Přejít k obsahu

Projekty

SPORT VIP studenti 2024

Trvání: 01.01.2024 - 31.12.2024
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SPORT VIP studenti 2023

Trvání: 01.01.2023 - 31.12.2023
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Sportovní program Western Stars 2023

Trvání: 01.01.2023 - 31.12.2023
Poskytovatel: statutární město Plzeň ()
Detail projektu

Sportovní program Western Stars 2022

Trvání: 01.01.2022 - 31.12.2022
Poskytovatel: statutární město Plzeň ()
Detail projektu

SPORT VIP studenti 2021

Trvání: 01.01.2021 - 31.12.2021
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Sportovní program Western Stars 2021

Trvání: 01.01.2021 - 31.12.2021
Poskytovatel: statutární město Plzeň ()
Detail projektu

SPORT VIP studenti 2020

Trvání: 01.01.2020 - 31.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Sportovní program Western Stars 2020

Trvání: 01.01.2020 - 31.12.2020
Poskytovatel: statutární město Plzeň ()
Detail projektu

Diagnostika pohybových předpokladů v souvislosti s úrovní kognitivních funkcí

Trvání: 01.04.2019 - 31.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Western Stars 2019

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Pohybová aktivita dětí Karlovarského kraje a regionu Chemnitz v kontextu jejich celodenního režimu a úrovně motorických schopností

Trvání: 01.06.2018 - 31.03.2022
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy

Trvání: 01.11.2016 - 31.10.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Přeshraniční komparativní výzkum úrovně motorických schopností dětí ml.škol.věku

Trvání: 07.04.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Kids in Motion

Trvání: 01.11.2013 - 31.10.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace a modernizace vyučovacího procesu v povinné a nepovinné školní tělesné výchově

Trvání: 01.03.2013 - 28.02.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tvorba elektornického multimediálního studijního materiálu pro předmět Tělesná výchova 3 oboru učitelství pro 1.stupeň na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tvorba elektronického multimediálního studijního materiálu pro předmět Tělesná výchova 2 oboru učitelství pro 1. stupeň na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vybrané parametry mozkových funkcí ve vztahu k poruchám vývoje koordinace u dětí

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2014
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Příprava pro tělesnou výchovu osob s postižením

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace předmětu "Tělesná výchova 1" na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tvorba elektronického multimediálního studijního materiálu pro předmět Tělesná výchova 4 oboru učitelství pro 1. stupeň na Fakultě pedagogické Západočeské unive

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Struktura vývojové poruchy koordinace u dětí mladšího školního věku a její diagnostika

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Základy aplikovaných pohybových aktivit

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Hodnocení poruch vývoje koordinace u dětí mladšího školního věku

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2009
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Multimediální výuková aplikace: Testování v tělesné výchově a sportu

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Začlenění posturografických metod do systému diagnostiky motorických předpokladů u dětí s vývojovými vadami

Trvání: 01.12.2003 - 31.05.2004
Poskytovatel: Nadace Duhová energie ČEZ ()
Detail projektu

Identifikace a diagnostika nadaných jedinců

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Modelování teoretických konceptů učení

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2004
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Západní Čechy: kulturně historický vývoj v srdci Evropy

Trvání: 01.01.2002 - 31.12.2004
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Materiální vybavení pro tělovýchovu v bakalářském studijním programu \\\"Učitelství pro předškolní výchovu\\\"

Trvání: 01.09.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Letní škola sportu

Trvání: 01.06.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Západočeská univerzita v Plzni ()
Detail projektu

Dělicí stěny - optimální využití prostoru k výuce v tělocvičnách a halách

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Program komplexní dlouhodobé intervence obezity v dětském věku

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR ()
Detail projektu

Zdravotně orientovaná zdravotnost dospělé populace

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR ()
Detail projektu


Patička