Přejít k obsahu

Akce

Sledujte nás na facebooku!

(akce, zajímavosti, fotogalerie...)

Doporučujeme projekt z oblasti vzdělávací oblast Člověk a svět práce. http://world-of-work.eu/cs

   


Historie do založení facebooku:

Dny vědy a techniky Plzeň 2012
Expozice KMT-T a 17. ZŠ a MŠ Plzeň - info

Olympiáda techniky Plzeň 2012

Proběhla v květnu 2012 - info
České dny ve Francii - česká řemesla tentokráte ve Francii
limogesVe dnech 2.11 až 8.11. 2011 probíhaly v plzeňském partnerském městě Limoges dny české kultury. K vidění zde byly ukázky tradičních lidových řemesel – hrnčířství, sklářství, drátenictví, paličkování, sedlářství. S ochutnávkou byly spojeny předváděcí akce řezníků a pekařů. Řemeslnické ukázky a prodej tradičních českých výrobků provázela vystoupení kejklířů, dudácké i bubenické kapely. Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D. z Fakulty pedagogické, katedry matematiky, fyziky a technické výchovy předváděla v Limoges starou technologii paličkování a drátování, jakož i výrobu šperků z drátu.
Slavnostního zahájení se zúčastnil primátor města Plzně Mgr. Baxa i ostatní představitelé města Plzně, velvyslankyně české republiky ve Francii, jakož i představitelé města Limoges. České dny měly u obyvatelů Limoges velký úspěch.
Dny vědy a techniky Plzeň 2011
Expozice KMT-T, Okuly Nýrsko a Českého Rozhlasu Plzeň - info
Olympiáda techniky Plzeň 2011
Proběhla v květnu 2011 - info
Česká řemesla v Japonsku 2010
V září letošního roku navštívila na pozvání magistrátu města Takasaki paní doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D. z katedry technické výchovy Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Japonsko, aby seznámila občany Takasaki s českými řemesly – paličkováním a drátováním. - info
Dny vědy a techniky Plzeň 2010
Expozice KAT a její partnerů v Kopeckého sadech v Plzni - info
Olympiáda techniky Plzeň 2010
Proběhla v květnu 2010 - info
Dny vědy a techniky Plzeň 2009
Expozice KAT a její partnerů v Kopeckého sadech v Plzni - info
Olympiáda techniky Plzeň 2009
Proběhla v květnu 2009 - info
Dny vědy a techniky Plzeň 2008
Expozice KAT a Českého rozhlasu v Kopeckého sadech v Plzni - info
Tempus rerum imperator - putování za technickými památkami Plzeňska
Veřejná projekce filmu proběhne v únoru 2008 - sledujte webové stránky akce - info
Olympiáda techniky Plzeň 2008
Proběhne na přelomu dubna a května 2008 - info
Den otevřených dveří
Katedra technické výchovy pořádala den otevřených dveří. V průběhu tohoto dne se poskytovaly informace o bakalářském a navazujícím magisterském studiu na naší katedře. Připravena byla i krátká exkurze po učebnách a laboratořích KAT.
Proběhl 11.1. 2008 od 8:00 do 16:00
Česko-Slovenské dny v Plzni
Katedra technické výchovy se podílí na realizaci 4. ročníku Česko-Slovenských dnů v Plzni.
Do již tak bohatého programu akce jsme přispěli výstavou tradičního lidového umění z produkce studentů pedagogické fakulty - info
Proběhne 8 - 11.11. 2007
Talent 2007
WorkShop "Práce s přírodními materiály - rukodělné techniky ve výuce" - info
Workshop - "Nebojte se technologií" - info
Proběhne 12 - 13.9. 2007
Dny vědy a techniky v Plzni 2007
proběhne ve dnech 14 - 15.9. 2007
v Plzni - info
Redukce Bariér při vstupu na vysokou školu
Seminář - Didaktické technologie, práce s PC a výpočetní prostředí na ZČU
Určeno pro začínající studenty 1. ročníků - info
Proběhlo 20 - 22.8. 2007
Talent 2007
Cyklus seminářů - "Novum v Technické výchově" -info
Olympiáda techniky 2007
Proběhla ve dnech 24-25.5. 2007 v Plzni - info
Věda a technika v ulicích 2006
proběhla ve dnech 22 - 23.9. 2006
v Plzni -info

Patička