Přejít k obsahu

Rigorózní práce

Rigorózní zkoušky a titul PhDr.

smquesti Rigorózní řád FPE
smquesti Podmínky rigorózního řízení na katedře obecné fyziky
smquesti Okruhy z pedagogiky
smquesti Okruhy z psychologie
smquesti Okruhy z filozofie

Obhájené rigorózní práce

r. 2011
smquesti Ing. Ota Kéhar - Využití katalogů astronomických objektů ve výuce: DOWNLOAD
smquesti Mgr. Václav Kohout - Mezipředmětové výukové téma Barvy kolem nás: DOWNLOAD
smquesti Mgr. Lenka Prusíková - Projektová výuka ve fyzice na základní škole - "po stopách" astronomů na našem území do konce 16. století: DOWNLOAD
smquesti Mgr. Zuzana Suková - Projektová výuka poznatků z astronomie ve středoškolské fyzice se zaměřením na oblast Keplerových zákonů: DOWNLOAD
r. 2010
smquesti Mgr. Hana Bretfeldová - Výuka fyziky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ, 1. místo na celostátní soutěži rigorózních prací: DOWNLOAD
smquesti Mgr. Kateřina Maunová - Žákovské představy a pojetí učiva: DOWNLOAD
smquesti Mgr. Martin Tomáš - Nauka o dielektrikách ve středoškolské fyzice a v základním vysokoškolském kurzu, 2. místo na celostátní soutěži rigorózních prací: DOWNLOAD
smquesti Mgr. Václav Meškan - Metodika tvořivé výuky fyziky na SŠ: DOWNLOAD
r. 2009
smquesti Mgr. Zdeňka Kielbusová - Motivace a aktivizace ve výuce fyziky: Experimenty s plyny: DOWNLOAD
smquesti Mgr. Jaroslav Jindra - Experiment jako motivační prvek ve výuce mechaniky kapalin na základní škole: DOWNLOAD
smquesti Mgr. Pavel Kratochvíl - Tvorba elektronických modelů pro výuku fyziky - Vítězství v celostátním kole soutěže rigorózních prací: DOWNLOAD
r. 2008
smquesti Mgr. Jitka Soukupová - Školní a volnočasové aktivity vedoucí ke zvyšování zájmů žáků o fyziku: DOWNLOAD
smquesti Mgr. Irena Vlachynská - Historie a experiment jako motivační prvek ve výuce magnetismu: DOWNLOAD
smquesti Mgr. Tomáš Mohler - Coriolisova síla: DOWNLOAD
r. 2007
smquesti Mgr. Pavel Masopust - Možnosti počítač. podpory výuky fyziky: stáhnout
smquesti Mgr. Jan Nedoma - Využití distančn. vzdělávání při výuce astronomie (Sluneční soustava): DOWNLOAD
smquesti Mgr. Eva Grausová - využití multimediálních prezentací ve výuce o planetách slun. soustavy na střední škole: DOWNLOAD
smquesti Mgr. et Mgr. Jan Duršpek - Moderní termodynamika v chemických a biologických systémech
smquesti Mgr. Jana Drhová - Prezentace astronomických poznatků s využitím programu Power Point
smquesti Mgr. Jakub Schwarzmeier - Počítačové modelování pohybu astronomických objektů: DOWNLOAD

Patička