Přejít k obsahu

Studijní předměty

Nový celofakultní mail pro řešení jakýchkoliv záležitostí ohledně praxí: praxe@fpe.zcu.cz

Zkratka Název Semestr
KTV/AOK Aktuální otázky kinantropologie Letní
KTV/APM Antropomotorika Letní
KTV/APMO Antropomotorika Letní
KTV/ATVN Aplikovaná tělesná výchova Zimní
KTV/APLG Aplikované formy gymnastiky Zimní
KTV/A Atletika Letní
KTV/AH Atletika hrou Zimní
KTV/A1 Atletika 1 Zimní
KTV/A2 Atletika 2 Letní
KTV/BAP1 Bakalářská práce 1 Zimní
KTV/BP1 Bakalářská práce 1 Zimní
KTV/BP2 Bakalářská práce 2 Letní
KTV/DPA Diagnostika pohybové aktivity Letní
KTV/DPV Diagnostika pohybového výkonu Letní
KTV/ADISS Didaktika atletiky SŠ Letní
KTV/ADIZS Didaktika atletiky ZŠ Letní
KTV/DBFZS Didaktika basketbalu a fotbalu ZŠ Letní
KTV/DNHSS Didaktika netradičních sport. her SŠ Letní
KTV/DNHZS Didaktika netradičních sport. her ZŠ Letní
KTV/DPLSS Didaktika plavání SŠ Letní
KTV/DPLZ Didaktika plavání ZŠ Letní
KTV/DRPA Didaktika rekreačně-pohybových aktivit Letní
KTV/9DSZČ Didaktika sportovní zájmové činnosti Letní
KTV/DISHS Didaktika sportovních her SŠ Zimní
KTV/DI1SS Didaktika TV 1 SŠ Zimní
KTV/DI1ZS Didaktika TV 1 ZŠ Zimní
KTV/DI2S Didaktika TV 2 SŠ Letní
KTV/DI2Z Didaktika TV 2 ZŠ Letní
KTV/DVFZS Didaktika volejbalu a florbalu ZŠ Letní
KTV/DI3SS Didaktika 3 TV SŠ Zimní
KTV/DI3ZS Didaktika 3 TV ZŠ Zimní
KTV/DSTV1 Diplomový seminář 1 Letní
KTV/DIS2 Diplomový seminář 2 Letní
KTV/DS2 Diplomový seminář 2 Letní
KTV/EZPP Evaluace zdrav.-orientovaných programů Letní
KTV/GYUPZ Gymnastika a úpoly pro ZŠ Zimní
KTV/GYMSS Gymnastika pro SŠ Zimní
KTV/GYM1N Gymnastika 1 Letní
KTV/GYM1 Gymnastika 1 Letní
KTV/GYM2 Gymnastika 2 Zimní
KTV/HIKIN Historie TK a úvod do kinantropologie Letní
KTV/HOR Horolezectví Letní
KTV/9ISOS Integrovaný seminář 1 Letní
KTV/KK Kondiční kulturistika Letní
KTV/AKU Kurz atletiky Letní
KTV/KBRLH Kurz bruslení a ledního hokeje Zimní
KTV/KG Kurz gymnastiky Letní
KTV/LY1 Kurz lyžování 1 Zimní
KTV/LY2 Kurz lyžování 2 Zimní
KTV/KSHER Kurz sportovních her Letní
KTV/KVOT Kurz vodní turistiky Letní
KTV/LVK Letní výcvikový kurz Letní
KTV/L1VK Letní výcvikový kurz Letní
KTV/9LY Lyžařský kurz Zimní
KTV/MPA Metodika organizace pohybových aktivit Zimní
KTV/9MSZČ Metodika zájmové a rekreační TV a sportu Letní
KTV/MV Metodologie výzkumu Zimní
KTV/MVVY Metody vědeckého výzkumu Letní
KTV/MVMDI Metody výzkumu a motodiagnostika Zimní
KTV/MPF1 Moderní pohybové formy 1 Zimní
KTV/MPF2 Moderní pohybové formy 2 Letní
KTV/NAPX Náslechová praxe - bakalářská Letní
KTV/NAPN Náslechová praxe - navazující Letní
KTV/OPRX Odborná praxe Letní
KTV/PTVS Pedagogika tělesné výchovy a sportu Letní
KTV/PTVSP Pedagogika tělesné výchovy a sportu Letní
