Přejít k obsahu

2016

 

Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy – oddělení technické výchovy

Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni pořádá mezinárodní studentskou konferenci se soutěžní přehlídkou prací pod názvem

Olympiáda techniky Plzeň 2016

Tato mezinárodní konference bude pořádána pod záštitou Západočeské univerzity v Plzni, Magistrátu města Plzně, společnosti Czech Didac a Svazu průmyslu a dopravy ČR.

 

Garantem konference je:

rektor Západočeské univerzity v Plzni

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček,

děkan fakulty pedagogické

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.

 

a primátor města Plzně

Martin Zrzavecký.

Konference se uskuteční ve spolupráci a pod patronací společností

Pilsen Steel s.r.o., Škola Welding s.r.o, SDP KOVO s.r.o.,

Techmania Science Center o.p.s., Hobero s.r.o. a KV elektro.

Mediálním partnerem soutěže je Český rozhlas Plzeň.


Konference se uskutečnila v Plzni ve dnech 23. a 24. května 2016.

 

Sborník 2016/ Conference proceedinds (online)

Výsledky / Results
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patička