Přejít k obsahu

Konzultační hodiny během ZS 2021/2022

Jméno Místnost Konzultace


Dr. phil. Michaela Voltrová

CH 306b

tel. 6140
čtvrtek 9.00 - 10.00
Prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc.
CH 306c
 
tel. 6142

čtvrtek 15.00 - 16.00

Doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D.

CH 306d
 
tel. 6142
čtvrtek 14.00 - 15.00

Dr. phil. habil. Bernhard Chappuzeau

CH 306d
 

po domluvě mailem

informace ohledně DAAD-stipendií

PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.

CH 306d

tel. 6147

po domluvě mailem
Mgr. Hana Menclová, Ph.D.
CH 306a 
 
tel. 6142
středa 11.10 - 11.55, nebo po domluvě mailem
Mag. phil. Ioana Capatu
CH 306d
tel. 6142
středa 9.30 - 10.30, nebo po domluvě mailem
Mag. phil. Jürgen Ehrenmüller
CH 306d
 
tel. 6142
po domluvě mailem

Mgr. Eva Salcmanová
CH 306c

tel. 6142
středa 12.00 - 12.30, nebo po domluvě mailem

Mgr. et Mgr. Iva Motlíková

CH 306a

tel.6143

mateřská dovolená

Úřední hodiny sekretariátu: pondělí 13.45 - 16.30 (nebo po domluvě na e-mailu khrbacko@knj.zcu.cz)

Paní Mgr. Netrvalová je od poloviny června 2021 na mateřské dovolené. Je zastoupena Bc. Kristýnou Hrbáčkovou, která přebírá její funkci.

více info na khrbacko@knj.zcu.cz

Patička