weather Lore (Pranostika) as Czech Folk Traditions. Heritage, 2023, roč. 6, č. 4, s. 3777-3788. ISSN: 2571-9408
  Detail publikace
MOC, P. Základní střelecká aprobace - Ministerstvo vnitra. 2023.
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J. Členka redakční rady časopisu Trends in Education. 2023. ISSN:1805-8949
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J. Členka vědeckého výboru mezinárodního sympozia Technical Crteativity in Schoolś Curricula with the Form of Project Learning "From Idea to the Product" - From the Kindergarten to the Technical Fakulty". 2023.
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J. Členství v redakční radě časopisu Inovace a technologie ve vzdělávání. 2023. ISSN:2571-2519
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J. členka redakční rady časopisu Edukácia. 2023. ISSN:1339-8725
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J. členka redakční rady časopisu Technika a vzdelávanie,. 2023. ISSN:1339-9888
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J. členka vědeckého výboru mezinárodní studentské konference Olympiáda techniky 2023. 2023.
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J. členka vědeckého výboru mezinárodní vědecko-odborné konference Trendy ve vzdělávání. 2023.
  Detail publikace

Patička