Přejít k obsahu

Olympiáda techniky Plzeň 2014

Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy – oddělení technické výchovy

Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni pořádala mezinárodní studentskou konferenci se soutěžní přehlídkou prací pod názvem

Olympiáda techniky Plzeň 2014

Tato mezinárodní konference byla pořádána pod záštitou Západočeské univerzity v Plzni, Magistrátu města Plzně a společnosti Czech Didac.

 

Garantem konference byla:

rektorka Západočeské univerzity v Plzni

doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.,

 

děkanka fakulty pedagogické

doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc.

 

a primátor města Plzně

Mgr. Martin Baxa.

 

Konference se uskutečnila ve spolupráci a pod patronací společností

Plzeňská Teplárenská a.s., Škola Welding s.r.o, SDP KOVO s.r.o.,

Techmania Science Center o. p. s., Okula Nýrsko a.s. a UNO Praha, spol. s r.o.


Mediálním partnerem soutěže byl Český rozhlas Plzeň.

Konference se uskutečnila v Plzni ve dnech 20. a 21. května 2014.


sborník příspěvků online (stáhnout)

Výsledky / Results

 

 

 

 

 

 

 

Patička