Přejít k obsahu

Přijímací zkoušky

Katedra českého jazyka a literatury pořádá pro uchazeče o studium oborů

- Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

- Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

- Učitelství pro mateřské školy

- Speciální pedagogika 

1. Intenzivní kurz českého jazyka a literatury k přijímacím zkouškám na VŠ, k maturitě i pro studenty VŠ

Intenzivní kurz českého jazyka a literatury bude probíhat on-line každé úterý od 5. března do 7. května 2024 vždy od 15.00 do 18.00 hodin.

Proč se vyplatí kurz absolvovat?

Chcete být úspěšní u přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury na VŠ? Pak je kurz určen právě Vám.

Chcete uspět u státní maturitní zkoušky z českého jazyka, ale nejste si jisti, zda dokážete správně určit funkční styl předloženého textu, dominantní slohový postup a že se ve struktuře jazykových prostředků orientujete tak, abyste byli schopni určit jejich funkci v textu? Nejste si jisti, zda máte dostatečné literárněhistorické znalosti? Pak je kurz určen právě Vám.

Studujete na VŠ studijní obor, v jehož studijním programu je nutné absolvovat dílčí zkoušky z českého jazyka, a Vy si nejste jisti, zda máte dostatečné vstupní znalosti a dovednosti, abyste zkoušky úspěšně absolvovali? Jste opakovaně při těchto zkouškách neúspěšní? Pak je kurz určen právě Vám.

Kurz bude probíhat jedenkrát týdně formou deseti on-line seminářů. Každý seminář budou tvořit tři šedesátiminutové výukové jednotky.

Další informace jsou ZDE.

Přihláška

2. Přijímací zkoušku nanečisto

Přijímací zkouška nanečisto proběhne on-line v pátek 10. května 2024 od 14.00 do 18.00 hodin.

Uchazeč vyplní test, který obsahem, rozsahem i náročností odpovídá přijímacímu testu. Spolu s vyučujícími pak bude provedena společná analýza, budou vysvětleny jednotlivé úkoly a problémy, bude doporučena literatura pro další přípravu k přijímací zkoušce.

Veškeré další informace jsou na přihlášce zde:

Přihláška

případně pište na e-mail pavlasou@kcj.zcu.cz (Pavla Jelínková) 

  

 • Bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, obor Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

Uchazeči budou vybráni na základě výsledku přijímací zkoušky, která se bude konat formou písemného testu. Náročnost vychází z rozsahu středoškolského studia předmětu český jazyk a literatura.

Uchazeč o studium oboru Český jazyk se zaměřením na vzdělávání by měl prokázat znalosti v rozsahu této doporučené literatury: 

 • HAVRÁNEK, B.; JEDLIČKA, A. Česká mluvnice.
 • ŠMILAUER, V. Nauka o českém jazyku.
 • TEJNOR, A.; ČECHOVÁ, M. Český jazyk I. – IV.
 • ČECHOVÁ, M. a kol. Komplexní jazykové rozbory. (Předpokládá se vždy poslední vydání.) 

Uchazeč o studium tohoto oboru by měl prokázat znalosti základní odborné literatury a terminologie oboru, zaměří se na studium odborné terminologie a časopisů, měl by prokázat hlubší zájem o zvolený obor, rovněž schopnost aplikovat v praxi Pravidla českého pravopisu (školní vydání).

Literární část:

 • Historický přehled hlavních vývojových fází české literatury od počátků literárního vývoje do současnosti.
 • Znalost problematiky základních děl české (a světové) literatury od nejstarších dob do současnosti v souvislostech s vývojovými tendencemi evropských literatur.
 • Znalost základních děl české literární historie i slovníků spisovatelů, literárních děl, literární teorie.
 • Znalost základních pojmů literární teorie.
 • Znalost literárních děl se předpokládá nejen na základě studia učebnic, ale i na základě četby.
 • Orientace v současných  literárních časopisech.

Literatura:

 • Středoškolské učebnice literatury vydané po roce 1990.
 • kolektiv (LEHÁR, J.; STICH, A.; JANÁČKOVÁ, J.; HOLÝ, J.) Česká literatura od počátků k dnešku.

Vzorový test - jazyk

Vzorový test - literatura

 

 • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro mateřské školy

Uchazeči budou vybráni na základě výsledku přijímací zkoušky, která se bude konat formou písemného testu. Náročnost vychází z rozsahu středoškolského studia předmětu český jazyk a literatura.

Uchazeč o studium oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol a oboru Učitelství pro mateřské školy by měl prokázat znalosti v rozsahu této doporučené literatury: 

 • HAVRÁNEK, B.; JEDLIČKA, A. Stručná mluvnice česká.
 • TEJNOR, A.; ČECHOVÁ, M. Český jazyk I. – IV.
 • ČECHOVÁ, M. a kol. Komplexní jazykové rozbory. (Předpokládá se vždy poslední vydání.) 

Uchazeč o studium by měl umět aplikovat v praxi znalost Pravidel českého pravopisu (školní vydání) a prokázat schopnost porozumění textu.

Vzorový test

 

 • Navazující magisterské studium učitelských oborů Učitelství českého jazyka pro ZŠ a Učitelství českého jazyka pro SŠ

Podmínkou pro přijetí je absolvování bakalářského nebo magisterského studia. Uchazeči vykonají přijímací zkoušku z obou oborů v rozsahu, který odpovídá úrovni příslušného bakalářského studia.

Zkouška z českého jazyka je písemná.

Uchazeč o studium oboru Učitelství českého jazyka pro ZŠ nebo Učitelství českého jazyka pro SŠ by měl prokázat znalosti a dovednosti vyplývající z absolvovaných předmětů oboru Český jazyk se zaměřením na vzdělávání, příp. oborů blízkých.

Vzorový test - jazyk

 

 • Doktorský studijní obor Teorie vzdělávání v bohemistice - neotevírá se

O přijetí se mohou ucházet absolventi magisterských studijních oborů Učitelství českého jazyka pro základní školy a Učitelství českého jazyka pro střední školy, dále absolventi magisterského studijního programu Bohemistika a programů příbuzných.

Součástí přihlášky je doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání a eventuální dosavadní praxi (je-li žadatel studentem posledního ročníku magisterského studijního programu, doloží potřebné doklady po dokončení studia dodatečně ve stanoveném termínu), životopis, seznam odborné činnosti, tj. publikovaných prací či jiných odborných výsledků, název diplomové práce a případně posudky na tyto práce, zapojení do výzkumné práce katedry, účast v soutěži o nejlepší studentskou práci, téma disertační práce vybrané z vypsaných témat nebo návrh vlastního tématu zvoleného po předchozím projednání s předpokládaným školitelem a předsedou oborové rady.

Bližší informace o doktorském studiu naleznete na http://fpe.zcu.cz/kcj/studium/doktorske_studium/

Patička