Přejít k obsahu

Aktuální informace

FACEBOOK

www.fitnessmaster.cz

Seznamte se s novými webovými stránkami mezinárodního double degree studijního programu "Pedagogika pohybové prevence" vytvořených v rámci udržitelnosti projektu "Pohybová aktivita dětí Karlovarského kraje a regionu Chemnitz v kontextu jejich celodenního režimu a úrovně motorických schopností". Tento studijní program byl akreditován v roce 2018 s dobou trvání min. 10 let. V roce 2020 ukončí studenti první absolventi tohoto prestižního studijního oboru.


3. 6. 2020

Zveřejněn harmonogram přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia. Bližší info v sekci Přijímací řízení.

7. 5. 2020

Změna termínů přijímacího řízení do bakalářského studia 4. - 5. 6. 2020 - bližší info v sekci přijímací řízení.

Změna termínů obhajob bakalářských prací na 1. - 2. 6. 2020 - bližší info v sekci kvalifikační práce.

24. 4. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

ze včerejšího prohlášení vlády, které bylo upřesněno ministrem R. Plagou na jeho Twitterovém účtu vyplývá, že od pondělka mohou za účelem zkoušení, individuálních konzultací (zejména pro dopracování kvalifikačních prací) atd., být přítomni v prostorách fakulty studenti všech ročníků. Konzultace musí být předem domluvena (telefonicky nebo z univerzitního účtu studena). Doporučuji, aby osobní konzultace vůbec nebyly realizovány staršími vyučujícími. Student musí mít vyplněný formulář, který je přílohou rozhodnutí rektora 9R/2020: https://doc.zcu.cz/share/page/context/shared/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/e68fa4f4-167a-44d4-865f-97f004717e48

Formuláře se budou shromažďovat na sekretariátech kateder. Dezinfekci pro konzultace zajistí tajemník fakulty v kooperaci se správci budov a tajemníky nebo vedoucími kateder.

Jako děkan FPE bych chtěl zdůraznit, že pro průběh distanční výuky tak, jak je momentálně nastavena se naprosto nic nemění. V platnosti zůstávají i termíny související s odevzdáváním kvalifikačních prací a realizací státních závěrečných zkoušek. Pokud bychom realizovali nějaké změny, bylo by to oznámeno v dostatečném předstihu.

Upřesňující prohlášení k této situaci bude vydáno po obdržení a prodiskutování relevantních informací (z MŠMT a vedení ZČU) v první polovině příštího týdne.

Všem přeji klidný a příjemný jarní víkend

Pavel Mentlík

25. 3. 2020

Informace k mimořádným opatřením

  • Vzhledem k mimořádným opatřením může být harmonogram letní části SZZ a obhajob KP upraven.
  • Kurz uchazečů pro AR 2019/20 je zrušen vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením.
    Uhrazený poplatek bude vrácen.
  • Postup a možnosti při dokončování a odevzdávání kvalifikačních prací konzultujte se svým vedoucím práce.
  • Jarní termín odevzdání kvalifikačních prací je posunut na 30. 4. 2020!
  • Vzhledem k mimořádným opatřením je konference Hry 2020 přesunuta na duben 2021.

1. 3. 2020

Státní závěreční zkoušky

Navazující Mgr. stud. programy, Bc. stud. obory TVV a TVS
letní termín…………………………………….………………… 27. 5. až 29. 5. 2020 
podzimní termín………………………………………………… 31. 8. až 4. 9. 2020

Obhajoby BP a DP

Bakalářské studium TVV a TVS
letní termín…………………………………………….………… 1. 6. – 2. 6. 2020 
podzimní termín…………………………………………..…….. 10. 9. - 11. 9. 2020

Navazující Mgr. + 1. st. ZŠ + Bc MŠ
letní termín…………………………………………….…….…… 18. 6. -  19. 6. 2020
podzimní termín……………………………………………….… 11. 9. a 14. 9. 2020

Přijímací zkoušky
Termín přijímacích zkoušek Bc studia …………………….….. 4. 6. a 5. 6. 2020
Termín přijímacích zkoušek  navaz. Mgr. …………………..... 22. 6. a  23. 6. 2020
Náhradní termín přijímacích zkoušek Bc a  navaz. Mgr. ..…... 16. 7. 2020

19. 2. 2020

PhDr. Marian Jelínek, Ph.D. na KTV

Téma přednášky „Mentální koučink v praxi“.

Ve středu 4. 3. 2020 od 14.00 do 16.00 hod. v učebně KL 228

jelinek

V rámci výuky teorie a didaktiky sportovního tréninku a specializace fotbalu bude na KTV přednášet významná osobnost, která jako jedna z mála, ne vždy tradičními přístupy a na základě vlastních zkušeností mentálního kouče a trenéra ledního hokeje, konfrontuje ve své přednáškové i publikační činnosti teorii s praxí. Po přednášce bude prostor pro diskuzi, a proto doporučuji se seznámit s poslední publikací týkající se diskutované problematiky.

Na zajímavou a podnětnou přednášku srdečně zvu všechny studenty a akademické pracovníky zajímající se o problematiku koučinku.

Jaromír Votík

DOD_2020

16. 1. 2020

TRENÉRSKÁ KVALIFIKACE UEFA „B“ LICENCE

V rámci celoživotního vzdělávání na FPE nabízíme studentům a studentkám

bakalářských a magisterských studijních programů  studium specializace fotbalu.

Po úspěšném absolvování získají UEFA „B“ trenérskou licenci. Bližší info pod odkazem.

3. 10. 2019

Pracovníci Centra tělesné výchovy a sportu FPE ZČU v Plzni s podporou projektu Erasmus navštívili Universidad de Castilla-La Mancha ve španělském Toledu (22. - 27. 9. 19).
V rámci této návštěvy proběhla jednání o dalších možnostech spolupráce, budoucích mezinárodních projektech a společné publikační činnosti. Na jednáních byli přítomni také zástupci místních základních a středních škol, kteří projevili zájem o spolupráci s naším pracovištěm i plzeňskými školami.

Toledo-10-2019

24. 9. 2019

Centrum tělesné výchovy a sportu na Dnech vědy a techniky 2019.

Ve dnech 20. - 21. 9. se na Náměstí Republiky uskutečnila tradiční akce ZČU - Dny vědy a techniky. My jsme nechyběli.

https://www.facebook.com/316382045857143/posts/522157608612918/

19. 9. 2019

v úterý, 24.9. proběhnou přednášky (v AJ) brazilské prof. P. Behar.

1) 10:15, CH303: The research we do at the university - Panorama actual situation in Brazil.
2) 13:00, KL228: Mobile generation; Digital competences; Social-affective aspects in educational process; The applications.

Všichni jste srdečně zváni....


4. 6. 2019

Dobří holubi se vracejí!

Akademičtí mistři ČSR z roku 1984 se po 35 letech od vítězného utkání v Pardubicích sejdou 7. 6. 2019 k rozboru utkání a doplnění iontových nápojů v restauraci U Salzmannů. Sestavu k hypotetickému utkání nominuje J. Votík s tím, že přednost budou mít hráči s endoprotézami.

Z archivu....

Akademický mistr ČSR

Patička