Přejít k obsahu

Výstavy absolventů

 

 

Výstavy studentů a absolventů KVK

2015

 

 • "ŽHAVÉ SKLO PODRUHÉ" - Dovolujeme si Vás pozvat na vernisáž výstavy „Žhavé sklo podruhé“ studentů a učitelů Katedry výtvarné kultury Fakulty pedagogické ZČU, která proběhne v 16. hod. 2. 2. 2015 v prostorách Katedry výtvarné kultury FPE ZČU v Plzni, Klatovská 51, 3. patro Úvodní slovo: PhDr. Vladimíra Zikmundová, Ph.D., vedoucí Katedry výtvarné kultury FPE ZČU a Dr. Karin Schrott, členka představenstva BildWerk Frauenau e.V. Výstava se koná od 2.2. do 19.6. 2015 v rámci projektu „Žhavé sklo“ programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

  Výstavu připravili studenti a pedagogové katedry výtvarné kultury ve spolupráci s uměleckým sklářským centrem BildWerk Frauenau v Bavorsku. Dvě skupiny deseti studentů a učitelů zde strávily týdenní studijní pobyt. Vytvořené artefakty mohou obdivovat návštěvníci výstavy, která se otevírá v pondělí v prostorách katedry.

  Tříletý evropský projekt „Žhavé sklo“ řeší katedra v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 a potrvá do roku 2015. „V rámci projektu se studenti učí broušení, pískování, leštění, řezání a gravírování skleněných ploch
  a artefaktů nebo lití taveného skla do pískové formy
  ,“ uvádí Jan Mašek z katedry. Studenti se setkávají se skláři z východního Bavorska u sklářských pecí a další techniky. Projekt tak podporuje vznik nové generace mladých umělců a sklářů.

  Plánuje se rovněž e-learningový kurz s tématikou skla, sklářských technologií a kulturních tradic spojených s uměleckým sklářstvím pro distanční vzdělávání.

  Bližší informace poskytne:

  PhDr. Jan Mašek, Ph.D., katedra výtvarné kultury FPE

  tel.: 377 63 6473, email: masekjan@kvk.zcu.cz 

 

 


2013

 • "ŽHAVÉ SKLO" - KVK pořádala v pátek 13. prosince v 17 hod. u příležitosti 65. výročí vzniku fakulty vernisáž výstavy „Žhavé sklo“. Výstava na Klatovské 51 vznikla v rámci stejnojmenného přeshraničního projektu a trvala do 19. prosince 2013

  Výstavu připravili studenti a pedagogové katedry výtvarné kultury ve spolupráci s uměleckým sklářským centrem BildWerk Frauenau v Bavorsku. Dvě skupiny deseti studentů a učitelů zde strávily týdenní studijní pobyt. Vytvořené artefakty mohou obdivovat návštěvníci výstavy, která se otevírá v pátek v prostorách katedry. Součástí vernisáže bude také přednáška Jana Mergla ze Západočeského muzea v Plzni „Tradice českého skla v západních Čechách a na Šumavě.“

  Tříletý evropský projekt „Žhavé sklo“ řeší katedra v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 a potrvá do roku 2015. „V rámci projektu se studenti učí broušení, pískování, leštění, řezání a gravírování skleněných ploch
  a artefaktů nebo lití taveného skla do pískové formy
  ,“ uvádí Jan Mašek z katedry. Studenti se setkávají se skláři z východního Bavorska u sklářských pecí a další techniky. Projekt tak podporuje vznik nové generace mladých umělců a sklářů.

  Plánuje se rovněž e-learningový kurz s tématikou skla, sklářských technologií a kulturních tradic spojených s uměleckým sklářstvím pro distanční vzdělávání.

  Bližší informace poskytne:

  PhDr. Jan Mašek, Ph.D., katedra výtvarné kultury FPE

  tel.: 377 63 6473, email: masekjan@kvk.zcu.cz 

 

 • Diplomové práce absolventů KVK [1.6 - 31.8. 2013] -Diplomové práce absolventů KVK ve výstavních prostorách InterCora

 

 • Diplomové práce absolventů KVK [4.2 - 31.3. 2013] Diplomové práce absolventů KVK ve výstavních prostorách Magistrátu města Plzně (II. patro).


2012

 • 19.4.2012 od 18 hodin se koná vernisáž výstavy Bc. E. Králové - Pozvánka
 • Výstava absolventských prací studentů KVK 1. 2.29. 2. 2012  v  Galerii Intercora na Borech v Plzni.       

2011

 • od 3.8. do 28.8.2011 bude probíhat absolventská výstava v E-centru (Guldenerova ul.)

 

 • Od 10.11.2010 se představují ve 2.patře plzeňské radnice absolventky Katerdry výtvarné kulturyFakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Václava Zichová a Leona Lišková. Bakalářské práce nazvané "Moje rodina" a "Moje vnitřní krajina" jsou citlivými výpověďmi o bohatém citovém životě mladých absolventek.Zvolené téma „ Moje vnitřní krajina“ zabývající se vztahem mladé matky a jejího dítěte umožnilo Leoně Liškové hlubší zachycení vnitřních pocitů minulých dvou let. Zamýšlí se nad poutem matky a dítěte již v prenatálním období i proměnou ženy v matku. Volí k tomu barevně bohatou a nápaditou emocionální formu, tvořivě a kultivovaně pracuje s barvou a tvarem, svou obrazovou výstavbou umocňuje stránku obsahovou.Bakalářská práce Václavy Zichové nazvaná „ Moje rodina " je souborem maleb vytvořených technikou pastelu kombinovaného stužkovou kresbou. Téma zaměřené na volné portrétní zachyceníčlenů své rodiny pojala autorka malířsky kreativním způsobem, v němž se zaměřila nejen na ztvárnění reálných podob jednotlivých osob, alezejména na příběh, který jim dodal vnitřní charakter.Výstava je pokračováním spolupráce Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti a Fakulty pedagogické, působivá výtvarná dílasi můžete prohlédnout až do začátku ledna 2011.Vnímavého diváka jistě zastaví a podnítí k dnes velmi potřebnému hlubšímu zamyšlení nad našimi vzájemnými vztahy. doc. ak. mal. Naděžda Škardová, Mgr.Naděžda Potůčková
 • Pozvánka na vernisáž

 

 

 • Do 30.října probíhá prezentace diplomových prací Mgr. Liběny Horákové a Mgr. Jana Luňáčka, absolventů Katedry výtvarné kultury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni ve II. patře plzeňské radnice.Tato expozice zahajuje cyklus absolventských výstav, které zde budou probíhat až do konce února 2011. Je jednou z aktivit Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti na podporu mladých umělců - pedagogů, jejichž budoucí nelehká profesní dráha by měla dokázat skloubit kvalitní pedagogické působení v současné škole s vlastní výtvarnou prací.Výstava se koná za laskavé podpory Města Plzně a potencionální návštěvníky jistě obohatí a potěší.Mgr.Naděžda Potůčková
 • Pozvánka na vernisáž
 • Foto z vernisáže: Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7, Foto 8

Patička