Přejít k obsahu

Rozšiřující studium

 

1. Obecné informace o studiu

 • Program celoživotního vzdělávání (CŽV)

Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na rozšíření odborné kvalifikace

 •  Obecné informace o celoživotním vzdělávání na FPE ZČU v Plzni naleznete zde.
 •  Studijní referentky:


Jana Bozděchová                       Bc.Gabriela Hrubá

jbozdech@fpe.zcu.cz                   ghruba@fpe.zcu.cz

tel: 377 636 020                         tel: 377 636 021

 

2. Charakteristika studia

Rozšiřující studium Učitelství německého jazyka pro ZŠ (4 semestry)

Rozšiřující studium Učitelství německého jazyka pro SŠ (2 semestry)

 

 • Studium je určeno aprobovaným učitelům základních škol a středních škol, kteří si chtějí rozšířit kvalifikaci o předmět německý jazyk. Výuka probíhá po 12 pátků v semestru. Studium je zakončeno závěrečnými zkouškami z jazykovědy, literatury a didaktiky a obhajobou závěrečné písemné práce ( napsané v německém jazyce v rozsahu 5000 - 6000 slov).
 • Forma studia: kombinace kontaktních hodin (přednášky, semináře, cvičení) a samostudia.
 • Absolvování rozšiřujícího studia oboru Učitelství německého jazyka pro ZŠ a Učitelství německého jazyka pro ŠŠ v rámci celoživotního vzdělávání je plně srovnatelné s absolvováním tohoto oboru v rámci prezenčního studia učitelství NJ. Absolvent studia získá osvědčení o absolvování. Absolvent dosáhne jazykové úrovně B2 - C1. Získá odborné didaktické vědomosti, osvojí si nejnovější didaktické metody a je schopen je diferencovaně aplikovat. Zvládá odpovídající pedagogické a sociální dovednosti.
 • Poplatek za studium je cca 8.500,- resp. 6000,- Kč za semestr. Jelikož ředitelé škol dostávají každoročně dotaci na další vzdělávání učitelů, může se poplatek hradit z tohoto zdroje.
 • Máte-li zájem o studium, kontaktujte studijní referentku (viz.výše), vyplňte přihlášku ke studiu NJ pro ZŠ nebo přihlášku ke studiu NJ pro SŠ s přiloženou ověřenou kopií diplomu ji zašlete nejpozději do 30. srpna (aktuálního kalendářního roku) studijní oddělení, Jana Bozděchová (jbozdech@fpe.zcu.cz).

 

 • Podmínky přijetí ke studiu: U uchazečů se zájmem o studium se předpokládá znalost jazyka na úrovni B2 dle Evropského referenčního rámce pro cizí jazyky. Výuka probíhá v německém jazyce.
 • Uchazeči o rozšiřující studium NJ pro ZŠ absolvují přijímací pohovor (zjištění jazykové způsobilosti ke studiu). Výuka probíhá v německém jazyce, minimální požadovaná jazyková úroveň B2 dle Evropského referenčního rámce pro cizí jazyky.
 • Časový plán studia ZŠ klikněte zde
 • Časový plán studia SŠ klikněte zde

 

Patička