Přejít k obsahu

Studijní pobyty

Katedra německého jazyka FPE nabízí svým studentům celou řadu možností studia v zahraničí. Jeden nebo dva semestry studia na zahraniční univerzitě posunou studenta jazykově o velký krok dál a zároveň mu umožní poznat jinou kulturu, jiný systém školství či nové lidi.

kurzy

 

 • ERASMUS+ a INTER

KNJ vyhlašuje výběrová řízení, pomáhá při výběru univerzity a poskytuje praktické rady k pobytu i ubytování. Veškeré administrativní úkony zajišťuje International Office ZČU, pomáhá rovněž s ubytováním, stipendiem a podpisem smluv. S případnými dotazy ohledně studijního pobytu v rakouském Grazu je možné se obrátit na Mag. phil. Jürgen Ehrenmüllera.

 

Konkrétní informace k výši stipendia, odjezdu do zahraničí a potřebné formuláře (přihlášky, Learning Agreement, apod.) naleznete zde:

                ERASMUS+ https://www.international.zcu.cz/cs/Student/Study_visit/Erasmus/

                INTER https://www.international.zcu.cz/cs/Student/Study_visit/Inter/

                INCOMING STUDENTS https://www.international.zcu.cz/en/

UČITELSKÁ MOBILITA – Erasmus+ není jen pro studenty, ale nabízí spoustu možností dalšího vzdělávání a vědecké činnosti i pro učitele, bližší informace na https://www.international.zcu.cz/cs/Employee/

Důležité informace a postupy jsou také zveřejněny na stránkách fakulty: https://www.fpe.zcu.cz/cs/Students/mobility.html

Kromě toho jsou zde jsou uvedené i možnosti získání dalších druhů stipendií mimo Erasmus+ a INTER, které také vřele doporučujeme

KNJ má v rámci programu Erasmus+ uzavřené smlouvy na těchto univerzitách:

 1. TU Chemnitz (6 míst)
 2. Europa Universität Flensburg (2 místa)                  
 3. Westfälische Wilhelms - Universität Münster (1 místo) 
 4. Universität Regensburg (2 místa)
 5. Universität Greifswald
 6. University of Catania (2 místa)
 7. Pädagogische Hochschule Steiermark (2 místa)  
 8. Pädagogische Hochschule Klagenfurt (2 místa)  
 9. Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems (2 místa)

               

Studenti mohou absolvovat max. 12ti měsíční pobyt Erasmus jednou za každý studijní cyklus, tj. 1x za bakalářské, 1x za magisterské, 1x za doktorské studium.

 • Jaký je rozdíl mezi Erasmem a INTERem?

Na Erasmus vyjíždí studenti na celý semestr na základě uzavřené smlouvy mezi ZČU a partnerskou univerzitou. Na tomto výjezdu musí studenti získat určitý počet kreditů. Nejlepší je vybrat si takovou zahraniční univerzitu, která má smlouvu přímo s katedrou, na níž student studuje. Není to však podmínkou, pro studijní pobyt lze zvolit jakoukoliv zahraniční univerzitu, s níž ZČU uzavřela smlouvu.

Seznam platných smluv je k dispozici zde: https://www.international.zcu.cz/cs/Cooperation/Erasmus/

INTER není založen na smlouvě mezi ZČU a partnerskou univerzitou. Pro studijní pobyt si lze proto vybrat jakoukoliv zahraniční univerzitu dle vlastního přání. Zajištění potřebných formalit je sice trochu náročnější, protože si student vše zařizuje sám, pobyt má však i jisté výhody. Na rozdíl od Erasmu lze vyjet na dobu 30 dní až 12 měsíců. Studenti nejsou povinni získat během zahraničního pobytu kredity, nemusí navštěvovat výuku a mohou se věnovat např. jen rešerši v knihovnách a psaní své kvalifikační práce. INTER je vhodné využít i pro účast na jazykovém kurzu, letní jazykové škole, apod.

 • Důležité kontakty

Kontaktní osoba na KNJ: Dr. phil. Michaela Voltrová.

Fakultní koordinátorka: Mgr. Barbora Reynaert, Ph.D.

Kontaktní osoby pro výjezdy z oddělení International Office ZČU je:

                pro ERASMUS+ – Bc. Lenka Porazilová

                pro INTER – Bc. Maryna Charlamová

Veškeré dokumenty ke studijním pobytům podepisuje proděkan pro vzdělávání Mgr. Jan Krotký, Ph.D.

 

 • Jak se přihlásit na INTER nebo ERASMUS+?

Přihlášky se podávají vždy v polovině února, dubna a října. V únoru a dubnu se studenti mohou hlásit na zimní nebo letní semestr následujícího akademického roku. V říjnu je pak doplňkové výběrové kolo na letní semestr téhož akademického roku. Přesné termíny odevzdání přihlášek jsou vždy vyhlášeny centrálně pro celou fakultu a také na jednotlivých katedrách.

