Přejít k obsahu

Struktura centra

Vedení centra:

- Mgr. Petr Valach, Ph.D. - vedoucí centra
- doc. Ladislav Čepička, Ph.D. - zástupce vedoucího centra
- doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc. - zástupce vedoucího centra
- Mgr. Karel Švátora Ph.D. - tajemník centra
- Mgr. Radek Zeman - zástupce tajemníka centra

 

Odborní asistenti centra:

- Mgr. Daniela Benešová, Ph.D. - Pedagogika a psychologie sportu, teorie a didaktika lyžování a základního bruslení, pohybová rekreace
- doc. Ladislav Čepička, Ph.D. - antropomotorika, kvantitativní metody výzkumu, atletika
- Mgr. Tereza Fajfrlíková - moderní pohybové formy
Dr hab. prof nadzw. Tomasz Gabryś, Ph.D. - metody výzkumu
- Mgr. Luboš Charvát - úpolové sporty, fotbal, pohybové a netradičn hry, didaktika netradičních her, basketbal, házená, outdoorové aktivity
- Mgr. Petra Kalistová - sportovní gymnastika, moderní pohybové formy
- Mgr. Gabriela Kavalířová, Ph.D. - základní gymnastika, moderní gymnastika, tance
- Mgr. Věra Knappová, Ph.D. - aplikovaná tělesná výchova, fyziologie člověka, zdravotní tělesná výchova
- Mgr. Václav Salcman, Ph.D. - Atletika, didaktika atletiky, rozvoj motorických schopností, atletická příprava dětí, didaktika basketbalu
- Mgr. Petra Špottová, Ph.D. - gymnastika, fyziologie člověka
- Mgr. Karel Švátora, Ph.D. - florbal, základy tělesné kultury, rekreologie
- Mgr. Adriana Ujkanovičová - vědecko-výzkumný pracovník
- Mgr. Petr Valach, Ph.D. - sportovní gymnastika, anatomie, motorické učení, didaktika TV
- doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc. - teorie a didaktika sportovních her a sportovního tréninku, fotbal - teorie a didaktika, trenérské studium UEFA "B" licence
- Mgr. Radek Zeman - plavání a didaktika plavání, outdoorové sporty, historie tělesné kultury

 

Externí učitelé a spolupracovníci:

- MUDr. Jaroslav Novák, Ph.D. - sportovní medicína, zátěžová fyziologie
- JUDr. et Mgr. Silvie  Anderlová - právní aspekty TVS
- Ing. Mgr. Petra  Skálová, Ph.D. - management, markteting, základy ekonomiky a účetnictví
- Mgr. Michal Davídek - volejbal, didaktika volejbalu
Mgr. Jan Knapp - sportovní masáž
Mgr. Patricia Beran - pedagogická praxe Bc.

- MUDr. Eliška Mistrová - anatomie a fyziologie člověka

 

Ostatní pracovníci centra:

- Petra Kotorová - sekretářka

Patička