KTV/PL1 Plavání 1 Zimní
KTV/PL2 Plavání 2 Letní
KTV/PRVZ Pohybová rekreace ve výchově ke zdraví Letní
KTV/PR1 Pohybová rekreace 1 Letní
KTV/PR2 Pohybová rekreace 2 Zimní
KTV/PS Pohybová skladba Letní
KTV/PPPZ Prev. pohybové programy pro zaměstnance Letní
KTV/PCC Prevence civilizačních chorob Letní
KTV/PPRA Projekty pohybově-rekreačních akcí Letní
KTV/PPSK Propedeutika pohybových aktivit Letní
KTV/PP Průběžná praxe Letní
KTV/PP1 Průběžná praxe 1 Zimní
KTV/PP2 Průběžná praxe 2 Letní
KTV/PPXS Předmětová praxe SŠ Letní
KTV/PPX Předmětová praxe ZŠ Letní
KTV/PSMU Psychologie PA a motor. učení Zimní
KTV/PSYSP Psychologie sportu Zimní
KTV/9PRP Psychomotorický rozvoj postiženého dít. Letní
KTV/PSMT Psychomotorika Letní
KTV/RKPF Rekreačně kondiční programy a fitness Letní
KTV/REKR Rekreologie Letní
KTV/RM Rersearch methodology Letní
KTV/RPA Řízení pohybových aktivit Letní
KTV/GSBR Sebeobrana Zimní
KTV/SHBA Sportovní hry - basketbal Letní
KTV/SHFRL Sportovní hry - florbal Letní
KTV/SHFO Sportovní hry - fotbal Zimní
KTV/SHVO Sportovní hry - volejbal Letní
KTV/SHZS Sportovní hry pro ZŠ Zimní
KTV/SH1 Sportovní hry 1 Zimní
KTV/SH2 Sportovní hry 2 Zimní
KTV/SH3 Sportovní hry 3 Letní
KTV/BSM Sportovní masáž Zimní
KTV/SM Sportovní medicína Zimní
KTV/SPD Sportovní příprava dětí Letní
KTV/STR Sportovní trénink Letní
KTV/SZPPP Státní závěrečná zkouška Letní
KTV/BSZT Státní závěrečná zkouška Letní
KTV/SZB Státní závěrečná zkouška Letní
KTV/DTVMS Státní závěrečná zkouška - 6. část Letní
KTV/SZ Státní zkouška Letní
KTV/TA1 Tance 1 Zimní
KTV/TA2 Tance 2 Letní
KTV/BPPZK TD sportů a pobytu v přírodě Zimní
KTV/TVDI Tělesná výchova - didaktika Letní
KTV/TVH Tělesná výchova - herní základy Letní
KTV/TVLK Tělesná výchova - letní kurz Zimní
KTV/TVTG Tělesná výchova - teorie a gymn. základy Zimní
KTV/TVUI Tělesná výchova pro učitele 1 Letní
KTV/TVUO Tělesná výchova pro učitele 2 Letní
KTV/TV1 Tělesná výchova 1 Zimní
KTV/TV2 Tělesná výchova 2 Letní
KTV/TV3 Tělesná výchova 3 Letní
KTV/TV3N Tělesná výchova 3 Letní
KTV/TV4 Tělesná výchova 4 Zimní
KTV/TV4N Tělesná výchova 4 Zimní
KTV/TDZTV Teorie a didakt. zdravot. těles. výchovy Letní
KTV/UPL Úpoly Letní
KTV/VK Výzkumné koloquium Letní
KTV/ZG Základní gymnastika Zimní
KTV/KSBZ Základní kurz snowboardingu Zimní
KTV/ZAPA Základy aplikovaných pohybových aktivit Letní
KTV/ZDTV1 Základy didaktiky TV1 Letní
KTV/ZDTV2 Základy didaktiky TV2 Letní
KTV/ZRSA Základy řízení sportovních akcí Letní
KTV/ZTK Základy tělesné kultury Zimní
KTV/ZAFYZ Zátěžová fyziologie Letní
KTV/ZAFY Zátěžová fyziologie Letní
KTV/ZRTV Zdravotně regenerační tělesná výchova Zimní
KTV/ZDR Zdravotní TV Zimní
KTV/ZDRT Zdravotní TV Zimní

Patička