Přihlašuje se pouze elektronicky, na Portále:

Studium – Moje studium – ECTS výjezdy – Nabídka výjezdů – Hledat (není potřeba nic vyplňovat, zobrazí se Vám seznam univerzit) – Podat přihlášku

V případě INTERu můžete místo cílové univerzity napsat INTER a zkratku daného roku (např. INTER21) - to z důvodu, že v momentě podání přihlášky ještě nemáte potvrzenou cílovou univerzitu, která se ještě může i změnit.

Zájemci musí přiložit:

 1. motivační dopis v němčině nebo angličtině
 2. strukturovaný životopis v němčině nebo  angličtině
 3. přihlášku

Motivační dopis – cca ½ až 1 stránka A4 (písmo 12, řádkování 1, cca 250 – 400 slov) – něco o sobě + proč chcete vyjet na Erasmus a proč jste si vybral(a) danou univerzitu

Životopis – strukturovaně, možno využít europass formát

Přihláška – vyplnit všechny části

Do přihlášky je nutné nahrát fotku (nebo nalepit a naskenovat).

Dokumenty pojmenovat např.:

 • Jana Černá_přihláška Erasmus
 • Jana Černá_CV
 • Jana Černá_motivační dopis

Jakmile se přihlásíte přes Portál, informujte prosím e-mailem sekretářku KNJ, že jste přihlášku podali. Je třeba se přesvědčit, že je v systému vše zadáno v souladu s pokyny a přihláška se správně zobrazuje.

 

 • AKTION a DAAD

AKTION -  Česká republika - Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru.  (

Kontaktní osoby na KNJ: doc. Dana Pfeiferová, Ph.D. nebo Mag. phil. Ioana Capatu (lektorka Oead)

 1. Aktion nabízí různé druhy stipendií, nejčastěji využívanou možností je psaní závěrečné nebo jiné vědecké práce na vybrané rakouské univerzitě.
 2. za zmínku stojí také Sommerkolleg https://oead.at/de/ins-ausland/hochschulen/sommerkurse/sommerkollegs Přestože se koná v České republice, účastní se ho spousta Rakušanů, kteří se učí česky. O kontakt s němčinou zde tedy není nouze, čeští studenti se navíc dozvědí, jaké problémy dělá cizincům náš rodný jazyk.

                   další informace najdete zde.

DAAD - Der Deutsche Akademische Austausch Dienst 

Kontaktní osoba na KNJ: Dr. phil. habil. Bernhard Chappuzeau (DAAD lektor na KNJ) chappuze@knj.zcu.cz

 1. DAAD nabízí stipendia pro studium v Německu nebo velice oblíbené letní jazykové školy, další informace najdete na http://www.daad.cz/
  1. Pro získání stipendia DAAD je většinou vyžadován jazykový test onSET, který je možné absolvovat na naší katedře.

  Více informací sdělí Dr. Bernhard Chappuzeau.

Jazykové testy onSET pro uchazeče o stipendium

- doklad o jazykové znalosti němčiny a angličtiny (od A2 do C1)

- dostačující pro účel žádosti o stipendium DAAD

- absolvování testu pro uchazeče o stipendia DAAD je bezplatné

- onSET Test centrum Plzeň: chappuze@knj.zcu.cz

1. Informace: „Test Sample“ / „Beispieltest“: www.onset.de
2. Registrace termínu: chappuze@knj.zcu.cz
3. Přihlásit se: www.onset.de
 

 • Přehled dalších databází, které nabízejí kurzy, stipendia, stáže, apod.

TANDEM  http://www.ahoj.info/

STIPENDIA ČESKO-NĚMECKÉHO FONDU BUDOUCNOSTI   http://www.fondbudoucnosti.cz/

PRAKTIKA V CEBBu https://www.bbkult.net/

DATABÁZE STIPENDIÍ www.funding-guide.de
LETNÍ KURZY (přípravné jazykové a odborné kurzy) www.daad.de/sommerkurse
STUDIUM A VÝZKUM V NĚMECKU, NABÍDKA STUDIA, STIPENDIÍ www.studieren-in.de, www.research-in.de
VYSOKĚ ŠKOLY, NABÍDKA STUDIA, KONTAKTNÍ ADRESY www.hochschulkompass.de
ZAHRANIČNÍ STUDIJNÍ ODDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH VYSOKÝCH ŠKOL www.daad.de/aaa
MEZINÁRODNÍ PROGRAMYwww.daad.de/international-programmes
ZÁLEŽITOSTI FINANCÍ A ADMINISTRATIVY www.international-students.de

                   

 

Patička