Přejít k obsahu

Projekty

Aktuální projekty

OP VVV Podpora rozvoje digitální gramotnosti, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366

OP VVV PRIM – Rozvoj informatického myšlení, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322

ESF Komplexní systém hodnocení, Česká školní inspekce, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000751

OP VVV HR Award, aktivita F – popularizace VaV, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006188

OP VVV Cesty k inkluzi (CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000166)

OP VVV Zvyšování kvality pregraduálního vzdělávání na fakultě pedagogické ZČU v Plzni (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006677)

World of Work, Erasmus +, Klíčová akce 2, Strategická partnerství ve školním vzdělávání, č.p. 2015-1-SK01-KA201-008942

detail

Studentská grantová soutěž:

Inovace výuky techniky a technické výchovy na základních školách. 2018-2020

Vztah dosažené úrovně manuální zručnosti ke stupni projevované kreativity a jeho dopad na rozvoj technických dovedností.  2017-2019

Metody práce s interaktivními učebnicemi na základní škole, 2015-2016

Orientace v 3D prostoru a rozvoj prostorové představivosti výukou 3D modelování, 2016-2017

Vnitřní soutěž:

Inovace laboratoře didaktických a informačních technologií v souladu se strategií koncepce digitálního vzdělávání, 2017

Studentská vědecká konference:

Olympiáda techniky Plzeň. Mezinárodní studentská konference se soutěžní přehlídkou prací. (2018 = 12. ročník).  2006 – 2018.


Historie

ESF:

  • Rozvíjení pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů praktického vyučování a odborného výcviku, CZ.1.07/1.3.08/02.0003 (spoluúčast)

detail

logolinkESF_kraj

  • Aplikace moderních postupů výuky s ohledem na konkurenceschopnost cílových skupin, CZ.1.07/2.2.00/15.0399 (spoluúčast)

detail

logolinkESF

  • Cesta ke kvalitě, CZ.1.07/4.1.00/06.0014, aktivita B (spoluúčast)

detail

logolinkESF

FRVŠ:

  • FRVŠ č. 1720/2010 Rozvoj, inovace a zkvalitnění výuky materiálových a technologických disciplín technické výchovy na FPE v Plzni prostřednictvím nových forem učebních materiálů

detail

Vytvořené studijní materiály - předměty MTTGA, MTTGB, PRKM

  • FRVŠ č. 2024/2010 Zavedení nového předmětu Mechatronika pro učitele na Fakultě pedagogické.

detail

Vytvořené studijní materiály - předmět Mechatronika pro učitele

Přehled projektů 2000 - 2010

Patička