Přejít k obsahu

 

Praktická výuka přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ

Katedra chemie se podílela na řešení projektu "Praktická výuka přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ"

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.30/02.0024

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název výzvy: Plzeňský kraj - Výzva č. 2 pro GP - oblast podpory 1.1

Zahájení projektu:1. 3. 2013

Ukončení projektu: 28. 2. 2015


Cílem projektu bylo prostřednictvím jednotlivých aktivit dovést žáky ke komplexnímu chápání podstaty dějů probíhajících v přírodě a zvýšit jejich motivaci ke studiu přírodních věd.

Projekt podporoval praktické formy výuky přírodních věd - biologie, fyziky a chemie. Tým řešitelů připravil vzdělávací programy pro žáky základních a středních škol v Plzeňském kraji. Žákům byly nabídnuty různé aktivity. Kromě odborných přednášek, workshopů a exkurzí z jednotlivých oborů také  multioborové akce - workshopy a exkurze. Ty jsou předpokladem pro další rozvoj a posílení interdisciplinárního pojetí výuky přírodovědných předmětů.

Další informace naleznete zde a na oficiálních stránkách projektu, materiály k jednotlivým aktivitám jsou k dispozici zde.

Projekt ukončen.

  


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Patička