Přejít k obsahu

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky

Magisterské studium

smquesti Otázky ke státní závěrečné zkoušce magisterského studia pro SŠ
smquesti Otázky ke státní závěrečné zkoušce magisterského studia pro ZŠ

Navazující magisterské studium

smquesti Otázky ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studia pro SŠ
smquesti Otázky ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studia pro ZŠ
smquesti Otázky k metodické části zkoušky navazujícího magisterského studia pro SŠ
smquesti Otázky k metodické části zkoušky navazujícího magisterského studia pro ZŠ


Před přistoupením k ústní zkoušce musí uchazeč splnit písemnou část zkoušky s těmito podmínkami:

BodyKosmologie(4), Převodníky fyzikálních veličin(3), Přednášky z moderní fyziky(5), Užitá elektronika(4), Fyzika pevných látek(4)Kvantová fyzika(4), Teoretická mechanika(4), Statistická fyzika(4), Teorie pole a teorie relativity(4), Fyzika pevných látek(4)
Nutno pro splnění/Celkem11/2011/20


Bakalářské studium

smquesti Otázky k bakalářské zkoušce z fyziky (jedno- i dvouoborové studium; student si tahá jednu otázku)
smquesti Otázky k fakultativní bakalářské zkoušce z astronomie (student si tahá jednu otázku)
smquesti Otázky k fakultativní bakalářské zkoušce z metrologie (student si tahá jednu otázku)


Před přistoupením k ústní zkoušce musí uchazeč splnit písemnou část zkoušky s těmito podmínkami:

Bakalářské studium
BodyMechanika(5), Elektřina a magnetismus(5), Kmity, vlny, akustika(3), Termika(3),Optika(4),Atomová a jaderná fyzika(4), Elektronika(3), Astronomie(3)
Nutno pro splnění/Celkem15/30

Patička