Přejít k obsahu

prehled projektu

PŘEHLED PROJEKTŮ KAT

Projekty ESF

2010

Rozvíjení pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů praktického vyučování a odborného výcviku.

PROJEKTY GAČR

2008

podané:

Název projektu: Výzkum svařitelnosti moderních vysokopevných ocelí

Řešitelé: PaedDr. Petr Mach, CSc.

2007

Řešené:

Název projektu: Nonverbální tvořivost v technické výchově

Řešitelé: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, PhD., PaedDr. Petr Mach, Csc.

PROJEKTY FRVŠ

2010

Názvev projektu: Rozvoj, inovace a zkvalitnění výuky materiálových a technologických disciplín technické výchovy na FPE v Plzni prostřednictvím nových forem učebních materiálů
Řešitel: Mgr. Jan Krotký
Spoluřešitel: Prof. Václav Pilous Dr.Sc. - akad. pracovník

Název Projektu: Zavedení nového předmětu Mechatronika pro učitele na Fakultě pedagogické.
Řešitel: Ing. Jindřich Korytář

2008

podané:

Č. projektu: 234/2008

Název projektu: Inovace předmětu Materiály a technologie – MAT

Řešitel: Mgr. Aleš Křížek

Č. projektu: 1960/2008

Název projektu: Inovace a rozvoj učebny KAT VC 120

Řešitel: Mgr. Aleš Křížek

Č. projektu: 2058/2008

Název projektu: Zavedení a inovace programu výuky předmětů didaktické technologie pro FPE a ZČU

Řešitel: Doc.PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D.

2000 - 2007

Č. projektu: 962/2001

Název projektu: Projektové vyučování v technické výchově

Řešitel: PaedDr. Petr Mach, CSc.

Č. projektu: 974/2001

Název projektu: Inovace vybraných kapitol technických předmětů

Řešitel: Prof. Ing. Václav Pilous, DrSc.

Spoluřešitel: Ing. Libor Pinl

Č. projektu: 1360/2004

Název projektu: Zavedení kreativních prvků do technických předmětů

Řešitel: PaedDr. Petr Mach, CSc.

Č. projektu: 1655/2002

Název projektu: Cyklus multimediálních programů zaměřených na regionální

technické památky

Řešitel: PaedDr. Petr Mach, CSc.

ODBORNÝ VÝZKUM

2007

Název projektu: Odborné posouzení popelové výpusti D2000

Řešitelé: Prof. Ing. Václav Pilous, Dr.Sc., PaedDr. Petr Mach, CSc.

Název projektu: Technické památky Plzeňska (film) – Projekt KAT a Nadace ČEZ

Řešitelé: PaedDr. Petr Mach, CSc., Prof. Jílek, CSc., Ing. V. Nový

SPECIFICKÝ VÝZKUM FPE

2010

Název projektu: Psychodidaktické aspekty výuky se zaměřením na způsoby komunikace (na základě kvalitativní analýzy videonahrávek vyučovacích hodin z výstupové praxe studentů KPS a KTV a učitelů ZŠ a SŠ)

Řešitelé: KPS a KAT

Stav: podaný do GA ZČU

2007

Název projektu: Projektová výuka v praxi

Řešitelé: Doc.PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D., PaedDr. Petr Mach, CSc

2004

Název projektu: Výzkum neverbální tvořivosti na základních školách

Řešitel: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D.

PROJEKTY MŠMT

2000 - 2003

Podpora vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit

Č. projektu: L/108/2000

Název projektu: Vybavení pracovny pro multimediální a didaktickou techniku

Řešitel: PaedDr. Petr Mach, CSc.

Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů

Č. projektu: 231/2002

Název projektu: Zkvalitnění výuky učitelů elektrotechnických předmětů

v doplňkovém pedagogickém studiu v rámci programu

celoživotního vzdělávání na ZČU

Řešitel: PaedDr. Petr Mach, CSc.

Program podpory učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit

Název projektu: Distanční studium technických předmětů 1. stupně ZŠ

Č. projektu 1044/2002

Řešitel: PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D.

Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů

Č. projektu: 416/2003

Název projektu: Systém rozšiřujících, doplňujících a specializačních programů

Spoluřešitel: PaedDr. Petr Mach, CSc.

Transformační a rozvojové programy MŠMT

Č. projektu: 1016/2003

Název projektu: Systém celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků

na FPE ZČU v Plzni

Spoluřešitel: PaedDr. Petr Mach, CSc.

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Mezinárodní projekt MŠMT ČR a MŠSR

Název projektu: Formování a hodnocení senzomotorických dovedností žáků v technické výchově

Řešitel: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D.

Patička